Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om pågående överenskommelser 2013 mellan staten och SKL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om pågående överenskommelser 2013 mellan staten och SKL."— Presentationens avskrift:

1 Information om pågående överenskommelser 2013 mellan staten och SKL

2 Överenskommelser 2013 Hälsa, vård och omsorg (totalt 7 miljarder) 1.En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess, "sjukskrivningsmiljarden" 2.Fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård 3.Fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård, "kömiljarden" 4.Nationella Kvalitetsregister 5.Patientsäkerhetssatsning 6.Program hållbar jämställdhet 7.Rehabiliteringsgarantin 8.Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 9.Stärka barns rättigheter "handslaget" 10.Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 11.Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 12.Utveckling av missbruks- och beroendevården - Kunskap till praktik 13.Utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården (tidigare Dagmarmedel) 14.Folkhälsoområdet hiv/aids

3 Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 227,5 mnkr Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 915 mnkr Insatser för evidens- baserad praktik 98 miljoner Insatser för eHälsa 129,5 miljoner Insatser för eHälsa 18,9 miljoner Bättre liv sjuka äldre Utvecklingsledare 72 miljoner Information om två nationella överenskommelser 2013 ÖK eHälsa (kraftig ökning 2013) 2011 = 20 miljoner 2012 = 40 miljoner Per Albinsson Catharina MannMaj Rom Catharina Mann Prestations- baserat! eSamhället... och angränsande områden inom hälso- och sjukvården

4 Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 227,5 mnkr Insatser för evidens- baserad praktik 98 miljoner Insatser för eHälsa 129,5 miljoner Funktionsnedsättning Stöd till regionalt utvecklingsarbete Nationell förstudie om utvärdering av metoder Kvalitetsregister för utveckling av stöd till personer med funktionsnedsättning Förbättrad samverkan mellan forskning och praktik Nationell kartläggning av samverkan mellan socialtjänsten och universitet/högskolor Rapport med förslag på fortsatta aktiviteter färdig senast den 1 oktober 2013 Nya satsningar inom ramen för eHälsa e-tjänster, roll- och behörighetshantering, mobil informationshantering, tillgång till NPÖ, digitala trygghetslarm ”En förutsättning för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten är att det finns strukturer/nätverk till stöd för en kontinuerlig kunskapsutveckling. Därför ges fortsatt stöd, dock med avsikten att huvudmännen successivt övertar finansieringen.” sidan 4 Nytt 2013

5 Barn & unga eHälsa Kunskap till praktik – föräldrastöd Mest sjuka äldre Öppna jämförelser Funktions- nedsatta Landstinget Gävleborg Samhällsmedicin Region Gävleborg FoU Välfärd Länsledning Närvård Regional stödstruktur för kunskapsutveckling Två socialchefer Samordningsgrupp Närvårdsgrupp Nytt Styrgrupp

6 Landstinget Gävleborg Samhällsmedicin Region Gävleborg FoU Välfärd Länsledning Närvård Samordningsgrupp Barn & unga eHälsa Kunskap till praktik – Förstärkt barn & föräldraperspektiv Bättre liv för sjuka äldre Funktions- nedsatta Öppna jämförelser 70.000 2.5 mnkr +2 mnkr 325.000 970.000 Regional stödstruktur för kunskapsutveckling 970.000 Hjördis Flodström EnquistIngrid NilssonKarin Gisselman Agneta Morelli Curt Blomqvist År 2014 = 75 % År 2015 = 50 % År 2016 = 25 % Agneta Morelli 2,2 mnkr

7 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Insatser för eHälsa 18,9 miljoner Bättre liv sjuka äldre Utvecklingsledare 72 miljoner Nytt 2013 Ny beräkningsmodell (god läkemedelsbehandling och sammanhållen vård och omsorg) Ersättning utbetalas när det har skett en förbättring som bedöms vara varaktig och inte bero på slumpen. Nytt förbättringsområde Äldres psykiska ohälsa Läkemedelsindikatorerna förändras En statistiskt säkerställd förbättring ska ha skett (vid mätning i Augusti 2013) för användningen av; - olämpliga läkemedel för personer över 75 år - antiinflammatoriska läkemedel för personer över 75 år - läkemedel mot psykos för dem som är över 64 år och har dosdispensering Grundläggande krav Utöver en handlingsplan ska utvecklingsledarnas roll och mandat anges. Kommuner och landsting ska dokumentera hur det systematiska förbättringsarbetet med riskanalys, egenkontroll och avvikelsehantering ska bedrivas (SOSFS 2011:9).


Ladda ner ppt "Information om pågående överenskommelser 2013 mellan staten och SKL."

Liknande presentationer


Google-annonser