Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Oy Företag Ab:Kund Kundnummer Företagsnamn Gatuadress... Telefonnummer … Kundtyp Köpt_total_mk Begär offert() Beställ vara () Betala faktura () Tillstånd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Oy Företag Ab:Kund Kundnummer Företagsnamn Gatuadress... Telefonnummer … Kundtyp Köpt_total_mk Begär offert() Beställ vara () Betala faktura () Tillstånd."— Presentationens avskrift:

1 Oy Företag Ab:Kund Kundnummer Företagsnamn Gatuadress... Telefonnummer … Kundtyp Köpt_total_mk Begär offert() Beställ vara () Betala faktura () Tillstånd = Attribut Beteende = Operationer Identifieras t.ex. med kundnummer eller kundnamn I detta fall är Oy Företag Ab ett objekt som hör till klassen Kund 12345:Beställning Beställningsnummer Best_datum Best_villkor Leveransadress... Beställd_av_kundnr Beställt_belopp_totalt Kolla kunddata() Kolla produktdata() Fråga_lager_antal() Meddela_om_leverans () Meddela_om_restleverans() Identifieras t.ex. med beställningsnummer P1023:Produkt Produktnummer Produktnamn Produkttyp... Finns_i_lager_antal Beställningspunkt Kolla_lager_antal() Kolla_beställnings_punkt() Skicka_beställning() Identifieras t.ex. med produktnummer Fråga 14

2 Fråga 19 Offertförfrågan Kund Beställning Leverans Fakturerings- ansvarig Leverans- ansvarig Ekonomi- ansvarig Fakturering Rapportering till ekonomisyst. Betalning Betalnings- kontroll Kan ritas på många sätt, beroende på företag som analyseras. Detta är ett förslag som är ganska allmängiltigt

3 Fråga 32 Utbildnings program Studiekort Modul Studieperiod ArbetspraktikExamensarbete Föreläsning Övningsuppgift Tentamen 1 1..* 1 1 1 Registrerar prestation Meddelar resultat Detta är en tänkbar version: “Ett Utbildningsprogram består av (HAS A) moduler som består av studieperioder (kurser), som innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tentamen. Examensarbete IS A Studieperiod Arbetspraktik IS A studieperiod Relationen mellan Studieperiod och Studiekort är en association

4 Fråga 33 Person 1 1..* Roll HandledareFöreläsareGruppansvarig StuderandeLärare 1 0..* En person har (HAS) flera roller. Lärare är (IS A) en roll. Studerande är en roll. En lärare har (HAS) flera roller och i detta fall är vi intresserade av dessa tre.

5 Person Studier Fråga 35 Utbildnings program Studiekort Modul Studieperiod ArbetspraktikExamensarbete Föreläsning Övningsuppgift Tentamen 1 1..* 1 1 1 Registrerar prestation Meddelar resultat Person 1 1..* Roll HandledareFöreläsareGruppansvarig StuderandeLärare 1 0..* Det finns många associationer. Här bara några. Diagrammet borde kanske ritas om för att det rittekniskt skulle fungera bättre, men detta får duga. Det är en första version. 1 0..* 1 1 1..* Håller Deltar i Gör Handleder Blir bedömd av

6 Fråga 37 Under behandling Beställning gjord Kund kontrollerad Produkt kontrollerad Väntar på leveransLevererad Betald Kunduppgifter granskade Produktdata kontrollerad Produkt levererad (fanns I lager) Restnoterad(inte I lager) Ny kontroll (leverans inkommen) Leverans betald Slutbehandlad Tillståndsdiagrammet kunde se ut på detta sätt.


Ladda ner ppt "Oy Företag Ab:Kund Kundnummer Företagsnamn Gatuadress... Telefonnummer … Kundtyp Köpt_total_mk Begär offert() Beställ vara () Betala faktura () Tillstånd."

Liknande presentationer


Google-annonser