Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimatet och tillväxten Fredrik Larsson Ekonomifakta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimatet och tillväxten Fredrik Larsson Ekonomifakta."— Presentationens avskrift:

1 Klimatet och tillväxten Fredrik Larsson Ekonomifakta

2 Miljö – klimat Fredrik Larsson Ekonomifakta

3

4 1.Går det att förena ekonomisk tillväxt med minskade utsläpp av växthusgaser? 2. Vilken är Sveriges roll i klimatfrågan? - Bör vi gå före och i så fall hur?

5 Jorden nattetid Fotografier: Nasa

6 Elbil = klimatsmart

7 EU:s elproduktion 2006 TWh, netto 3 178 TWh

8 EU:s elproduktion 2006 TWh, netto 2 281 TWh - Kol

9 EU:s elproduktion 2006 TWh, netto 2 156 TWh - Kol - Olja

10 EU:s elproduktion 2006 TWh, netto 1 513 TWh - Kol - Olja - Naturgas

11 EU:s elproduktion 2006 TWh, netto 1 447 TWh 54 %

12 EU:s elproduktion 2006 TWh, netto 508 TWh 84 %

13 EU:s elproduktion 2006 TWh, netto 508 TWh 84 % Vattenkraft 11 % Biobränslen 3 % Vindkraft 3 %

14 Elbil = klimatsmart?

15 Utsläpp av växthusgaser Sverige, år 2005 67 miljoner ton koldioxidekvivalenter = 0,2 procent

16 Källa:NIR Industri37 % Transport31 % Jordbruk15 % Energi9 % Bostäder och lokaler5 % Avfall3 % Utsläpp av växthusgaser Sverige, år 2005 67 miljoner ton koldioxidekvivalenter

17 Källa:World Bank, Svensk Energi Priset på olja och kol har fyrdubblats på 5 år Index, 1996=100

18 Källa: Energimyndigheten Kontinuerlig effektivisering Wattimme per krona produktionsvärde

19 Källa: CDIAC Trenden bröts på 70-talet Index, år 1900 = 100

20 Källa: CDIAC Utsläppsminskningar och tillväxt Sedan 1970 har vi mer än fördubblat vår produktion (BNP) samtidigt som utsläppen av CO2 nästan halverats Men vi har en bit kvar till ett hållbart samhälle: Idag: 7 ton CO2e per person Tills 2050 bör dessa utsläpp ha halverats (EU-mål) År 2100: 1 ton CO2e per person (IPCC)

21 Beteende har betydelse om vi ska minska utsläppen. Vilket tror ni har störst betydelse i Sverige? Halverar antalet inrikes flygresor? Äter mindre nötkött ( 10%)? Om alla kör 5 procent saktare?

22

23 Källa: CDIAC Beteendeförändringar nödvändiga Insikt om problemet  Vilja att förändra beteende (förändrad efterfrågan)  Teknikutveckling Processen kan förstärkas av styrmedel

24 Var saker produceras har betydelse En stor svensk trä- och massaindustri förbrukar 3 TWh el om året. 180 000 ton CO2-ekv. 1 300 000 ton CO2-ekv.

25 Gärna tuffa krav, men en jämn spelplan… 0 - 14 SWE – World

26 Kapslar in 7 500 gigaton koldioxid

27 Utsläpp av växthusgaser Världen, år 2000 Avfall 3,6 % Avskogning är ett stort problem globalt Avverkningen gör att jordens skogar förmår att absorbera mindre koldioxid Transporter 13,5 % El och värme 24,6 % Annan förbränning, m.m. 12,9 % Industri 13,8 % Avskogning 18,2 % Jordbruk 13,5 % Källa:World Resource Institute


Ladda ner ppt "Klimatet och tillväxten Fredrik Larsson Ekonomifakta."

Liknande presentationer


Google-annonser