Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sista föreläsningen! 06-05-16. IndEkEnt, Vt 20062 Om betygsgränser tentamen. 5:a = 70 – 80 p 4:a = 55 – 69p 3:a = 40 - 54p Tenta 22:e kl. 08-13 se ING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sista föreläsningen! 06-05-16. IndEkEnt, Vt 20062 Om betygsgränser tentamen. 5:a = 70 – 80 p 4:a = 55 – 69p 3:a = 40 - 54p Tenta 22:e kl. 08-13 se ING."— Presentationens avskrift:

1 Sista föreläsningen! 06-05-16

2 IndEkEnt, Vt 20062 Om betygsgränser tentamen. 5:a = 70 – 80 p 4:a = 55 – 69p 3:a = 40 - 54p Tenta 22:e kl. 08-13 se ING tentaschema

3 IndEkEnt, Vt 20063 Kapitel 26 Styrning – om att ställa upp mål och sedan styra mot dessa! Ekonomistyrning innebär att man: Preciserar ekonomiskt ansvar för olika enheter. Formulerar ekonomiska mål för de olika enheterna. Utformar och använder lämpliga ekonomisystem för att styra.

4 IndEkEnt, Vt 20064 Ansvars- och befogenhetsprincipen Påverkbarhetsprincipen Typ av ekon. ansvarsenhet Ekonomiskt ansvar Mått på ekon. ansvar RäntabilitetsLönsamhetRtot/Rsyss/Re ResultatenhetResultatIntäkter-Kostn. IntäktsenhetIntäkter KostnadsenhetKostnader Se Olsson & Skärvad, 2005, s. 432

5 IndEkEnt, Vt 20065 Budgetering Olsson & Skärvad, 2005, s. 436 Några vanliga syften med budgetering: Samordning Styrning Kommunikation Kontroll/Uppföljning Strategisk plan Flerårs budget Årsbudget

6 IndEkEnt, Vt 20066 Några olika typer av budgetar: Resultatbudget Likviditetsbudget Försäljningsbudget Budgeterad balansräkning

7 IndEkEnt, Vt 20067 Några krav på budget uppföljning: Uppföljningsrapporten bör följa budgetens uppställning. Rapportering bör gå till ansvarig chef som kan påverka utfallen i budgeten. Rapporteringen bör ske snabbt efter den sista dag som budgeten omfattar. Rapporten bör vara överskådlig och innehålla jämförelser mellan olika tidsperioder.

8 IndEkEnt, Vt 20068 Sammanfattning och reflektioner: Budget används i alla typer av verksamheter. Det troligen vanligaste ekonomiska styrverktyget. Kan användas på flera olika vis. Används ibland på olika vis på olika nivåer i organisationer. Idag har betoningen på ickefinansiella mått öket – jämför t.ex. balanserade styrkort.

9 IndEkEnt, Vt 20069 Rekommenderade uppgifter: Avsnitt budgetering: 1-3 & 5 Avsnitt finansiering: 1-3 & 7


Ladda ner ppt "Sista föreläsningen! 06-05-16. IndEkEnt, Vt 20062 Om betygsgränser tentamen. 5:a = 70 – 80 p 4:a = 55 – 69p 3:a = 40 - 54p Tenta 22:e kl. 08-13 se ING."

Liknande presentationer


Google-annonser