Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Praktiskt handläggning ur ett allmänmedicinskt perspektiv Lennart Johansson, Distriktsläkare Näsets Läkargrupp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Praktiskt handläggning ur ett allmänmedicinskt perspektiv Lennart Johansson, Distriktsläkare Näsets Läkargrupp."— Presentationens avskrift:

1 - Praktiskt handläggning ur ett allmänmedicinskt perspektiv Lennart Johansson, Distriktsläkare Näsets Läkargrupp

2

3 Yrsel är den perfekta utmaningen för distriktsläkare. Yrsel är inte särskilt vanligt men viktigt symtom på vårdcentralen. Tips, trix och konster. Nästan all yrsel på vårdcentralen går att bota vid första besöket.

4 Yrsel är den perfekta utmaningen för distriktsläkare. Yrsel är inte särskilt vanligt men viktigt symtom på vårdcentralen. Tips, trix och konster. Nästan all yrsel på vårdcentralen går att bota vid första besöket.

5 Akut öroninflammation B12 Cervikogen yrsel Demenssjukdomar Depression och nedstämndhet Fobisk yrsel "Rädd för att tappa kontrollen och falla syndromet" Godartad lägesyrsel "Kristallsjukan” Hjärninfarkt i storhjärnan Hjärninfarkt i lillhjärnan Hjärnstamsinfarkt Hjärntumör Hjärtrytmstörning Hjärtinfarkt Hydrocephalus "vidgning av hjärnans vätskesystem" Hypertoni - blodtrycksförhöjning Läkemedelsbiverkning Menieres sjukdom "inneröresvullnad" Meningeom (godartad hjärntumör) Migrän MS-Multipel scleros Ortostatism "blodtrycksfall vid hastig uppresning"Ortostatism "blodtrycksfall vid hastig uppresning" Panikångest Parkinsons sjukdom Polyneuropati "störning i hudkänselnerverna" Spänningsyrsel TIA - övergående genomblödningsstörning i hjärnanTIA - övergående genomblödningsstörning i hjärnan Vestibularisneurit "virus på balansnerven"Vestibularisneurit "virus på balansnerven" Åldersyrsel Ångestsjukdom

6 Öronläkare Neurolog Internmedicinare Kardiolog Ortoped Geriatriker Psykiatriker ÖNH-status Neurologstatus Hjärta/kärl/EKG Halsrygg/höfter/knä Farmakologisk genomgång Sociala situation Psykstatus Allmänläkare

7 Yrsel är den perfekta utmaningen för distriktsläkare. Yrsel är inte särskilt vanligt men viktigt symtom på vårdcentralen. Tips, trix och konster. Nästan all yrsel på vårdcentralen går att bota vid första besöket.

8 Kirsebergs Vårdcentral På ca 56 000 besök slutade 473 med diagnosen yrsel 473/56 000 = 0,8% Näsets Läkargrupp (2 år, febr 2011 – febr 2013) 1,1% (713/64 660 besök) –> 65 år – 1,8% –> 85 – 2,6% (individer 9,4%) Yrsel (R42, H810-12 + H814)

9 Kirsebergs Vårdcentral Vid 74 av 2416 besök tas yrsel upp som minst ett av problemen 74/2416 = 3,0 %

10 Yrsel är den perfekta utmaningen för distriktsläkare. Yrsel är inte särskilt vanligt men viktigt symtom på vårdcentralen. Tips, trix och konster. Nästan all yrsel på vårdcentralen går att bota vid första besöket.

11 Varför viktigt Stort lidande Stark oro Undvika komplikationer – ångest/depression Undvika onödiga undersökningar, remisser, sjukhusbesök, medicinering

12 Yrsel är den perfekta utmaningen för distriktsläkare. Yrsel är inte särskilt vanligt men viktigt symtom på vårdcentralen. Tips, trix och konster. Nästan all yrsel på vårdcentralen går att bota vid första besöket.

13 Praktisk handläggning av yrsel på Vårdcentralen

14 Vad kan det vara? Ingenting farligt!

15

16 Ta patientens symtom på stort allvar Bekräfta lidandet av symtomen 3 F –Föreställningar –Farhågor –Förväntningar

17 Är du förvånad över att du känner så här just nu? Bemötande!

18 Det är ingen hjärntumör

19 …eller…???

20 När ska man ”dra öronen åt sig”? Barn, före puberteten Spontannystagmus med samtidig huvudvärk Lite lägesnystagmus - mycket kräkning Andra neurologiska fynd, nu eller tidigare Yrsel och nytillkommen sensorineural hörselnedsättning

21 CALFRAST Calibrated Finger- rubbing auditory screening test Bild Googla rubriken!

22 När ska man ”dra öronen åt sig”? Yrsel + någonting annat

23 Vilka patient skall vi skicka vidare till akutmottagningen? Akut yrsel och: Neurologiska symptom Huvudvärk/bröstsmärta/otit Spontan nystagmus (+ normal impulstest)

24 Patologiskt Impuls test Normal Impuls test Patologiskt är Perifert Bilderna var tagna från Mikael Karlberg och Måns Magnusson

25 Vilka patient skall vi skicka vidare till akutmottagningen? Akut yrsel och: Neurologiska symptom Huvudvärk/bröstsmärta/otit/feber Spontan nystagmus (+ normal impulstest) Ensidig plötslig HNS Pat som inte kan klara sig själv

26 Yrsel - anamnes Diagnos Hypotes

27 När kom yrseln allra första gången? –(inklusive första gången någonsin) Hur lång tid varar yrseln? Om du ligger eller sitter alldeles stilla har du ändå yrsel? Om du går rakt fram? Är hörseln normal? Fungerar allt annat som det ska?

28 Yrsel status Sjukdomsmanifestation – utbredning Pröva hypotes, generera ny

29 Öron, hörsel Rombergs test, finger-näs, grasset, diadochokinesi, balanstest Ögonrörelser, ögonbotten (spontan- nystagmus), synfält Cor, blodtryck (ev stående) Dix-Hallpike Hb, EKG

30 Ovanliga fåglar: Menières sjukdom Acusticusneurinom

31 Lite vanligare: Multifaktoriell yrsel Kardiovaskulär yrsel –Hypotoni –Arytmi Ångest Anemi Vestibularisneurit B12-brist Järnbrist

32 Vanligt! Godartad lägesyrsel

33 Yrsel är den perfekta utmaningen för distriktsläkare. Yrsel är inte särskilt vanligt men viktigt symtom på vårdcentralen. Tips, trix och konster. Nästan all yrsel på vårdcentralen går att bota vid första besöket.

34 Handläggning BPPV (Benign Paroxysmal Positional Vertigo) Specialistklinik, Shanghai, Kina 23,7% BPPV (31/131) av yrsel. >70 månader mellan debut och Epley´s Eur Arch Otorhinolaryngol.Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013 Mar 2. [Epub ahead of print] Delayed diagnosis and treatment of benign paroxysmal positional vertigo associated with current practice. Wang HWang H, Yu D, Song N, Su K, Yin S.Yu DSong NSu KYin S

35

36 BPPV

37 Yrsel i primärvård >65 år Medianålder 83 39% (ref intervall 24-55)15/38 hade BPPV Gerontology.Gerontology. 2005 Nov-Dec;51(6):386-9. Benign paroxysmal positional vertigo among elderly patients in primary health care. Ekvall Hansson EEkvall Hansson E, Månsson NO, Håkansson A.Månsson NOHåkansson A

38 Godartad lägesyrsel (BPPV) Normalt neurologiskt status Normalt öronstatus Ingen spontannystagmus Yrsel och (nystagmus) vid Dix-Hallpikes manöver

39 Dix Hallpikes manöver Bild skyddad

40 Copyright ©2003 CMA Media Inc. or its licensors Parnes, L. S. et al. CMAJ 2003;169:681-693 Particle repositioning manoeuvre (right ear) Epley´s manöver Bild skyddad

41 Semont´s manöver (höger öra) Bild skyddad

42 Kliniska iakttagelser BPPV är vanligare än man ”tror” Glöm inte Hb och EKG Tänk på B12 hos äldre Tänk på järnbrist hos unga damer

43 AnamnesTypisk BPPV 0 alarm Kanske BPPV 0 alarm Oklar yrsel 0 alarm StatusDix Hallpike Nystagmus? Hörsel, otoskopi, MoS, Romberg, finger-näs, Grassét, diadocho- kinesi, cor, spontan- nystagmus, blodtryck (ev stående), vibrationssinne, Dix Hallpike + Psyk status, kardiovaskulärt Lab, usHb?Hb, EKG (?)Hb, EKG, B12, järn, (HAD, Långtids- registrering-EKG, UKG, hörseltest) ÅtgärdEpleys + hem- övningar Provbehandla med Epleys + expektans + aktivitet + uppföljning Lugnande besked + expektans + aktivitet + uppföljning

44 Egenvård


Ladda ner ppt "- Praktiskt handläggning ur ett allmänmedicinskt perspektiv Lennart Johansson, Distriktsläkare Näsets Läkargrupp."

Liknande presentationer


Google-annonser