Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi Seminarium 23 juni 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi Seminarium 23 juni 2009."— Presentationens avskrift:

1 - Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi Seminarium 23 juni 2009

2 - ESO har återuppstått En kommitté vid Finansdepartementet Styrelse & kansli Beställer studier - ”Dubbelt oberoende” Referensgrupper för varje projekt och i RK 187 rapporter 1981-2003 Nu ca 10-12 rapporter/år

3 - Hur arbetar ESO? Egna idéer – men utbudet spelar stor roll Kunskapsöversikter Impulser till forsknings- och utvecklingsinsatser Underlag för omprövning av offentliga åtaganden Kunskap och information om samhällsekonomiska och finanspolitiska frågor

4 - Vilka områden ska ESO behandla? Motiv för det offentliga åtagandet Effektivitet i offentlig verksamhet Finansieringen av offentlig verksamhet ”…särskilt belysa frågor om hur befolkningen i förvärvsaktiv ålder i än högre grad kan motiveras till arbete och egen försörjning,…”

5 - Egna prioriteringar Samhällsekonomisk relevans Andel av de offentliga utgifterna Policyrelevans – förslag som kan genomföras Aktualitet – nyhetsvärde Stimulera samhällsdebatten!

6 - Planerade projekt

7 - En egen skriftserie Offentlig upphandling Invandring Lärarkåren Skolan Officerskåren AP-fonderna Kommunal revision Beskattning av privat pensionssparande Polisens effektivitet Socialförsäkringarna Statsbidragen till kommunerna Läkarkåren Avtalsförsäkringarna Skattesystemet Energieffektivisering Utrikesförvaltningen

8 - ESO:s styrelse Lars Heikensten (ordförande) Harry Flam (vice ordförande) Shirin Ahlbäck Öberg Robert Erikson Yvonne Gustavsson Lars Hultkrantz Eva Mörk Experter: cheferna Fi/Ea, Fi/Ba, Fi/Ska m.fl.

9 - Välkomna! www.eso.expertgrupp.se

10 - Att skriva en rapport till ESO Uppslag och projektbeskrivningar Kontrakt och uppdragsformer Kvalitetssäkring Publicering i ESO:s skriftserie? Presskonferens / seminarium


Ladda ner ppt "- Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi Seminarium 23 juni 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser