Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka är fördelarna med en gruppförsäkring?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka är fördelarna med en gruppförsäkring?"— Presentationens avskrift:

1 Vilka är fördelarna med en gruppförsäkring?
Generösare villkor till ett lägre pris. Personer går samman och delar på riskerna. Ju fler som är med, desto bättre blir villkoren. Möjligt att teckna försäkring för personer som annars varit utestängda. ST kan påverka villkor och premier.

2 STs medlemsförsäkringar
Förenade Liv: Livförsäkring Sjukförsäkring Familjeskyddsförsäkring Senior Livförsäkring Samtalsstöd ( ) Trygg-Hansa: Olycksfallsförsäkring vuxen Olycksfalls- och sjukförsäkring för barn Senior Olycksfallsförsäkring Sakförsäkringar Bliwa: Inkomstförsäkring och tillägg Förbundsstyrelsen tycker att det är viktigt att ST-medlemmar och deras familjer är trygga även i hemmet och på fritiden! Gruppförsäkringar ger större riskspridning med bättre försäkringsekonomi och större möjligheter för fler att teckna försäkringar. Olycksfallsförsäkring för resor till/från och under möten hos ST via Trygg Hansa. Förtroendevalda på uppdrag har ännu bättre försäkringsskydd. Attraktivt för alla ålderskategorier och för hela familjen. Undersökningar: Frågor till medlemmar om förmåner och vad som är viktigt ( ) Medlemsförsäkringar rankas alltid högt

3 Förskydd Nya medlemmar får premiefritt i tre månader: Livförsäkring
Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring (åldersgräns 55år) Ytterligare försäkringar som tecknas blir premiefria under samma period. Sjukförsäkringen som ingår automatiskt gäller för en månadslön på kr och ger en ersättning på upp till 900kr/mån vid full arbetsförhet vid tecknande Ingen hälsodeklaration (men fullt arbetsför) för lägsta nivån i sjukförsäkringen och uppgradering till en månadslön på kr (ersättning upp till 2100 kr/mån) under de tre första månaderna. Det räcker att man kontaktar försäkringsbolaget när avin för nästa period kommer. Ej betald premie innebär att försäkringen avbryts.

4 Förenade Liv Livförsäkring
Dödsfallskapital från kr (ingen åldersavtrappning) (från 5 prisbasbelopp, kr från ) Inkomstkapital vid långvarig arbetsoförmåga från kr (avtrappning från 36år) Efterlevandeskydd kr/mån i 2 år (3 500 kr/mån från ) Barngruppliv kr till 20 år Fr o m ingår också samtalsstöd (Falck Healthcare) Pris från 23 kr per månad, oförändrad premie trots förbättringar Möjlighet att till en högre premie höja livbelopp och/eller inkomstkapital. Olika lösningar kan vara aktuella beroende på familjesituation. Unga prioriterar inkomstkapital och de som har barn kanske prioriterar livbelopp Alla ersättningar är skattefria! Fr o m 1:a juli ingår samtalsstöd. Ett telenr som man kan ringa anonymt för att prata. Kan bli hänvisad till en specialist, psykolog, ekonom, jurist. Det kan gälla relationsproblem, sociala problem privat eller jobbrelaterat, stress mm. 3 konsultationer per ärende. Fr o m 1:a juli ändras Livbeloppet och Förtidskapitalet från att räknas i kr till att räknas i prisbasbelopp. Det gör att det räknas upp automatiskt.

5 Förenade Liv Sjukförsäkring
Ersätter arbetsoförmåga p g a olycksfall eller sjukdom. Ersättning vid sjukskrivning på minst 25% from 91:a/365:e sjukskrivningsdagen i max 42 månader. Ersättning per månad från 1 500kr. Premie från 19kr/mån. Diagnosförsäkring Efter en fastställd diagnos (ex cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar) utbetalas kr. Fullt arbetsför i tre månader innan försäkringen tecknas. Om sjukskriven vid ansökan karenstid 3 månader efter tillfrisknande. Sjukskrivningar under 15 dgr räknas bort. Avtal 2010 ger högre sjukersättning dag Gäller ej bolagsanställda än. Ingen hälsodeklaration för ny medlem, kan även höja ersättningen en nivå under de 3 första månaderna utan hälsodeklaration.

6 Förenade Liv Familjeskydd
Ger ekonomisk trygghet till efterlevande vid dödsfall. Betalas ut månadsvis i 5 år. Ersättningsnivå: kr/månad eller kr/månad (baseras på förhöjt prisbasbelopp) Premie från 9kr. Prisbasbelopp kr. *2=89 000kr Förhöjt prisbasbelopp kr Speciellt bra för småbarnsfamiljer då den ger hög ersättning under lång tid. I livförsäkringen ingår efterlevandeskydd med 2500kr/mån i 2år (3 500 kr )

7 Trygg-Hansa Olycksfallsförsäkring för vuxen
Ersätter ekonomisk och medicinsk invaliditet samt sveda och värk och övriga kostnader. Försäkringsbelopp kronor med prisindexuppräkning. kronor utbetalas vid dödsfall vid olycka. Klara krisen bekostar 20 behandlingstillfällen hos vuxen- eller barnpsykolog. Klara olyckan ger ersättning med kronor vid sjukskrivning minst 50% i mer än 30 dagar pga olycka. Klara krisen och Klara olyckan gäller för hela familjen oavsett antal barn. Premie 75 kronor/månad. kr indexuppräknat försäkringsbelopp 2011 Klara krisen och klara olyckan unikt för ST Barn måste vara sjukskrivningsbara för att få ersättning från Klara olyckan.

8 Trygg-Hansa Olycksfalls- och sjukförsäkring för barn
Ger ersättning för ekonomisk och medicinsk invaliditet mm. Försäkringsbeloppet är kr med prisindexuppräkning. Försäkringen gäller dygnet runt. Ger direkt efter fastställd diagnos ersättning för ett antal sjukdoms- eller olycksfallstillstånd med 10% av försäkringsbeloppet (Händelseförsäkring). Premie 78 kronor oavsett antal barn upp till 25 år Försäkringsbeloppet är kr Händelseförsäkringen utbetalas mot läkarintyg Tänk på att kommunernas olycksfallsförsäkringar oftast bara omfattar skoltid och resor till och från skolan. Sjukförsäkring ingår oftast inte. Är det vanligast att barn råkar ut för olyckor eller får en sjukdomsdiagnos? Diagnos vanligast. Viktigt med båda försäkringarna!

9 Trygg-Hansa Sakförsäkringar
Hem-villahem 10% ST-rabatt Fritidshus, bil och båt, tilläggsförsäkringar Ytterligare samlingsrabatter upp till 20% Rätt-försäkrad-garanti i 12 mån Förmånligare premier om man samlar flera sakförsäkringar hos Trygg-Hansa. Rabatter på upp till 20% på sakförsäkringar om man har flera hos Trygg-Hansa. Var en medveten konsument och jämför olika försäkringar: premier, villkor och service? Olika förutsättningar kan ge bättre lösningar hos andra företag

10 Bliwa Inkomstförsäkring
Ca 80% av lönen vid ofrivillig arbetslöshet (tillsammans med ersättning från a-kassan och ev ersättning från Trygghetsrådet) Ingår i medlemsavgiften Ger ersättning under 150 dagar (ca 7 mån) Frivillig tilläggsförsäkring Viktig för visstids- och bolagsanställda Ger ytterligare 150 dagars ersättning, 50 dagar med ca 80% och 100 dagar med ca 70% Kostar 23kr/månad Viktigt för projekt- och visstidsanställda samt för bolagsanställda som inte omfattas av trygghetsavtalet. Bara tillsvidareanställda som varit anställda ett år omfattas av statens trygghetsavtal. Eller den som haft visstidsanställning i tre år . A-kassans inkomsttak är nu kr/månad Samma karenstid som hos a-kassan Räkneexempel på hemsidan. Övergång från andra kollektivavtalade försäkringar hos tex SKTF, Unionen och Saco, totalt 12månader kvalificeringstid

11 Seniorförsäkringar Yrkesverksamma medlemmar kan behålla liv- och olycksfallsförsäkring till 66 år. Seniorförsäkringarna kan tecknas från 55 år. Försäkrad medlem flyttas automatiskt över i livförsäkringen och olycksförsäkringen vid 66 år. Basbelopp kr. Exempel seniorförsäkring Liv med ½ basbelopp försäkringsbelopp kostar 49kr som medlem och 90kr för ickemedlem hos Förenade Liv Yrkesverksamma kvarstår i ursprunglig liv- och olycksfallsförsäkring till 67år. Kom ihåg att meddela försäkringsbolaget! Omvänt gäller vid eventuell tidigare pensionering. Kom ihåg att ändra

12 Tänk på att: Se över vilka försäkringar du har och vilket behov av försäkringar du har. Hur är din familjesituation? Ändra förmånstagare om familjeförhållanden ändras! Kontrollera att ditt fortsatta försäkringsskydd är tillräckligt innan du säger upp försäkring. Höja ditt försäkringsbelopp om du får högre lön och du vill kunna få högre ersättning från sjukförsäkringen. Premiebefrielse vid ofrivillig arbetslöshet Frågor? Kontakta ST Direkt Se över dina försäkringar en gång per år. Trygg-Hansa och Förenade Liv erbjuder försäkringsrådgivning. Hälsodeklaration ska lämnas vid lön från kr. Ingen automatisk höjning av försäkringen vid löneökning. Koll på försäkringsbeskeden? Skicka runt lista med namn/personnummer för dem som vill ha nya försäkringsbesked utskickade. Listan skickas till försäkringsbolagen. Kontrollera att du inte har dubbla sakförsäkringar – bara ersättning från en försäkring Om medlemskapet hos ST upphör kommer erbjudande om fortsatt försäkring utan ST-rabatter. Om du säger upp liv- och sjukförsäkringar kan det bli svårt att teckna en ny beroende på hälsa och ålder. Ej under/över försäkrad. Rätt försäkrad!


Ladda ner ppt "Vilka är fördelarna med en gruppförsäkring?"

Liknande presentationer


Google-annonser