Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stärkt stöd och skydd för b o u Stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar som far eller riskerar att fara illa Barnrättsperspektivet stärks Barn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stärkt stöd och skydd för b o u Stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar som far eller riskerar att fara illa Barnrättsperspektivet stärks Barn."— Presentationens avskrift:

1 Stärkt stöd och skydd för b o u Stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar som far eller riskerar att fara illa Barnrättsperspektivet stärks Barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet Om barnet inte kan framföra sina åsikter, ska inställningen klargöras på annat sätt

2 Anmälan Myndigheter och yrkesverksammas skyldighet Misstanke om att ett barn far illa Bidra med uppgifter av betydelse för utredningen av barnets behov av skydd och stöd Var och en som misstänker….bör anmäla…

3 Anmälan - återkoppling SN bör erbjuda barnet, vårdnadshavare och den som gjort anmälan (vid anmälningsplikt) ett möte om det är lämpligt med hänsyn till barnets bästa SN får informera om utredning har – eller inte har- inletts, eller om det redan pågår en utredning om det inte är olämpligt

4 Skydds-och förhandsbedömn. Behov av omedelbart skydd bedöms genast, dokumenteras Att inleda eller inte inleda utredning senast inom 14 dagar om det inte finns särskilda skäl

5 Uppföljning efter avslutad utredning utan insats Behov av insats men ej samtycke och LVU ej tillämplig- uppföljningen ska avsluts senast 2 mån efter att utredningen avslutades eller om ny utredning inleds

6 Mottagande av barn Familjehemmet har barn plac av annan kommun – information och samråd mellan kommunerna ska ske Utredning av ett jourhem i annan kommun – information och samråd ska ske

7 Beslut om placering SN ska ingå avtal med den som nämnden tänker anlita som familjehem. Avtalet ska innehålla SN:s och familjehemmets åtaganden avseende barnets behov av stöd och skydd SN ska tillhandahålla den utbildning som behövs för familjehemmet eller jourhemmet

8 Uppföljning av vården Genom regelbundna personliga besök Enskilda samtal med barnet/den unge Samtal med den/de som tagit emot barnet i sitt hem Samtal med vårdnadshavare Uppmärksamma barnets hälsa, utveckling, soc beteende, skolgång, relationer till anhöriga

9 Uppföljning av vården Särskilt utsedd socialsekreterare Ska utses vid vård i familjehem eller HVB Ansvarar för kontakterna med barnet/den unge Ska besöka barnet regelbundet i den omfattning som är lämplig

10 Uppföljning efter plac upphört Sn får besluta om uppföljning vid särskilda behov av stöd och skydd men samtycke saknas Uppföljningen ska avslutas senast 2 mån efter att placeringen avslutades

11 Kvalitet SN ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom verksamhet rörande barn och ungdom

12 Uppsökande och förebyggande SN ska bedriva uppsökande och förebyggande insatser SN ska, tillsammans med andra, uppmärksamma och verka för att barn inte vistas i skadliga miljöer SN:s ansvar för barn son brottsoffer, barn som bevittnat är också brottsoffer

13 Öppna insatser SN ansvarar för att det finns tillgång till öppna insatser SN ska kontinuerligt följa insatser i form av kontaktperson, kontaktfamilj, särskilt kvalificerad kontaktperson


Ladda ner ppt "Stärkt stöd och skydd för b o u Stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar som far eller riskerar att fara illa Barnrättsperspektivet stärks Barn."

Liknande presentationer


Google-annonser