Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROJEKTUPPFÖLJNING Nyanställdaprojektet september – december 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROJEKTUPPFÖLJNING Nyanställdaprojektet september – december 2009."— Presentationens avskrift:

1 PROJEKTUPPFÖLJNING Nyanställdaprojektet september – december 2009

2 Bakgrund Föregående period våren 2009 Mycket högt tempo med genomförda arbetsplatsbesök under första kvartalet, när fyra medlemsrekryterare arbetade samtidigt. Första satsning på kompletterande insatser i form av Krim-brev (52 nya medlemmar). Strategimöte i mars där just dessa kompletterande insatser bedömdes som nödvändiga samt utökat fokus på flerstegsraketer. Detta har anammats under hösten. Enkäterna gav oss underlag för att arbetsplatsbesöken är minst lika värdefulla gentemot våra befintliga medlemmar. Beslut om mer explicita rekryteringsmål för medlemsrekryterarna.

3 Uppföljning Del 1 Kvantitativ översikt av genomförda arbetsplatsbesök under perioden september – december 2009.

4 Totalt antal unika arbetsplatsbesök 1 september – 31 december 2009

5 Jämförelse med föregående perioder 2009-09-01 – 2009-12-31 2009-01-01 – 2009-05-31 2008-09-01 – 2008-12-31 Noteringar: 1. Allt fler operativa besök, dock mindre ökning än förväntat. 2. Stabilisering av antalet förankrande besök. 3. 15 månader sedan start, nära 400 besök! 30 unika besök per månad.

6 Analys del 1 Fortfarande tydligt faktum att medlemsrekryterarna skruvar upp tempot gällande arbetsplatsbesöken, dock har rekryteringsombudsmännen under hösten 2009 svarat för fler besök än någonsin tidigare.Tydligare rekryteringsprofil på nya rekryteringsombudsmän samt en ökad lokal förankring är sannolik förklaring. Flertalet mindre stödåtgärder implementerade under hösten, påverkar inte den stora bilden och ännu för tidigt att utvärdera dessa. En större stödåtgärd provades i form av generösa rekryteringspremier inom FK Sthlm under kampanjperiod okt-dec – ingen framgång. Mer arbete på flersteg än tidigare, mer tjatigare men också mer framgångsrika. Tre avdelningar dominerar totalt vid arbetsplatsbesök, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Posten, i tur och ordning. Tidigare hade Skatteverket tredjeplatsen men sedan rekryteraren avslutade februari 2009 har våra samarbeten minskat drastiskt. Ny rekryterare inom Skatt har sökts under hösten utan resultat. Varför just dessa tre? Avdelningarnas storlek, potential/läge och personliga kopplingar in i organisationen bedöms som de viktigaste faktorerna för samarbete. Trots att antalet operativa besök är fler än någonsin tidigare är vissa regioner fortfarande tydligt svårarbetade. Alltsedan starten har RE Syd och Mitt utgjort de största utmaningarna för resp. rekryteringsombudsmän. Allmän uppfattning under hösten att avtalsrörelsen börjar utgöra en hindrande faktor, detta till trots att många besök vilar på ett avtals-upplägg. Lokala facket har helt enkel ingen tid.

7 Uppföljning Del 2 Kvalitativ sammanställning baserat på lokala fackets utvärdering av ca 70 % av besöken.

8 Vem/vilka tog initiativ till samarbete? 1Jag själv (eller annan från det lokala facket) 2Kontakt inom Nyanställdapr ojektet 3Annan, vänligen specificera N Aktuell44 Majoriteten av besöken initieras fortfarande av projektet, sett till tidigare enkäter minskar andelen av lokala fackens avrop. Dock svårt att riktigt validera detta.

9 Hur vill du bedöma samarbetet under förberedelse- och planeringsarbetet? 1Utmärkt 2Bra 3Ok 4Mindre bra 5Dåligt N Aktuell44 43 av 44 respondenter (98 %) nöjda. Samma resultat som vårens enkät.

10 Vilken typ av synlighetsmetod har genomförts på arbetsplatsen? 1Välkommen till jobbet (Utdelning av frukostpåsar, yoghurt, frukt etc till alla anställda när de anländer till arbetsplatsen) 2Karriär & Utveckling (Seminarier eller individuell coachning med STs karriärcoach) 3Head to Head (Personligt samtal med potentiella medlemmar på arbetsplatsen) 4Introduktion för nyanställda (Kort presentation av ST, ibland med gåvor) 5Annan, vänligen specificera N Aktuell44 Majoriteten väljer ”Välkommen till jobbet”, även detta liknande vårens enkät. En förklaring är att många olika upplägg inryms i denna kategori – med gemensam nämnare att de anställda välkomnas till jobbet. Dessutom, effektivt upplägg då man träffar merparten av de anställda på arbetsplatsen. Karriär minskar, ingen trend!

11 Anser du att synlighetsmetoden och uppskattningen av denna på arbetsplatsen står i rimlig proportion till avsatta resurser (pengar, tid etc.)? 1Ja 2Tveksamt 3Nej 4Vet ej N Aktuell44 37 av 44 ja, 2 tveksamma/nej samt 5 vet ej. Inga större förändringar från i våras.

12 Hur vill du bedöma responsen bland de anställda på arbetsplatsen efter genomfört besök? (Alla anställda, inkl nuvarande- och potentiella medlemmar) 1Mycket uppskattat 2Positiv 3Ingen respons 4Negativ 5Vänligen ange om responsen varit olika beroende på om man varit medlem eller ej. 6Vet ej N Aktuell44 90 % positivt, mycket uppskattat, resterande vet ej, ingen anger negativt. Alla i projektet kan vittna om positiva stämningar ute på arbetsplatserna - vid besöken. Exakt samma resultat som i våras.

13 Hur många anställda på arbetsplatsen har tagit del av synlighetsmetoden? 11-25 226-50 351-75 476-100 5Fler än 100 N Aktuell43 Med "tagit del av" avses synligheten - hur många som sett och uppmärksammat att fackförbundet ST arrangerat något på arbetsplatsen. Utslaget på lägsta antalet i varje intervall har våra 101 arbetsplatsbesök under hösten lockat 4100 deltagare, troligen ligger ca 7000 deltagare närmare sanningen. Men om vi räknar försiktigt med 4100 har projektet sedan start haft 16 000 deltagare. Vårens nya enkät innehåller mer specifika intervaller!

14 Planerar du att kontakta Nyanställdaprojektet för fler samarbeten? 1Ja 2Nej 3Vet ej N Aktuell44 30 % anger vet ej, i fritextsvaren anger flertalet att planeringen inte kommit så långt, att det är någon annan som bestämmer eller att arbetsplatsen är mättad för ett tag framåt. 1 av 44 anger vet ej baserat på missnöjdhet. Givetvis är det så att nya samarbeten med tidigare samarbetspartners är lättare att etablera och genomföra än nya partners!

15 Analys del 2 I helhet väntade svar från de lokala facken, det enda som sticker ut är att andelen avrop från de lokala facken minskar. Under hösten har den allmänna temperaturen visserligen känts något kyligare än tidigare men annars finns inga verkliga belägg för minskningen. Planerar de att kontakta oss igen efter avslutat samarbete? Givetvis vill vi få så många som möjligt att svara ja på denna fråga men det är märkbart att många förtroendevalda lever under stor press. Ett troligt scenario, som i viss mån redan realiserats, är att projektet svarar för en allt större del av samarbetet: upplägg, förberedelser, genomförande etc. Gällande den ekonomiska biten är det överlag inga problem med nuvarande 50/50-modell. Dock är de ekonomiska resurserna (i förhållandet till oss) mycket ojämna: Polisen och FK är två bra exempel på små och stora resurser.


Ladda ner ppt "PROJEKTUPPFÖLJNING Nyanställdaprojektet september – december 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser