Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Entreprenörskap + Studie- och yrkesvägledning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Entreprenörskap + Studie- och yrkesvägledning"— Presentationens avskrift:

1 Entreprenörskap + Studie- och yrkesvägledning

2 Framtidstro Elever som vill, vågar och kan Vet vem jag är. Känner till omvärlden

3 Visionen Ur SYV-planen I Enköpings kommun arbetar vi aktivt för att redan tidigt väcka, ta tillvara och vidareutveckla barns och ungdomars intresse och kreativitet inför den egna framtiden. Häri ser vi kopplingen, sambandet samt integreringen mellan såväl de olika skolformerna som arbetslivet.

4 Vad satte i gång processen?
Mål från Kommunfullmäktige ….antalet elever som går ett extra år på gymnasiet ska minska…. ..bättre resultat …samverkan grundskola-gymnasieskola….

5 Vad satte i gång processen?
Entreprenörskapsprojekt EU projekt i samverkan med Håbo kommun Syftet är att påverka attityder till entreprenörskap och att hitta varaktiga metoder för att arbeta med entreprenörskapsfrågor i skolan. Målet är att entreprenörskap är en naturlig och återkommande del av barns lärande i skolan.

6 Vad är entreprenörskap? Entreprenörskap i läroplanen
Entreprenöriella lärandet Arbetssätt Studie- och yrkesvägledare Rollen Utbildning och tillgång

7 Styrning och ledning Plan för studie- och yrkesvägledning Målstyrning
En del i enheternas verksamhetsplan ..varje arbetslag skall ha minst en aktivitet i entreprenörskap…..

8 ARBETSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGS-VERKSAMHETEN I ENKÖPINGS KOMMUN 2008-2010

9 SYFTET MED VÅRT ARBETE Gemensam syv-plan för kommunala skolor
Likvärdig vägledning oavsett skola Garanterad miniminivå Kontinuitet Aktivitetsexempel & förslag från F - Vux Främja väl underbyggda val 9

10 ARBETSPLANENS RÖDA TRÅD
Studie- och yrkesvägledningens delar Styrdokumenten

11 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGENS OLIKA DELAR

12 KOMMUNALA MÅL 1 (- Beslutade 29 maj resp 5 juni 2008)
All pedagogisk personal skall vara insatt i Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings Kommun och arbeta kontinuerligt med studie- och yrkesvägledande aktiviteter från förskoleklass till vuxenutbildning.

13 KOMMUNALA MÅL 2 Vid varje valsituation relaterad till studier och/eller yrken skall eleven/den studerande ha upplevt att han/hon gjort ett självständigt, medvetet och väl underbyggt val.

14 KOMMUNALA MÅL 3 Oavsett kommunal skola eller skolform skall eleven/den studerande ha upplevt att han/hon fått studie- och yrkesvägledning och kunskaper inom detta område för fortsatta studie- och yrkesval.

15 KOMMUNALA MÅL 4 Oavsett kommunal grundskola skall eleven ha upplevt att han/hon har fått varierade erfarenheter av yrkes- och arbetslivet. Ovan nämnda kommunövergripande mål bryts ner till lokala mål på varje skola och inom varje skolform. För detta ansvarar respektive rektor.

16 VISIONEN ”I Enköpings Kommun arbetar vi aktivt för att redan tidigt väcka, ta till vara och vidareutveckla barns och ungdomars intresse och kreativitet inför den egna framtiden. Häri ser vi kopplingen, sambandet samt integreringen mellan såväl de olika skolformerna som arbetslivet.”

17

18


Ladda ner ppt "Entreprenörskap + Studie- och yrkesvägledning"

Liknande presentationer


Google-annonser