Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nöjda brukare? Ingalill Stefansson Mikael Vallström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nöjda brukare? Ingalill Stefansson Mikael Vallström."— Presentationens avskrift:

1 Nöjda brukare? Ingalill Stefansson Mikael Vallström

2 Syfte att utarbeta nya metoder för utvärdering av hur personer med grava kognitiva funktionsnedsättningar upplever sin livssituation i den sociala omsorgen Innebörd att humanvetenskapliga metoder och synsätt prövas och vidareutvecklas att arbetet med att stärka individernas ställning i samhället kan fördjupas och förbättras

3 Metod (1)En serie reflekterande samtal genomförs med personal som står personerna med kognitiva funktionsnedsättningar nära. Nuläge, dilemman, erfarenheter och idéer lyfts fram och diskuteras. Utifrån rådande forskningsläge har vi valt ut följande områden att samtala kring med personal: – Förståelse kan enbart hämtas ur vår egen empati. – Vi måste belysa våra egna reaktioner ur olika perspektiv, från olika teorier. – Vi tolkar den andres känslouttryck utifrån vår egen livsförståelse. – Det är i det levda pågående livet vi ska uppmärksamma handlingar och spontana uttryck.

4 (2) Samtalen analyseras i syfte att identifiera hinder och möjligheter i utvecklingen av en metod.

5 (3) Ett första förslag till metod/rutin för utvärderingsförfarande skapas. (4) Metoden introduceras för personal. (5) Personal diskuterar och prövar metoden i samverkan med arbetslaget.

6 (6) Metoden revideras/förbättras utifrån personalens samlade erfarenheter. (7) Utarbetande av personalutbildning kring tillämpning av metoden. Utbildningen fungerar som en pilot och utvecklas successivt till ett utbildningskoncept som kan användas i andra kommuner.

7 … humanvetenskapliga metoder och synsätt prövas och vidareutvecklas För att personal ska förstå människor med grava funktionsnedsättningar krävs möjligheter till reflektion, språk för reflektion, utbildning i existensfilosofiska teorier och de yrkesspecifika kunskaper som vi hoppas få kännedom av genom samtalen med personal.

8 ”Vi är varandras värld!” Ömsesidigheten Tolkningen Vardagen Förståelsen Samtalet Livsmodet

9 Missuppfattning Att personals förståelse inte har något att göra med utvärdering av brukares upplevelser ─ vilket skulle kunna betyda att vi inte är varandras värld.


Ladda ner ppt "Nöjda brukare? Ingalill Stefansson Mikael Vallström."

Liknande presentationer


Google-annonser