Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värderingar & medarbetare Förbättringsarbete inom Luxo Niklas Lundin & Sofie Johansson 15 september 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värderingar & medarbetare Förbättringsarbete inom Luxo Niklas Lundin & Sofie Johansson 15 september 2009."— Presentationens avskrift:

1 Värderingar & medarbetare Förbättringsarbete inom Luxo Niklas Lundin & Sofie Johansson 15 september 2009

2 2 Syfte med presentationen Företaget Drivkrafter bakom förändringsarbetet Milstolpar i förändringsprocessen - Verksamhetssystemet (Trädet) - Tids & frekvensstudier - Produktionslyftet Resultat så här långt Erfarenheter

3 3 Luxo ASA - koncernen

4 4 -Projektbelysning -Interiörsbelysning -Armbaserad belysning -Medicinsk belysning Produktsegment

5 5 Luxo Sverige AB Omsättning 210 MSEK 130 medarbetare Fabrik i Målilla Säljkontor i Göteborg, Stockholm och Malmö Make-to-order Korta ledtider – hög servicegrad Fem års garanti

6 6.. to enlighten people with the right light....vi utvecklar, tillverkar och tillhandahåller belysningslösningar för offentliga och kommersiella inomhusmiljöer…..vi skall producera belysningslösningar i världsklass avseende: - produktivitet - kostnadseffektivitet - leveranssäkerhet - kvalitet Vår vision

7 7 Drivkrafter bakom förändringsarbetet Totalt antal observationer = 5792 st Lönsamhetsproblem Låg kostnadsmedvetenhet Hög kapitalbindning Svag effektivitet och produktivitet Låg servicegrad Bristande engagemang bland personalen Otydligt ledarskap

8 8 Milstolpar i förändringsprocessen Totalt antal observationer = 5792 st 2005Utformning och implementering av ett nytt verksamhetssystem (Trädet) 2007Tids- och frekvensstudier 2009Medverkan i Produktionslyftet

9 9 Verksamhetssystemets struktur (Trädet) Vad är verksamhetens uppdrag? Vilka metoder ska vi använda för att uppfylla uppdraget? Vilka principer ska vägleda oss i vårt arbete?

10 10 Kommunikation Morgonmöten Produktionsmöte (veckovis) Avdelningsmöten Personalinformation (månadsvis) Månadsbrev

11 11 Visualisering Daglig styrningsmöte Uppdatera grupptavlor Morgonmöte Uppdatera Daglig styrningstavla Daglig styrning Grupptavlor + företagstavla Nedbrytning av nyckeltal Viktigt med struktur

12 12 Frekvensstudie Totalt antal observationer = 5792 st Genomfördes hösten 2007 Analys och åtgärdsplan Tvåvägskommunikation Koppling mellan krav och belöning

13 13 Åtgärder efter frekvensstudie Krav på arbetsdisciplin Från ”fastplatsmontage” till flödesbaserade liner Centraliserad materialhantering Effektivare arbetstidsutformning Förbättrade arbetsunderlag – instruktioner Flexibel bemanningsplanering

14 14 Motivation och trivsel Bättre företagshälsovård Fler personalaktiviteter Bonussystem till samtliga anställda Personalenkät

15 15 Tydlig förankring i verksamhetsplanen med fokus på: Kompetensutveckling Förbättringsarbete Nyckeltal och mätning Arbetsplatsutformning Pilotprojekt som arbetsform

16 16 Kompetensutveckling Utbildningar via produktionslyftet: −Lean intro + Lean-spel −Självutvärdering −Förändringledning −Förbättringsgruppsarbete −Standardiserat arbetssätt −SMED −Kvalitetsbristkostnader Utbildning internt: −Ledarskap för gruppledare Kompetenskartläggning

17 17 Förbättringsgrupper Påverkar attityd och beteenden positivt Betydelsefulla förändringar: −Drivkraft −Ansvartagande −Laganda −Samarbete −Variation i arbetet Praktiserar Trädets principer

18 18 Nyckeltal & måluppföljning

19 19 Resultat av förbättringsarbetet 2006 - 2008

20 20 Erfarenheter och slutsatser Gemensam målbild Tydligt ledarskap Tvåvägskommunikation Delaktighet och engagemang Koppling mellan krav och belöning Tålamod


Ladda ner ppt "Värderingar & medarbetare Förbättringsarbete inom Luxo Niklas Lundin & Sofie Johansson 15 september 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser