Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilken hjälp kan svenska myndigheter ge företag som söker EU:s skydd av beteckningar? 19 januari 2011 Stefan Ernlund, Livsmedelsverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilken hjälp kan svenska myndigheter ge företag som söker EU:s skydd av beteckningar? 19 januari 2011 Stefan Ernlund, Livsmedelsverket."— Presentationens avskrift:

1 Vilken hjälp kan svenska myndigheter ge företag som söker EU:s skydd av beteckningar? 19 januari 2011 Stefan Ernlund, Livsmedelsverket

2 Vad gör Livsmedelsverket? Bistår regeringen i regelarbetet Handlägger ansökningar om skyddade beteckningar (ansvarig myndighet) Informerar om systemet via webbplats, föreläsningar, möten etc. Samordnar den offentliga kontrollen av efterlevnaden av reglerna

3 Varför har EU ett system för skyddade beteckningar? För att uppmuntra mångfald i jordbruksproduktionen och skapa ett ekonomiskt mervärde För att skydda produktnamn från missbruk och imitation För att hjälpa konsumenter genom att informera dem om produkternas särart

4 Tre olika sorters beteckningar: Skyddad ursprungsbeteckning, SUB (PDO, AOP) Skyddad geografisk beteckning, SGB (PGI, IGP) regleras i EU-förordning nr 510/2006 Garanterad traditionell specialitet, GTS (TSG) regleras i EU-förordning nr 509/2006

5 Vad innebär skyddet? SGB/SUB Positiv rätt att använda beteckning om man uppfyller produktspecifikationen Ensamrätt för producenter inom specificerat geografiskt område Skydd mot missbruk av beteckning GTS Positiv rätt att använda beteckning för alla som uppfyller specifikationen Ingen ensamrätt! Svagt eller starkt skydd mot missbruk

6 Vilka produkter är skyddade? Se Europeiska kommissionens register över skyddade beteckningar, ”DOOR” Cirka 1010 st. skyddade beteckningar Drygt 75 % från Sydeuropa Antal per land: SE 6, FI 7, DK 3, NL 9, BE 13, LT 1, PL 23, DE 80, PT 116, FR 188, IT 229, ES 147, EL 88. Cirka 30 GTS, 465 SGB och 515 SUB Flest GTS: PL, UK, BE, FI, SE

7 Hur får man en skyddad beteckning? En grupp ansöker hos Livsmedelsverket Livsmedelsverket granskar ansökan Remiss och möjlighet till invändningar Livsmedelsverket fattar beslut Positivt beslut? Ansökan skickas till EU-kommissionen EU-kommissionen bedömer ansökan Publicering i EUT Invändningsförfarande – ev. förlikning Beslut av kommissionen eller av ständiga kommittén

8 Kontrollsystemet Kontroll bedrivs av MS, inte av KOM Produktionskontroll – reglerad i specifikationen Marknadskontroll – riskbaserad, omfattar hela systemet Svensk kontroll: Livsmedelsverket och kommunerna, inte privata kontrollorgan

9 Vill du veta mer? Om GTS: EU-förordningar nr 509/2006, 1216/2007 & 1204/2008 Om SUB/SGB: EU-förordningar nr 510/2006 & 1898/2006 Svensk lagstiftning om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel: 2009:1224 (lagen) och 2009:1425 (förordningen) www.slv.se / vägledningar och annan information www.slv.se www.ec.europa.eu / jordbruk och lantbruksutveckling / Quality policy www.ec.europa.eu (endast på tyska/franska/engelska)


Ladda ner ppt "Vilken hjälp kan svenska myndigheter ge företag som söker EU:s skydd av beteckningar? 19 januari 2011 Stefan Ernlund, Livsmedelsverket."

Liknande presentationer


Google-annonser