Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet Samverkan och kvalitet Förslag till budget för Västra Götalandsregionen 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet Samverkan och kvalitet Förslag till budget för Västra Götalandsregionen 2011."— Presentationens avskrift:

1 Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet Samverkan och kvalitet Förslag till budget för Västra Götalandsregionen 2011

2 Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet 2 Förslag till budget 2011 Samverkan och kvalitet Ständigt förbättringsarbete för bättre kvalitet i vården Satsning på kollektivtrafik och infrastruktur Samverkan för utveckling av kulturlivet Osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen

3 Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet Osäker ekonomisk utveckling Snabba förändringar i skatteunderlaget Fortsatt höga investeringsnivåer

4 Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet Skatteunderlag (SKL) 200820092010201120122013 SKL augusti 20075,35,04,6 SKL april 20085,74,8 SKL oktober 20085,53,23,94,75,0 SKL oktober 20095,50,80,42,53,44,1 SKL april 20101,51,42,44,04,5

5 Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet 5 Historiskt höga investeringar 200820092010201120122013 Budget 2008160816651706 Budget 2009187618361782 Budget 2010222021402320 Budget 2011320030003200

6 Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet Osäker ekonomisk utveckling Snabba förändringar i skatteunderlaget Fortsatt höga investeringsnivåer Ekonomisk styrka - ger handlingsutrymme för framtiden Balans i ekonomin över konjunkturcykeln Valet – förändrade statsbidrag? Behov av justering av finanserna november 2010 Fortsatt 1 procent effektivisering

7 Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet 7 Resultatutveckling 7

8 Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet 8 Eget kapital - stark ekonomi ger uthållighet

9 Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet 9 Likviditet - stark ekonomi ger uthållighet Total likviditet

10 Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet 10 Satsning på kollektivtrafik och infrastruktur Infrastruktur 820 mkr – Västsvenska paketet Kraftigt ökat regionalt resande Ökad ambitionsnivå – regionförstoring Minska miljöbelastningen Västtrafik tillförs 335 mkr Ökade investeringar på kollektivtrafik 10

11 Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet 11 Regional utveckling Energiomställning 5 mkr till Film i Väst 10 mkr till näringslivsutveckling (life science, energi, miljö) 11

12 Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet 12 Den ledande kulturregionen Ställningen som ledande kulturregion befästs Kulturen - en utvecklingsfaktor Hela Västra Götaland ska kunna ta del av kulturen Fortsatt satsning på barn- och ungdom Satsning 10 mkr - kommunsamverkan 5 mkr i riktade insatser till Film i Väst Ny roll i samspelet mellan VGR och staten i kulturpolitiken

13 Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet 13 Ständigt förbättringsarbete för bättre kvalitet i vården Ordnat införande av nya metoder och utmönstring av gamla Vårdskador och vårdrelaterade infektioner ska halveras Vård i rätt tid Bemötandet i vården ska förbättras. Fördelningen av resurser ska främja vård på lika villkor God vård Kunskaps- baserad Patient- fokuserad EffektivRätt tidJämlikSäker 13

14 Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet 14 Ständigt förbättringsarbete för bättre kvalitet i vården Förbättrad sjukvårdsrådgivning 1177 Satsningar på bättre vårdmiljöer 280 mkr utöver uppräkning till hälso- och sjukvårdsnämnderna 10 mkr för att stärka barntandvården i utsatta områden 40 mkr för förstärkning av nya vårdområden 60 mkr under 3 år på rättspsykiatri 14

15 Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet Resurser till sjukvården 2010201120122013 HSN norra Bohuslän1522,31544,21570,81601,0 HSN Dalsland954,9960,7977,3996,0 HSN Trestad2979,33021,23073,33132,5 HSN mellersta Bohuslän2084,82107,12143,52184,8 HSN Göteborg centrum-väster3979,64009,14078,64157,5 HSN Mittenälvsborg1697,11727,31757,11790,9 HSN södra Bohuslän2152,52188,12225,92268,8 HSN Sjuhäradsbygden3604,13655,13718,23789,8 HSN västra Skaraborg2487,62513,42556,82606,1 HSN östra Skaraborg2563,82582,72627,32677,8 HSN Göteborg Hisingen2383,32411,72453,32500,6 HSN Nordöstra Göteborg2653,12679,72725,92778,3 Regionstyrelsen1654,41863,91896,71963,8 Sahlgrenska Universitetssjukhuset750,3760,8780,5804,5 Totalt31467,132025,132585,133252,7 Ökning 558,1559,9667,6

16 Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet Hälso- och sjukvårdsnämndAndel (%)Mkr 2011Mkr 06 - 11 HSN norra Bohuslän5,2 5,9- 41,1 HSN Dalsland3,2- 4,1 39,2 HSN Trestad10,2 13,0- 93,0 HSN mellersta Bohuslän7,2- 1,2 104,9 HSN Göteborg centrum-väster13,8- 25,7 51,5 HSN Mittenälvsborg5,8 14,8 36,5 HSN södra Bohuslän7,5 6,2- 7,7 HSN Sjuhäradsbygden12,2 12,0- 46,0 HSN västra Skaraborg8,5 1,2- 2,9 HSN östra Skaraborg8,8- 7,5- 22,5 HSN Göteborg Hisingen8,4- 4,4 32,0 HSN nord-östra Göteborg9,4- 10,2- 50,7 Resursfördelning

17 Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet 17 Ett gott medarbetarskap Gemensam finansiering av AT-block En attraktiv arbetsgivare Kostnaderna för bemanningsföretag ska minska Sjuktalen ska fortsätta minska Färre tillfälliga anställningar 17

18 Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet Samverkan och kvalitet Förslag till budget 2011


Ladda ner ppt "Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet Samverkan och kvalitet Förslag till budget för Västra Götalandsregionen 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser