Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.socialdemokraterna.se/skane Socialdemokraterna i Region Skåne Budget 2010 Ett Skåne i arbete!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.socialdemokraterna.se/skane Socialdemokraterna i Region Skåne Budget 2010 Ett Skåne i arbete!"— Presentationens avskrift:

1 www.socialdemokraterna.se/skane Socialdemokraterna i Region Skåne Budget 2010 Ett Skåne i arbete!

2 www.socialdemokraterna.se/skane Socialdemokraterna i Region Skåne Lägesbeskrivning Prognostiserat samlat underskott på 162 miljoner (enligt uppföljning september) Prognostiserat samlat underskott på 162 miljoner (enligt uppföljning september) Otillfredsställande måluppfyllelse inom vårdgarantin* Otillfredsställande måluppfyllelse inom vårdgarantin* Brister i produktivitet, kvalitet och tillgänglighet* Brister i produktivitet, kvalitet och tillgänglighet* * Källa: Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport år 2009

3 www.socialdemokraterna.se/skane Socialdemokraterna i Region Skåne Dessutom har vi sett att… …sjukvården går med 600 miljoner i underskott …det finns en ökad press på akuten men akutsjukvården ges ingen kompensation …PHAT-bilarna tagits bort …vi har en centralstyrd organisation med orimliga krav på effektivitet …otillräcklig tillgänglighet i vården med dåliga flöden …stressad personal p g a ökad arbetsbörda …vi har sämst ekonomi av alla landsting i Sverige

4 www.socialdemokraterna.se/skane Socialdemokraterna i Region Skåne Övergripande principer God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning Långsiktiga, stabila och trovärdiga ekonomiska förutsättningar Långsiktiga, stabila och trovärdiga ekonomiska förutsättningar Undvika uppsägningar, prishöjningar och nedskärningar Undvika uppsägningar, prishöjningar och nedskärningar Hållbar jobbpolitik Hållbar jobbpolitik Bättre arbetssätt i verksamheterna för bättre flöde, enligt Lean Healthcare-modellen Bättre arbetssätt i verksamheterna för bättre flöde, enligt Lean Healthcare-modellen Prioritera skattehöjning före avgiftshöjning Prioritera skattehöjning före avgiftshöjning

5 www.socialdemokraterna.se/skane Socialdemokraterna i Region Skåne Regional utveckling Prioriterade områden: Skapa en stark arbetsregion med arbete åt alla Skapa en stark arbetsregion med arbete åt alla Ett rikt och tillgängligt kulturliv i hela Skåne Ett rikt och tillgängligt kulturliv i hela Skåne En kvalitativ kollektivtrafik utan fler prishöjningar En kvalitativ kollektivtrafik utan fler prishöjningar

6 www.socialdemokraterna.se/skane Socialdemokraterna i Region Skåne Vård och hälsa Prioriterade områden: Köfri vård Köfri vård Patientsäkerhet Patientsäkerhet Förstärkapsykiatrin Förstärka psykiatrin Utarbeta en ny akutsjukvård Utarbeta en ny akutsjukvård Utveckla närsjukvården Utveckla närsjukvården Fri barnsjukvård Fri barnsjukvård

7 www.socialdemokraterna.se/skane Socialdemokraterna i Region Skåne Personal Prioriterade områden: Jämställda och rättvisa löner Jämställda och rättvisa löner Trygga anställningar där heltid är en rättighet och deltid en möjlighet Trygga anställningar där heltid är en rättighet och deltid en möjlighet Bra arbetsmiljö med stort inflytande och delaktighet för personalen Bra arbetsmiljö med stort inflytande och delaktighet för personalen Satsning på bra ledarskap Satsning på bra ledarskap

8 www.socialdemokraterna.se/skane Socialdemokraterna i Region Skåne Ekonomisk fördelning Regionbidrag (Mkr)Majoritetens budget Socialdemokraternas förslag relativt majoritetens Kulturnämnden Kollektivtrafiknämnden RTN SUMMA RU Tandvårdsnämnden HAB HSN SUMMA VoH Regionstyrelsen Patientnämnden Revisionen SUMMA STÖD & SERVICE Konjunkturreserv TOTALT 253,1 1 220,5 112,5 1 586,1 586,4 607,7 23 382,1 24 576,2 1 222,4 11,5 16,3 1 250,2 270,0 27 682,5 +3,5 +5,5 +10,0 +19,0 +5,0 +10,0 +706,5 +721,5 +100,0 +0,5 +0,0 +100,5 -270,0 +571,0 Fördelningen baseras på en skattehöjning på 60 öre

9 www.socialdemokraterna.se/skane Socialdemokraterna i Region Skåne Stoppade nedskärningar Ny akutsjukvård Förbättrad psykiatrivård Satsningar på Skånes arbetsmarknad Utveckling av besöksnäringen Satsning på utbyggnad av Pågatågen Utbyggnad och utveckling av kollektivtrafiken StuderanderabattPersonalinflytande Detta ger ett Skåne i arbete!


Ladda ner ppt "Www.socialdemokraterna.se/skane Socialdemokraterna i Region Skåne Budget 2010 Ett Skåne i arbete!"

Liknande presentationer


Google-annonser