Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägledning 1.0 Anslutning till Mina meddelanden. Vägledning  Utvärdera, planera och starta anslutning till MM  Kompletterande dokument  Ramverk Dokumentstruktur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägledning 1.0 Anslutning till Mina meddelanden. Vägledning  Utvärdera, planera och starta anslutning till MM  Kompletterande dokument  Ramverk Dokumentstruktur."— Presentationens avskrift:

1 Vägledning 1.0 Anslutning till Mina meddelanden

2 Vägledning  Utvärdera, planera och starta anslutning till MM  Kompletterande dokument  Ramverk Dokumentstruktur >>  Kompletterad med framtagen Vägledning & Förstudie

3 Vägledningens upplägg  Metod för anslutning till Mina meddelanden, Skatteverkets

4 Fas 1 Identifiera behov  Behovsanalys - Beskriv behov, krav och nyttan med tjänsten - Syfte - vad ska genomföras för vem och varför - Effektmål – vad vill vi uppnå - Volymer - preliminär tidplan med typer av meddelanden och volymer - Verksamhetens förutsättningar – resurser, teknik etc. - Budget - en övergripande ekonomisk bedömning - Samverkan – finns andra parter att samverka med? Resultat: inriktningsbeslut från ledningen och förstudiedirektiv

5 Fas 2 Ta fram lösningsalternativ  Förstudierapport + upphandlingsstrategi Komplettering utifrån kommunperspektiv  Använd förstudier som genomförts av andra kommuner  Vilka andra projekt inom kommunen kan vara intressanta  Involvera olika intressenter

6 Fas 2 Ta fram lösningsalternativ (forts) Komplettering utifrån kommunperspektiv  Genomför en analys utifrån ett verksamhetsperspektiv  Genomför en analys utifrån ett brevflödesperspektiv  Ta fram förslag på konceptuell lösning som passar in i kommunens arkitektur och förutsättningar  Utarbeta en strategi för leverantörssamarbete  Utvärdera alternativ och ta fram projektdirektiv

7 Fas 3 Detaljera vald lösning Fördjupad lösningsspecfikation Tekniska förutsättningar och integrationskrav Involverade parter Informationssäkerhetskrav Rättslig bedömning Verksamhetsförändringar Nyttokalkyl - nyttor, kostnader Nyttorealiseringsplan – hur och av vem realiseras nyttan Risk och sårbarhetsanalys

8 Metod förenklad nyttokalkylering

9  Ange grundvärde n GrundvärdeUppskattning Diskonteringsränta 8 % Antal invånare Exempelkommun 100 000 Investeringstid 5 år Anslutningstakt medborgare per process 25 % 2015 – 85 % 2019 Anslutningsgrad processer av totalt 50 4% år 2015 – 70% år 2019 Portokostnad/ utskick 7 kr Digital avsändarkostnad/ utskick 1,50 kr Möjlig besparing arbetstid/ utskick 10 minuter Andel myndighetsbeslut av utskick 10 % Andel processinformation av utskick 10 % Antal utskick per process och år 13 000 Metod förenklad nyttokalkylering

10 Nyttor MedborgareKommun Kvantitativa Kvalitativa Minskad kostnad posthantering förvaltning Processförbättringar förvaltning (process) och posthantering - snabbare hantering och färre telefonsamtal Minskat underhåll adressregister Ökad säkerhet i utskick Reducerad pappersförbrukning och belastning på miljön i form av transporter Frigjord arbetstid att lägga på uppföljning/ minskad övertid Renodling i kanalfloran i sätt att kommunicera med medborgarna Ökad leveranssäkerhet Möjlighet att själv välja lösning Samordnade myndighetskontakter Säkrare automatiserad process Få meddelanden snabbare Minskad miljöpåverkan Minskad kostnad posthantering (beror i övrigt på vilken typ av process det rör sig om) Metod förenklad nyttokalkylering

11

12 Nyttoanalys

13 Juridik och Informationssäkerhet  Samma som Förstudierapporten  Vägledningen - Uppdateras med ny information


Ladda ner ppt "Vägledning 1.0 Anslutning till Mina meddelanden. Vägledning  Utvärdera, planera och starta anslutning till MM  Kompletterande dokument  Ramverk Dokumentstruktur."

Liknande presentationer


Google-annonser