Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimathotet Krympt global ekonomi - med 51 tusen miljarder kronor Svåra översvämningar (höjda havsnivåer) Vattenbrist, torka, ökenutbredning Oförutsedda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimathotet Krympt global ekonomi - med 51 tusen miljarder kronor Svåra översvämningar (höjda havsnivåer) Vattenbrist, torka, ökenutbredning Oförutsedda."— Presentationens avskrift:

1 Klimathotet Krympt global ekonomi - med 51 tusen miljarder kronor Svåra översvämningar (höjda havsnivåer) Vattenbrist, torka, ökenutbredning Oförutsedda oväder Miljöflyktingar - i miljontals Skadat djurliv - 40 procent av världens djurarter riskerar utrotas

2 Vi har drivit en aktiv klimatpolitik Vi var först med att införa koldioxidskatt. Vi var först med att införa koldioxidskatt. Vi har sänkt skatten på arbete och höjt den på miljöutsläpp. Vi har sänkt skatten på arbete och höjt den på miljöutsläpp. Vi har satsat på miljöbilar Vi har satsat på miljöbilar Vi har genomfört lokala klimatinvesteringsprogram Vi har genomfört lokala klimatinvesteringsprogram Vi har satsat på miljöteknik, miljöteknikexporten ger tiotusentals nya jobb

3 Vår klimatpolitik har gett resultat En av de första länderna i världen som brutit sambandet mellan CO2 och tillväxt. En av de första länderna i världen som brutit sambandet mellan CO2 och tillväxt. Sverige har bland de lägsta utsläppen av växthusgaser per capita bland världens industriländer. Sverige har bland de lägsta utsläppen av växthusgaser per capita bland världens industriländer. Utan klimatpolitiska insatser skulle Sverige under de senaste åren haft 20 procents högre utsläpp. Utan klimatpolitiska insatser skulle Sverige under de senaste åren haft 20 procents högre utsläpp.

4 (S)karp klimatpolitik Vi vill bryta Sveriges beroende av olja till 2020 Vi vill bryta Sveriges beroende av olja till 2020 Vi vill utveckla ett forskningsprogram för solenergi, vågkraft, vätgas och bränsleceller Vi vill utveckla ett forskningsprogram för solenergi, vågkraft, vätgas och bränsleceller Vi vill inrätta och utveckla lokala och nationella klimatinvesteringsprogram Vi vill inrätta och utveckla lokala och nationella klimatinvesteringsprogram Fördubbla etanolinblandningen i bensin, införa inblandning av biodiesel Fördubbla etanolinblandningen i bensin, införa inblandning av biodiesel

5 Övergripande frågor Hur kan vi socialdemokrater bäst uttrycka vår vision om ett ekologiskt uthålligt samhälle? Är det något vi saknar i det sätt vi argumenterar? Hur knyter vi ihop visionerna om ett socialt och ett ekologiskt uthålligt samhälle? Ska Sverige gå före andra länder och ställa hårdare miljökrav? Hur kan vi socialdemokrater bäst uttrycka vår vision om ett ekologiskt uthålligt samhälle? Är det något vi saknar i det sätt vi argumenterar? Hur knyter vi ihop visionerna om ett socialt och ett ekologiskt uthålligt samhälle? Ska Sverige gå före andra länder och ställa hårdare miljökrav? Hur ska vi bäst styra mot ett grönt folkhem? Vad är effektivast, höja skatten på sådant som skadar miljön eller stimulera sådant som gynnar miljön? Ska den gröna skatteväxlingen fortsätta? Hur ska vi bäst styra mot ett grönt folkhem? Vad är effektivast, höja skatten på sådant som skadar miljön eller stimulera sådant som gynnar miljön? Ska den gröna skatteväxlingen fortsätta? Hur kan vi använda medlemskapet i EU för att driva en radikal miljöpolitik? Hur kan vi använda medlemskapet i EU för att driva en radikal miljöpolitik? Vad behöver göras på global nivå för att minska utsläppen av växthusgaser? Ett nytt avtal likt Kyotoavtalet eller någon annan lösning? Kan FN spela en roll? Hur ska vi få med u- länderna i klimatarbetet? Vad behöver göras på global nivå för att minska utsläppen av växthusgaser? Ett nytt avtal likt Kyotoavtalet eller någon annan lösning? Kan FN spela en roll? Hur ska vi få med u- länderna i klimatarbetet?

6 Frågor om energi Hur kan vi öka andelen förnybar energi? Genom stimulanser av förnybara alternativ eller genom ökad beskattning av fossila bränslen och/eller kärnkraft? Hur kan vi öka andelen förnybar energi? Genom stimulanser av förnybara alternativ eller genom ökad beskattning av fossila bränslen och/eller kärnkraft? Hur kan produktionen av biobränslen öka? Inom vilka områden är det viktigast att prioritera användningen av nya biobränslen? Kan man göra mer för att stimulera utbyggnaden av vindkraft eller annan förnybar teknik? Hur kan produktionen av biobränslen öka? Inom vilka områden är det viktigast att prioritera användningen av nya biobränslen? Kan man göra mer för att stimulera utbyggnaden av vindkraft eller annan förnybar teknik? Hur får man hushållen att förbruka mindre el? Hur får man hushållen att förbruka mindre el? Hur kan vi klara omställningen av elförsörjningen utan ökad fossilbränsleanvändning samtidigt som vi avvecklar kärnkraften? Hur kan vi klara omställningen av elförsörjningen utan ökad fossilbränsleanvändning samtidigt som vi avvecklar kärnkraften?

7 Minska utsläppen från trafiken Oljeanvändningen i transportsektorn är 97 %. Oljeanvändningen i transportsektorn är 97 %. Trafikvolymen – det totala antalet körda mil för alla svenska bilar - har ökat med 13 % mellan 1999 och 2006. Trafikvolymen – det totala antalet körda mil för alla svenska bilar - har ökat med 13 % mellan 1999 och 2006. Vi måste därför kraftigt minska användningen av fossila bränslen i våra bilar och få mer bränslesnåla bilar. Vi måste därför kraftigt minska användningen av fossila bränslen i våra bilar och få mer bränslesnåla bilar. Möjliga styrmedel är: Möjliga styrmedel är: tuffare utsläppskrav på fordon, tuffare utsläppskrav på fordon, miljöpremier för bilar med alternativa drivmedel, miljöpremier för bilar med alternativa drivmedel, utsläppshandel, utsläppshandel, trängselskatt och drivmedelscertifikat. trängselskatt och drivmedelscertifikat. bättre logistik och smarta trafiklösningar. bättre logistik och smarta trafiklösningar. Stora delar av Sverige kommer också i framtiden att behöva sina bilar för privattransporter, men i storstäderna kanske basen borde vara kollektivtrafik. Stora delar av Sverige kommer också i framtiden att behöva sina bilar för privattransporter, men i storstäderna kanske basen borde vara kollektivtrafik.

8 Frågor om bostäder & infrastruktur Hur kan vi minska miljöpåverkan från byggande och uppvärmning av hus? Hur kan vi minska miljöpåverkan från byggande och uppvärmning av hus? Vad ska vi tänka på för att kunna planera ett fossilfritt samhälle? Vad ska vi tänka på för att kunna planera ett fossilfritt samhälle? Hur mycket ska vi satsa på nya vägar jämfört med satsningar på järnväg och sjöfart? Hur mycket ska vi satsa på nya vägar jämfört med satsningar på järnväg och sjöfart?


Ladda ner ppt "Klimathotet Krympt global ekonomi - med 51 tusen miljarder kronor Svåra översvämningar (höjda havsnivåer) Vattenbrist, torka, ökenutbredning Oförutsedda."

Liknande presentationer


Google-annonser