Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DATABASHANTERING för programmerare Lektion 7 Mahmud Al Hakim

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DATABASHANTERING för programmerare Lektion 7 Mahmud Al Hakim"— Presentationens avskrift:

1 DATABASHANTERING för programmerare Lektion 7 Mahmud Al Hakim mahmud@hakimdata.se www.hakimdata.se

2 2 Idag Skapa en databas till Videobutikskedja Videobutikskedja

3 3

4 4 Normalisering  Butik (butikNamn, butikAdress, kundNamn, kundAdress, telefonNummer, film, pris, uthyrning, aterlamning )

5 5 Förslag till databasen Videobutik  Videobutik databasen kan ha följande tabeller  Butik  Kunder  Telefon  Filmer  Antal  Uthyrning

6 6 Konceptuell modell

7 7 Databasschema  Butik( ButikID, Namn, Gatuadress, Postnummer, Postadress, Oppnar, Stanger, Helgoppen )  Kunder( Kundnummer, Fornamn, Efternamn, Gatuadress, Postnummer, Postadress)  Telefon( TelefonID, Nummer, ButikID )  Filmer( FilmID, Namn, Kategori, Regissor, Huvudroll, Ar, Land, Pris )  Antal( FilmID, ButikID, Totalt, Inne )  Uthyrning( FilmID, ButikID, Kundnummer, Uthyrning, Aterlamning )

8 8 Tabellen Butik  CREATE TABLE Butik (ButikID INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, Namn VARCHAR(30), Gatuadress VARCHAR(30), Postnummer VARCHAR(6), Postadress VARCHAR(20), Oppnar TIME, Stanger TIME, Helgoppen ENUM(’Y’, ’N’));

9 9 Tabellen Telefon  CREATE TABLE Telefon (TelefonID INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, Nummer VARCHAR(20), ButikID INT);

10 10 Tabellen Kunder  CREATE TABLE Kunder (Kundnummer INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, Fornamn VARCHAR(20), Efternamn VARCHAR(20), Gatuadress VARCHAR(20), Postnummer VARCHAR(6), Postadress VARCHAR(20));

11 11 Tabellen Filmer  CREATE TABLE Filmer (FilmID INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, Namn VARCHAR(40), Kategori ENUM (’Drama’, ’Rysare’, ’Action’, ’Thriller’, ’Komedi’), Regissor VARCHAR(40), Huvudroll VARCHAR(40), Ar YEAR, Land VARCHAR(20), Pris INT);

12 12 Tabellen Antal  CREATE TABLE Antal (FilmID INT NOT NULL, ButikID INT NOT NULL, Totalt INT, Inne INT);

13 13 Tabellen Uthyrning  CREATE TABLE Uthyrning (FilmID INT NOT NULL, ButikID INT NOT NULL, Kundnummer INT NOT NULL, Uthyrning DATE, Aterlamning DATE);

14 14 Importera data till MySQL  Ladda ner dessa filer:  antal.txt  filmer.txt  telefon.txt  butik.txt  kunder.txt  uthyrning.txt  LOAD DATA INFILE ’C:/Videobutik/antal.txt’ INTO TABLE Antal;

15 15 Frågor 1. Visa all data i alla kolumner i tabellen Telefon. 2. Visa all Fornamn och Efternamn i Kunder. 3. Visa alla svenska filmer i tabellen Filmer. 4. Visa information om kunder som har Johansson i efternamnet 5. Visa alla amerikanska filmer som kostar 25 kronor att hyra. 6. Visa alla som heter Mikael eller Michael i Kunder. 7. Visa alla vars efternamn börjar på Lind i Kunder. 8. Visa alla kunder som inte bor i Stockholm. 9. Visa alla länder som det finns filmer från, utan några dubbletter. 10. Visa en lista på alla filmer som finns, men där kolumnens namn byts till Filmer.

16 16 SQL Fråga 1  Visa all data i alla kolumner i tabellen Telefon.

17 17 SQL Fråga 2  Visa all Fornamn och Efternamn i Kunder.

18 18 SQL Fråga 3  Visa alla svenska filmer i tabellen Filmer.

19 19 SQL Fråga 4  Visa information om kunder som har Johansson i efternamnet

20 20 SQL Fråga 5  Visa alla amerikanska filmer som kostar 25 kronor att hyra.

21 21 SQL Fråga 6  Visa alla som heter Mikael eller Michael i Kunder.

22 22 SQL Fråga 7  Visa alla vars efternamn börjar på Lind i Kunder.

23 23 SQL Fråga 8  Visa alla kunder som inte bor i Stockholm.

24 24 SQL Fråga 9  Visa alla länder som det finns filmer från, utan några dubbletter.

25 25 SQL Fråga 10  Visa en lista på alla filmer som finns, men där kolumnens namn byts till Filmer.


Ladda ner ppt "DATABASHANTERING för programmerare Lektion 7 Mahmud Al Hakim"

Liknande presentationer


Google-annonser