Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barns relationer – en förutsättning för utveckling och lärande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barns relationer – en förutsättning för utveckling och lärande"— Presentationens avskrift:

1 Barns relationer – en förutsättning för utveckling och lärande
Anne-Christine Söderström, Utvecklingspedagogerna, Västerås Tel

2 All utveckling sker i samspel
Vi blir någon genom att spegla oss i andra människor. Vi påverkas av de människor vi möter och de erfarenheter vi får i livet. Små barn påverkas allra mest.

3 Det första samspelet Redan från börja är barnet inställt på samspel.
Varför skriker du? – att tolka signaler. Det första leendet. De första lek reglerna – samförstånd, ömsesidighet och turtagning. Dessa regler ligger till grund för allt socialt samspel senare i livet.

4 Barnsyn Sättet att se på barnet får stora konsekvenser för dess utvecklingsmöjligheter. Det påverkar vårt förhållningssätt och våra förväntningar på barnet, hur vi värderar och satsar resurser, hur vi formar vår förskola. Barnsynen påverkar barnets bild av sig själv.

5 ”Att få vara sitt bästa jag.”
Vi är inte, utan vi blir….. En viktig uppgift för oss vuxna är att skapa sammanhang där barn kan komma till sin rätt. Jag utveckling och kompetens utveckling går hand i hand.

6 Förskolans styrdokument
FN:s Barnkonvention Förskolans läroplan Skollag Kommunens utbildningsplan Förskolans lokala arbetsplan

7 Förskolan vilar på demokratins grund
I svensk förskola ses omsorg, fostran och lärande som en helhet. Verksamheten ska utformas utifrån grundläggande demokratiska värderingar

8 Värdegrund Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. I läroplanen finns mål för barns delaktighet och inflytande.

9 Det är i en nära och varm relation vi utvecklas och lär som bäst.
Barnen behöver kärlek, tid, engagemang. De behöver vuxna som vägleder och lotsar, som hjälper till att styra och bromsa, som ger stöd och uppmuntran.

10 Att fundera på under frukost…
Hur ser den moderna barndomen ut? Vilka former av kompetens behövs idag och i framtiden?


Ladda ner ppt "Barns relationer – en förutsättning för utveckling och lärande"

Liknande presentationer


Google-annonser