Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll Cecilia Karlsson, Folkhälsocontroller 2014-10-02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn i ekonomiskt utsatta hushåll Cecilia Karlsson, Folkhälsocontroller 2014-10-02."— Presentationens avskrift:

1 Barn i ekonomiskt utsatta hushåll Cecilia Karlsson, Folkhälsocontroller 2014-10-02

2 Barn i ekonomiskt utsatta hushåll Norrköping, jämförda kommuner och riket

3 Absolut och relativ fattigdom  Absolut fattigdom avser inkomster eller tillgångar under en viss bestämd, absolut nivå.  Relativ fattigdom avser inkomster eller tillgångar relativt en annan individ, grupp eller stat, och ser därmed till skillnaderna mellan olika grupper eller individer i ett samhälle. Genom att använda begreppet relativ fattigdom går det att mäta enskilda individers upplevelser av sin fattigdom.

4 Definition Barnfattigdom  Rädda Barnens definition av barnfattigdom familjer berättigade till försörjningsstöd och familjer med låg inkomststandard  EU:s definition av "risk för fattigdom” innebär att familjens samlade inkomst är lägre än 60 procent av medianinkomsten i landet.

5 Barn i ekonomiskt utsatta hushåll Andel (%) barnfamiljer i ekonomiskt utsatta hushåll med barn under 18 år i Norrköpings kommun Totalt bor 26 534 barn i Norrköping

6 Barn i ekonomiskt utsatta hushåll Andel (%) barnfamiljer i ekonomiskt utsatta hushåll, Norrköpings tätort Källa: Ekonomi- och styrningskontoret

7 Inkludering - barns inflytande och möjlighet att vara delaktiga i olika beslut som berör barnen - sociala perspektivet är en naturlig del i samhällsplaneringen Egen försörjning, utbildning och arbete - insatser för att föräldrar beroende av ekonomiskt bistånd ska komma ur arbetslöshet - vid ekonomiskt bistånd beaktas barnens perspektiv och behov Kultur och fritid - Norrköpings kommun stödjer, tar initiativ till samarbeten och utformar fritidsaktiviteter Förslag till prioriterade områden

8 Förskola och skola - extra insatser sker för barns lärande i socioekonomiskt utsatta områden - ett levande värdegrundsarbetet - kunskap om effekten för barn att leva i ekonomisk utsatthet - avgiftsfri skola innebär att inga dolda avgifter förekommer i kommunens skolor Vård- och omsorg - Barnets perspektiv och behov beaktas - Hänsyn till hushållets ekonomi innan avgift tas ut Förslag till prioriterade områden

9 Riktlinjen – hur styr den till aktiviteter?

10 Social investeringsfond i Norrköping Totalt 40 mkr (32 mkr) Sex insatser Politisk enighet Metodutveckling Återföringsmodell Uppföljning/utvärdering –Mänskliga vinster –Ekonomiska vinster

11 Krav på en investeringen  Effekt på arbetslösheten  Samverkan - tvärsektoriellt  Mänskliga vinster  Ekonomiska vinster - återbetalning

12 Återföringsmodellen

13 Befintliga styrverktyg i Norrköpings kommun  Visionen – det goda Livet  Tydligt politiskt fokus på arbete ”fler jobb och fler i jobb”  Exempel på mål för mandatperioden - Utbildningsnivån i Norrköping ska höjas och arbetslösheten sjunka. - Kommunen ska utveckla bra livs- och lekmiljöer för barn. - Av hushållen som avslutas inom ekonomiskt bistånd ska andelen barnfamiljer öka - Barngrupperna ska minska i storlek.  Precisering för 2014 - Alla verksamheter ska i beskriva sitt arbete för att öka barns möjligheter till delaktighet och inflytande. ƒ- Förbättra förutsättningar till jämställd fritid för barn, ungdomar och vuxna.  Sociala investeringsfond

14


Ladda ner ppt "Barn i ekonomiskt utsatta hushåll Cecilia Karlsson, Folkhälsocontroller 2014-10-02."

Liknande presentationer


Google-annonser