Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka är fördelarna med en gruppförsäkring? Generösare villkor till ett lägre pris. Personer går samman och delar på riskerna. Ju fler som är med, desto.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka är fördelarna med en gruppförsäkring? Generösare villkor till ett lägre pris. Personer går samman och delar på riskerna. Ju fler som är med, desto."— Presentationens avskrift:

1 Vilka är fördelarna med en gruppförsäkring? Generösare villkor till ett lägre pris. Personer går samman och delar på riskerna. Ju fler som är med, desto bättre blir villkoren. Möjligt att teckna försäkring för personer som annars varit utestängda. ST kan påverka villkor och premier.

2 STs medlemsförsäkringar Förenade Liv:Livförsäkring Sjukförsäkring Familjeskyddsförsäkring Senior Livförsäkring Samtalsstöd (2013-07-01) Trygg-Hansa:Olycksfallsförsäkring vuxen Olycksfalls- och sjukförsäkring för barn Senior Olycksfallsförsäkring Sakförsäkringar Bliwa:Inkomstförsäkring och tillägg

3 Förskydd Nya medlemmar får premiefritt i tre månader: Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring (åldersgräns 55år) Ytterligare försäkringar som tecknas blir premiefria under samma period.

4 Förenade Liv Livförsäkring Dödsfallskapital från 200 000 kr (ingen åldersavtrappning) (från 5 prisbasbelopp, 222 500 kr från 2013-07-01) Inkomstkapital vid långvarig arbetsoförmåga från 250 000kr (avtrappning från 36år) (från 5 prisbasbelopp, 222 500 kr från 2013-07-01) Efterlevandeskydd 2 500 kr/mån i 2 år (3 500 kr/mån från 2013-07-01) Barngruppliv 40 000 kr till 20 år Fr o m 2013-07-01 ingår också samtalsstöd (Falck Healthcare) Pris från 23 kr per månad, oförändrad premie trots förbättringar

5 Förenade Liv Sjukförsäkring Ersätter arbetsoförmåga p g a olycksfall eller sjukdom. Ersättning vid sjukskrivning på minst 25% from 91:a/365:e sjukskrivningsdagen i max 42 månader. Ersättning per månad från 1 500kr. Premie från 19kr/mån. Diagnosförsäkring Efter en fastställd diagnos (ex cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar) utbetalas 44 500kr.

6 Förenade Liv Familjeskydd Ger ekonomisk trygghet till efterlevande vid dödsfall. Betalas ut månadsvis i 5 år. Ersättningsnivå: 3 783 kr/månad eller 7 567 kr/månad (baseras på förhöjt prisbasbelopp) Premie från 9kr.

7 Trygg-Hansa Olycksfallsförsäkring för vuxen Ersätter ekonomisk och medicinsk invaliditet samt sveda och värk och övriga kostnader. Försäkringsbelopp 1 000 000 kronor med prisindexuppräkning. 50.000 kronor utbetalas vid dödsfall vid olycka. Klara krisen bekostar 20 behandlingstillfällen hos vuxen- eller barnpsykolog. Klara olyckan ger ersättning med 5 000 kronor vid sjukskrivning minst 50% i mer än 30 dagar pga olycka. Klara krisen och Klara olyckan gäller för hela familjen oavsett antal barn. Premie 75 kronor/månad.

8 Trygg-Hansa Olycksfalls- och sjukförsäkring för barn Ger ersättning för ekonomisk och medicinsk invaliditet mm. Försäkringsbeloppet är 1 200 000kr med prisindexuppräkning. Försäkringen gäller dygnet runt. Ger direkt efter fastställd diagnos ersättning för ett antal sjukdoms- eller olycksfallstillstånd med 10% av försäkringsbeloppet (Händelseförsäkring). Premie 78 kronor oavsett antal barn upp till 25 år

9 Trygg-Hansa Sakförsäkringar Hem-villahem 10% ST-rabatt Fritidshus, bil och båt, tilläggsförsäkringar Ytterligare samlingsrabatter upp till 20% Rätt-försäkrad-garanti i 12 mån

10 Bliwa Inkomstförsäkring Ca 80% av lönen vid ofrivillig arbetslöshet (tillsammans med ersättning från a-kassan och ev ersättning från Trygghetsrådet) Ingår i medlemsavgiften Ger ersättning under 150 dagar (ca 7 mån) Frivillig tilläggsförsäkring Viktig för visstids- och bolagsanställda Ger ytterligare 150 dagars ersättning, 50 dagar med ca 80% och 100 dagar med ca 70% Kostar 23kr/månad

11 Seniorförsäkringar Yrkesverksamma medlemmar kan behålla liv- och olycksfallsförsäkring till 66 år. Seniorförsäkringarna kan tecknas från 55 år. Försäkrad medlem flyttas automatiskt över i livförsäkringen och olycksförsäkringen vid 66 år.

12 Tänk på att: Se över vilka försäkringar du har och vilket behov av försäkringar du har. Hur är din familjesituation? Ändra förmånstagare om familjeförhållanden ändras! Kontrollera att ditt fortsatta försäkringsskydd är tillräckligt innan du säger upp försäkring. Höja ditt försäkringsbelopp om du får högre lön och du vill kunna få högre ersättning från sjukförsäkringen. Premiebefrielse vid ofrivillig arbetslöshet Frågor? Kontakta ST Direkt 0771-555 444


Ladda ner ppt "Vilka är fördelarna med en gruppförsäkring? Generösare villkor till ett lägre pris. Personer går samman och delar på riskerna. Ju fler som är med, desto."

Liknande presentationer


Google-annonser