Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsprocessen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsprocessen"— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsprocessen
Vägledarkompetens Samverkan Vad är viktigt för att guida barn och ungdomar i deras framtida studie- och yrkesliv? Eleven beslutar Opartiskhet Skolans resurser Arbetsliv Tillgänglighet Omgivningen Informationsmaterial

2 1. Utbildningsprocessen
Vad är viktigt för att guida barn och ungdomar i deras framtida studie- och yrkesliv? 1. Utbildningsprocessen Viktigt för samtliga grupper 2. Omgivningen 3. Skolans resurser 4. Informationsmaterial 5. Vägledarkompetens 6. Arbetsliv 7. Eleven beslutar 8. Tillgänglighet 9. Samverkan 10. Opartiskhet (Ovanstående är en sammanvägning av de fem gruppernas samlade åsikter)

3 Utbildningsprocessen
Hela läroprocessen i skolan är en del av guidningen Skolan ska vara lustfylld och stimulera barns lärande Lärarna talar om för den unge att han/hon har nytta av all utb. Lärare stimulerar mångfald Barnen lär sig tidigt studieteknik i skolan Skolan arbetar medvetet med att ge bilder av olika yrken Eleverna får skriftliga omdömen Träning i självkännedom Läraren ställer målen i relation till människans förmåga

4 Omgivningen Föräldrar ges större möjlighet till information om och deltagande i skolans arbete Vuxna peppar unga att ha höga ambitioner Media är medveten om den påverkan medierna har Eleven är medveten om att hon/han blir påverkad av föräldrar, media, kompisar m fl Fler möjligheter att komma in på högre skola än bara genom betygen

5 Vad är viktigt för att guida barn och ungdomar i deras framtida studie- och yrkesliv? (De olika gruppernas preferenser)

6 Samtliga gruppers bedömning av dagens vägledning
Område Genomsnittsbetyg 1. Utbildningsprocessen 2,6 2. Omgivningen 2,5 3. Skolans resurser 2,6 4. Informationsmaterial 2,6 5. Vägledarkompetens 2,7 6. Arbetsliv 2,5 7. Eleven beslutar 3,1 8. Tillgänglighet 2,3 9. Samverkan 2,8 10. Opartiskhet 2,7 Bäst! Sämst!

7 De olika gruppernas bedömning av dagens vägledning

8 De största skillnaderna mellan de olika gruppernas syn på hur dagens vägledning fungerar (medelbetyg) Opartiskhet SYV: 3,9 Skolledare: 2,1 Elever: ,2 Vägledarkompetens SYV: 3,6 Elever: 1,9 Föräldrar: 2,5 Skolledare: 2,6 Tillgänglighet SYV: 3,3 Lärare: 1,6 Föräldrar: 2,1 Elever: 2,1

9 Summering Generellt sett låga betyg! Flera högt viktade områden når endast medelbetyg: utbildningsprocessen, omgivningen och skolans resurser. Omvänt gäller att flera lågt viktade områden når de högsta medelbetygen: opartiskhet, samverkan och eleven beslutar.

10 Krav på nivåhöjning av studie- och yrkesvägledningsverksamheten
Slutsatser Krav på nivåhöjning av studie- och yrkesvägledningsverksamheten SYVs roll och arbetsuppgifter bör klargöras Elever behöver tränas mer i självständigt och kritiskt tänkande Varje elevs individuella studieplan bör följas upp bättre Integrationen mellan arbetsliv och skola fungerar inte bra Tillgången på informationsmaterial är god men elever och föräldrar vill ha mer tillförlitlig information Olika uppfattningar om vägledarna behöver vara tillgängliga så nära eleverna som möjligt Ingen enighet om behov av ytterligare samverkan mellan olika vägledare All vägledning ska leda fram till att eleven kan fatta ett självständigt beslut


Ladda ner ppt "Utbildningsprocessen"

Liknande presentationer


Google-annonser