Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordkalottens gränsrådgivning -Arbetar med gränshinderfrågor som förekommer i samarbetet mellan Sverige och Finland SAMT mellan Norge och Finland -Har.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordkalottens gränsrådgivning -Arbetar med gränshinderfrågor som förekommer i samarbetet mellan Sverige och Finland SAMT mellan Norge och Finland -Har."— Presentationens avskrift:

1 Nordkalottens gränsrådgivning -Arbetar med gränshinderfrågor som förekommer i samarbetet mellan Sverige och Finland SAMT mellan Norge och Finland -Har fått startfinansiering av Nordiska ministerrådet (2011) -Arbetar nationellt – inte enbart regionalt * ska marknadsföras i hela landet * hjälp till alla som arbetar gränsöverskridande -Har nära samarbete med befintliga aktörs- och myndighetsnätverk * Crossborder Tornedalen, Grensetjänsten * Provincia Botniensis ”rundabordmöten” * skattemyndigheter, försäkringskassan * företagarorganisationer, handelskammaren 1.9.2011North Sweden dialoggrupp / PM1

2 Nordkalottens gränsrådgivning -Som en del av det nordiska informations- nätverket arbetar koordinerat med * Hallå Norden kontoren * Grensetjänsten Morokulien, Öresund Direkt * Nordiska informationskontoren (Umeå, Alta, Vasa) -Informerar och upplyser om saker som man behöver ta hänsyn till vid gränsöverskridande verksamhet I samarbete med t.ex. försäkringskassan, fackföreningar, skattemyndigheter, handelskammaren 1.9.2011North Sweden dialoggrupp / PM2

3 Nordkalottens gränsrådgivning -Registrerar upplevda gränshinder och analyserar om de kan lösas lokalt, nationellt, eller behöver vidarebefordras till Gränshinderforumet (GHF) * behöver stöd av sakkunniga arbetsgrupper * fråga om olika regeltolkningar? * är lokala lösningar möjliga? – eller fattas viljan? * lämnar egna lösningsförslag till beslutsfattare – inte bara problemlistor * GHF arbetar vidare med hinder som gäller lagstiftning 1.9.2011North Sweden dialoggrupp / PM3

4 Nordkalottens gränsrådgivning Öppnar 2 kontor i höst Torneå – frågor mellan Sv och Fi (v. 47-48) Nordkalottsenter, Skibotn – No-Fi frågor (8/11) En koordinator 2011, flera 2012? Viktig uppgift: säkerställa framtida finansiering för verksamheten ”Gränsrådslag” – årligen eller 2 gånger om året - redovisa vilka hinder man har registrerat - redovisa hur man har jobbat med dem - diskutera vilka frågor som behöver uppmärksammas mer (regionalt, nationellt, internationellt) * sprida information om goda lösningar från andra regioner Fokusering i arbetet framöver – privatpersoner / näringsliv / båda? – övervägs i slutet av 2012 med hänsyn till erfarenheterna dittills 1.9.2011North Sweden dialoggrupp / PM4

5 Dialoggrupp – arbete med gränshinder 1) Främja/Efterlysa mer nordiskt samarbete inom EU mellan nationella representanter => gemensamt nordiskt inspel till beredning av EU direktiv och annan regelverk. 2) Efterlysa mer samarbete mellan nationella lagstiftningsorgan vid beredning av nya lagar – förhandsgranskning? * GHF, Nordiska Rådet främhäver dess betydelse 3) Bistå NK Gränsrådgivning i eftersträvan att säkra permanent statlig medfinansiering för verksamheten 4) Möjliggöra ansvarsmyndigheternas regelbundna möten om tolkning och tillämpning av nya lagar och förordningar * undviker framtida feltolkningar * förstår hur man tolkar regelverk på olika håll (t.ex. EU:s vattenramdirektiv, tjänstedirektiv) 1.9.2011North Sweden dialoggrupp / PM5


Ladda ner ppt "Nordkalottens gränsrådgivning -Arbetar med gränshinderfrågor som förekommer i samarbetet mellan Sverige och Finland SAMT mellan Norge och Finland -Har."

Liknande presentationer


Google-annonser