Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 25/1 2012 Jonas Karlsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 25/1 2012 Jonas Karlsson."— Presentationens avskrift:

1 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 25/1 2012 Jonas Karlsson

2 Uppdraget Kartlägga ungdomars upplevelse Sju huvudområden -Fritid -Skola -Politik och inflytandemöjlighet i samhället -Trygghet -Hälsa -Arbete -Framtid

3 Tidsram Oktober-december: Förankring och genomförande Januari-februari: Analys Mars: Presentation/vidarearbete

4 Studiegrupp 624 ungdomar totalt (70 %) 229 från grundskolan år 8 389 från gymnasiet år 1 & 3 260 Flickor, 337 Pojkar och 18 med annan könstillhörighet.

5 Politik och inflytande skolår 8 80 % är inte intresserade av politik 45 % vill vara med och påverka 53 % vet inte vart de ska vända sig för att påverka

6 Vad är viktigt? Skolår 8

7 Politik och inflytande gymnasiet år 1 & 3 74 procent är inte intresserade av politik 33 procent vill vara med och påverka 55 procent vet inte vart de ska vända sig för att påverka

8 Vad är viktigt? Gymnasiet år 1 & 3

9 Självskattad hälsa Skolår 8

10 Självskattad hälsa Gymnasiet år 1 & 3

11 Framtid Skolår 8

12 Framtid Gymnasiet år 1 & 3

13 Framtidsplaner Ungefär 50 % tror att dom kommer flytta från sin boendekommun Ungefär 10 % skulle aldrig flytta tillbaka till sin kommun om de flyttade Ungefär 30 % anger att närhet till familj skulle kunna få dem att flytta tillbaka 33 % i skolår 8 och 42 % i gymnasiet planerar att läsa på universitet eller högskola Skolår 8 samt gymnasiet år 1 & 3

14 Teman öppna frågor Nedskärningar i skolan - Dålig skolmat -Stora klasser -Färre lärare Lågt inflytande Café/ungdomslokaler saknas

15 Citat elev skolår 8 ” Dem borde f ö rs ö ka se skolan ur en elevs perspektiv, och jag tycker att det ä r fel av dem att s ä ga att det ä r eleverna som f ö rst ö r skolan, f ö r det ä r bara en liten grupp som g ö r det och jag tycker dem kan vara h å rdare mot dem som g ö r s å, ist ä llet f ö r att vi andra ska f å ta emot skiten! Jag tycker ocks å att kommunen beh ö ver ha b ä ttre koll p å sin budget n ä r dem s ä tter ig å ng stora projekt (som arenan)!! Och vissa av politikerna kan beh ö va b ä ttra p å sitt bem ö tande med intresserade elever. Jag tycker ocks å att dem skulle vara en j ä tte bra id é om dem satte upp lappar p å skolan om n ä r det f ö rekommer ö ppna m ö ten, som inte ä r p å skoltid tack!! Och jag skulle g ä rna se att det kommer fler politiker och h ä lsar p å i skolan och ber ä ttar vad som h ä nder i kommunen och vi f å r st ä lla fr å gor och f å svar! O.B.S Varning f ö r h ä lsofarlig milj ö p å stadsskogsskolan, ni kanske borde kolla upp det strax! ”

16 Jonas.karlsson@nora.se www.ungdomsstyrelsen.se/wlupp Anv:Kommun Lösen: Lupp


Ladda ner ppt "Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 25/1 2012 Jonas Karlsson."

Liknande presentationer


Google-annonser