Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norrman / Pikwer © DVT Diagnosstöd baserat på poäng, enl Wells -Malignitet (palliation eller beh senaste 6 mån).1 -Paralys / pares / gipsbehandling av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norrman / Pikwer © DVT Diagnosstöd baserat på poäng, enl Wells -Malignitet (palliation eller beh senaste 6 mån).1 -Paralys / pares / gipsbehandling av."— Presentationens avskrift:

1 Norrman / Pikwer © DVT Diagnosstöd baserat på poäng, enl Wells -Malignitet (palliation eller beh senaste 6 mån).1 -Paralys / pares / gipsbehandling av benen1 -Immobilisering > 3 d eller kirurgi inom 4 v 1 -Ömhet / smärta längs de djupa venerna1 -Helbenssvullnad1 -Vadsvullnad > 3 cm jfr andra benet 1 -Pittingödem i det symptomatiska benet1 -Ytliga kollateralveneter (ej varicer)1 -Tidigare diagnostiserad DVT1 -Alternativ diagnos minst lika sannolik-2 Låg sannolikhet < 2 poäng. Hög sannolikhet ≥ 2 poäng Andra osaker till svullnad och värk i extremitet Hud och mjukdelsinfektion.Tromboflebit. Posttrombotiskt sdr. Kronisk venös insuff. Venös obstruktion. Lymfödem (cancerbeh, infektion, tumör, trauma pretibialt myxödem) Ledutgjutningar. Artrit. Hematom. Bakercysta. Rupturerad m gastrocnemius. Hjärtsvikt. Hypoproteinemi. Lipodermatoskleros. Dermatit Klippel-Trenaumays sdr. Sympatisk dystrofi. Idiopatiskt ödem. Tillstånd som predisponerar för DVT Hereditet. Trombofili. Tidigare tromboembolisk sjukdom. Hög ålder. Rökning. Övervikt. Graviditet. Kirurgi. Trauma. Immobilisering. Malignitet. Varicer. Stroke. Hjärtsvikt. SLE. IBD. Nefrotiskt syndrom. Primär polycytemi, trombocytos. Farmaka (östrogen, psykofarmaka). Diagnostik – ge Fragmin innan UL eller flebo (> 3 tim). Lokalstatus, knäledsstatus, perifer cirkulation. Blodstatus, Na, K, Krea, Leverstat, PK, APTT, Extra rör. D-dimer Ultraljud, duplex (bäst ovan knäet) Flebografi (CAVE: kontrast-ök, Krea>200, metformin, myelom?) Trombofiliutredning Patienter < 50 år med förstagångs VTE utan känd utlösande orsak. Äldre patietner (50-65 år) med tromboshereditet. Ovanlig tromboslokalisation oavsett ålder. Antitrombin III, Protein C och S, APC-resistens, Faktor V-mutation och Kardiolipidantikroppar efterforskas. Prover bör ej tas under pågående antikoagulationsutredning! Antingen innan påbörjad behandling eller 2 v efter avslutad. Malignitetsutredning Palpera lymfkörtlar, prostata, bröst, thyroidea, buk. PSA tas på män > 40 år. Patient med recidivtrombos under pågående AVK-behandling. Patient med positivt F-Hb / Klinisk GI-blödning under AVK-terapi.

2 Norrman / Pikwer © DVT Sekundärprofylax – behandlingens längd Trombofilidefekt ej påvisadRekommenderad tid 1:a DVT (distalt om v poplitea)6 mån 1:a DVT distalt m okänd / perm riskfaktor6 mån Proximal DVT6 mån Första lungembolin (LE)6 mån Som ovan med ökad blödningsrisk3 mån Första insjuknande, livshotande12 mån Första insjuknande, aktiv cancerTills cancern är borta Andra insjuknande, kontralat DVTSom första DVT Andra insjuknande, ipsilat eller LE>12 mån Tredje insjuknande (eller mer)Tills vidare Vid känd trombofilidefekt oftast längre behanlingstider. Behandling Inj Fragmin 200 IE/kg/d, max 18000 IE, minst 5 dgr tills PK 2-3, 1d. Kl 15-21: 75% av full dygnsdos. Kl 21-05: 50% av full dygnsdos. Vikt (kg)DosFörfylld endosspruta 25000IE/ml 46-5610 000 IE0,4 ml 57-6812 500 IE0,5 ml 69-8215 000 IE0,6 ml 83 eller mer18 000 IE0,72 ml -Dosjustering om krea > 200. -Vid graviditet, hög blödningsrisk, svår njursvikt eller om trombolys övervägs kan ofraktionerat heparin vara att föredra. Waran. Information. AVK-ssk, lapp, HC-kontakt via tele? Dag 1: PK-kontroll. 5 tabletter (äldre pat 4 tabl). Dag 2: 3 tabl (äldre 2 st) Dag 3: 1,5 tabl (äldre pat 1 st) Dag 4: PK-kontroll. Dosering utifrån värdet. Kontraindikationer: 1) Bristande complience, 2) Malign hypertension, 3) Grava hemostatiska defekter, 4) Grav leversjukdom, steatorré, 5) Tumör eller ulceration i GI-kanal eller urinvägar, 6) Akut skada eller nyligen utförda ingrepp i CNS, 7) Graviditet, 8) Överkänslighet mot AVK-preparat. Prova ut stödstrumpa så snart diagnosen är fastställd. Senare när bensvullnaden minskat något görs utprovning av kompressionsstrumpa grad II. Höjd fotända. Fri mobilisering. Vid kraftig svullnad, dålig följsamhet till behandling eller hög risk för blödning kan inläggning på sjukhus vara befogad. Trombolys - sällan aktuellt. 1) Uttalade symptom. 2) Duration < 8 dgn. 3) Ålder < 60 år. 4) Ingen känd blödningsrisk.


Ladda ner ppt "Norrman / Pikwer © DVT Diagnosstöd baserat på poäng, enl Wells -Malignitet (palliation eller beh senaste 6 mån).1 -Paralys / pares / gipsbehandling av."

Liknande presentationer


Google-annonser