Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Inflytande – på Riktigt! Resultat från ett 3-årigt projekt Åsa Wahlström Smith Rädda Barnen, sept 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Inflytande – på Riktigt! Resultat från ett 3-årigt projekt Åsa Wahlström Smith Rädda Barnen, sept 2012."— Presentationens avskrift:

1 1 Inflytande – på Riktigt! Resultat från ett 3-årigt projekt Åsa Wahlström Smith Rädda Barnen, sept 2012

2 2 Definition - Barnkonventionen § 1 Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla fall som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse

3 3 Definition - Barnkonventionen § 2 För detta ändamål ska barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare

4 4 Barnrättskommittén om Sverige -Bättre kännedom om Barnkonventionen (vuxna och barn) -Inflytande: regionala skillnader - Upplever inte reellt inflytande över frågor som påverkar deras liv i samhället

5 5 Ung Röst – 24 544 elever 61 % Ingen vuxen pratat med klassen om barnets rättigheter det senaste året. 62 % Inte hört talas om Barnkonventionen. 80 % Vet inte någonting om vad som står i Barnkonventionen.

6 6 Inflytande – på Riktigt Fördjupning i frågan Utvärderingen - kvalitativ studie – vad gömmer sig bakom statistiken?

7 7 Projektidén Ungdomar i högstadieåldern upplever att de har reellt inflytande i skola och kommun strukturer och arbetssätt utvecklas och finns kvar efter projektets slut Ökad kunskap om Barnkonventionen och rätten till inflytande

8 8 Kommuner som gick med Dals Ed Västra stadsdelen i GTB Trollhättan Borås Partille

9 9 helhetsperspektiv på inflytande Nätverks- träffar (alla) Avslutning projekt Utvärdering projekt Koppling mellan skola och kommun Elever Höringar/ /Utbildning/ /Inflytande- grupper 1500 Skolan Kommunen politiker & tjänstemän Vuxna Först Utbild- ningar 320. Spridning av resultat & process- handledning Lokala arbets- grupper alla målgrupper +

10 10 Upplever eleverna ökat inflytande i skola och kommun? Vilka förutsättningar bidrar till reellt inflytande? Vad betyder inflytande ”på riktigt” för eleverna?

11 11 Jämförelse över fyra skolor Trollhättan (20) Västra Stadsdelen i Göteborg (18) Partille (8) Dals Ed (18) Totalt 64

12 12 Vad betyder inflytande ”på riktigt” för eleverna? ”Det är när man får vara med och bestämma” (tjej) ”Man får vara med och påverka” (kille) Totalt 35 av 64 svarade så här

13 13 ”Att man får vara med och tycka om så mycket som möjligt och att man har någon som lyssnar på en när man vill få sin röst hörd” (kille) ”Inflytande är när man har chansen att säga vad man tycker och att den man pratar med verkligen lyssnar, tar åt sig, och gör något åt saken så att man kanske får sin vilja igenom. Man får vara med och påverka liksom.”(tjej) ”Att man får dela med sig av sina tankar och att någon försöker få den uppfylld” (tjej) 7 av 64 svarade så

14 14 Ja: 18 Upplever eleverna ökat inflytande i skolan? Vet ej: 30 Nej: 14

15 15 Ja: 18 ”Förr har vi aldrig blivit tillfrågade: När tycker ni provet ska vara? Vi får mer ofta vara med och bestämma om förhör och läxor.” (tjej) ”Jag anser att det beror på vi har lärt oss vart vi kan vända oss” (kille)

16 16 Nej: 14 ”Vi får inte så mycket inflytande i skolan” (kille) ”Vissa lärare bryr sig inte om projektet” (kille)

17 17 Vet ej: 30 ”Jag tyckte att vi fick vara med och bestämma ganska mycket innan allt det här startade också. Så på så sätt är det svårt att känna skillnad” (tjej) ”Känns som om vi alltid haft högt inflytande i skolan” (kille)

18 18 Upplever eleverna ökat inflytande i kommunen? Håller medOsäker/vet ej Håller inte med 0 64 0

19 19 Inflytande i kommunen? ”Irriterande att pengar försvinner från skolan. Många problem blir aldrig lösta även om man pratar om vad som behöver göras. Det gör att man inte känner förtroende för politikerna. Man känner inte att man har inflytande. Man har inte så mycket att säga till om” (tjej) ”Man är inte så insatt i kommunens arbete, mer intresserad av skolrelaterade frågor” (kille)

20 20 Vilka förutsättningar bidrar till reellt inflytande?

21 21 ”Vi har lärt oss att alla är olika och förtjänar att bli lyssnade på” (tjej) ”Det finns mycket mer respekt nu, tycker jag” (tjej) ”Kommunikationen har blivit bättre och man har fått mer förståelse för varandra”. (tjej) ”Jag har blivit mer självständig och kan ta ansvar för mina egna beslut” (kille) ”Det har gett mig mer chans och även mod att våga uttrycka mina åsikter” (tjej) ”Mer självförtroende. Folk lyssnar på mig” (tjej) ”Vi har pratat i klassen om kommentarer och det är bättre.”(kille) ”Mindre mobbing” (kille)

22 22 ”Jag vet att om det händer mig något att det finns platser/personer där jag kan vända mig. Detta är rätt bra om alla vet… Många har det svårt och dom vet ej vart dom skall vända sig. Så ni borde går till andra klasser och berätta att inflytande finns” (tjej)

23 23 Förutsättning 1: Att erkänna barn som Rättsinnehavare (Genom att låta barn och unga tala, delta, och få sina åsikter beaktade i frågor som berör dem) (Måste också veta om Barnets Rättigheter –)

24 24 ”Under omorganisationen var vi i stadsdelsnämnden tvungna att prioritera livsuppehållande verksamhet, såsom äldrevård, framför barns inflytande”

25 25 Förutsättning 2: Att erkänna barn som Rättsinnehavare (Genom att kommunstyrelsen, fritidspolitiker, förvaltningstjänstemän antar ett människorättsperspektiv) Omöjligt att tillgodose allas rättigheter hela tiden?

26 26

27 27 Kommunstyrelsen Nämnder och förvaltningar Rektor Skolpersonal Barn och unga/elever Kommunstyrelsen

28 28 Förutsättning 3: Kommunstyrelsen ger förutsättningar. Har yttersta ansvaret.

29 29 Tillgänglig barn- och ungdomsvänlig information Att ge barn inflytande i alla frågor som berör dem… Spetsutbildade person inom skolan och offentlig förvaltning Icke-diskriminerande beslutstagande: rådslag med olika sociala grupper och åldrar; LUPP; elevenkäter; m.m. Ökad insyn, återkoppling och rättighetsperspektiv

30 30 Tack!

31 31 Save the Children Region West Webb www.rb.se/region/vast Blogg blogg.rb.se/regionvast Rädda Barnen Region Väst


Ladda ner ppt "1 Inflytande – på Riktigt! Resultat från ett 3-årigt projekt Åsa Wahlström Smith Rädda Barnen, sept 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser