Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värderingar & medarbetare Förbättringsarbete inom Luxo

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värderingar & medarbetare Förbättringsarbete inom Luxo"— Presentationens avskrift:

1 Värderingar & medarbetare Förbättringsarbete inom Luxo
Niklas Lundin & Sofie Johansson 15 september 2009

2 Syfte med presentationen
Företaget Drivkrafter bakom förändringsarbetet Milstolpar i förändringsprocessen - Verksamhetssystemet (Trädet) - Tids & frekvensstudier - Produktionslyftet Resultat så här långt Erfarenheter

3 Luxo ASA - koncernen

4 Produktsegment Projektbelysning Interiörsbelysning
Armbaserad belysning Medicinsk belysning

5 Luxo Sverige AB Omsättning 210 MSEK 130 medarbetare Fabrik i Målilla
Säljkontor i Göteborg, Stockholm och Malmö Make-to-order Korta ledtider – hög servicegrad Fem års garanti

6 Vår vision ..to enlighten people with the right light..
..vi utvecklar, tillverkar och tillhandahåller belysningslösningar för offentliga och kommersiella inomhusmiljöer… ..vi skall producera belysningslösningar i världsklass avseende: - produktivitet - kostnadseffektivitet - leveranssäkerhet - kvalitet

7 Drivkrafter bakom förändringsarbetet
Totalt antal observationer = 5792 st Lönsamhetsproblem Låg kostnadsmedvetenhet Hög kapitalbindning Svag effektivitet och produktivitet Låg servicegrad Bristande engagemang bland personalen Otydligt ledarskap

8 Milstolpar i förändringsprocessen
Totalt antal observationer = 5792 st 2005 Utformning och implementering av ett nytt verksamhetssystem (Trädet) 2007 Tids- och frekvensstudier 2009 Medverkan i Produktionslyftet

9 Verksamhetssystemets struktur (Trädet)
Vad är verksamhetens uppdrag? Vilka metoder ska vi använda för att uppfylla uppdraget? Vilka principer ska vägleda oss i vårt arbete?

10 Kommunikation Morgonmöten Produktionsmöte (veckovis) Avdelningsmöten
Personalinformation (månadsvis) Månadsbrev

11 Visualisering Daglig styrning Grupptavlor + företagstavla
Nedbrytning av nyckeltal Viktigt med struktur

12 Frekvensstudie Totalt antal observationer = 5792 st
Genomfördes hösten 2007 Analys och åtgärdsplan Tvåvägskommunikation Koppling mellan krav och belöning

13 Åtgärder efter frekvensstudie
Krav på arbetsdisciplin Från ”fastplatsmontage” till flödesbaserade liner Centraliserad materialhantering Effektivare arbetstidsutformning Förbättrade arbetsunderlag – instruktioner Flexibel bemanningsplanering

14 Motivation och trivsel
Bättre företagshälsovård Fler personalaktiviteter Bonussystem till samtliga anställda Personalenkät

15 Tydlig förankring i verksamhetsplanen med fokus på:
Kompetensutveckling Förbättringsarbete Nyckeltal och mätning Arbetsplatsutformning Pilotprojekt som arbetsform

16 Kompetensutveckling Utbildningar via produktionslyftet:
Lean intro + Lean-spel Självutvärdering Förändringledning Förbättringsgruppsarbete Standardiserat arbetssätt SMED Kvalitetsbristkostnader Utbildning internt: Ledarskap för gruppledare Kompetenskartläggning

17 Förbättringsgrupper Påverkar attityd och beteenden positivt
Betydelsefulla förändringar: Drivkraft Ansvartagande Laganda Samarbete Variation i arbetet Praktiserar Trädets principer

18 Nyckeltal & måluppföljning

19 Resultat av förbättringsarbetet 2006 - 2008

20 Erfarenheter och slutsatser
Gemensam målbild Tydligt ledarskap Tvåvägskommunikation Delaktighet och engagemang Koppling mellan krav och belöning Tålamod


Ladda ner ppt "Värderingar & medarbetare Förbättringsarbete inom Luxo"

Liknande presentationer


Google-annonser