Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOLVIT – ett problemlösningsverktyg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOLVIT – ett problemlösningsverktyg"— Presentationens avskrift:

1 SOLVIT – ett problemlösningsverktyg
Sofia Råsmar Forum för internationalisering 19 september 2012

2 Kommerskollegium Vad är Kommerskollegium?
Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Arbetar för en fri öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU Förser regeringen med analyser och annat underlag inför förhandlingar och diskussioner i EU och världshandelsorganisationen WTO Ombudsman och SOLVIT-center för företag som stöter på handelshinder i sina utlandsaffärer. SOLVIT hjälper även privatpersoner. Målen för vårt arbete En väl fungerande inre marknad En extern handelspolitik i EU som bygger på frihandel Ett öppet och starkt multilateralt handelssystem

3

4 Vad är SOLVIT? Initierades av Kommissionen 2002
Ett SOLVIT-center i varje EU- och EES-land Företag och privatpersoner kan anmäla gränsöverskridande problem Hinderärenden handläggs inom viss tidsfrist (10 veckor) Kostnadsfritt för användarna!

5 När kan SOLVIT hjälpa till?
Gränsöverskridande problem…. …orsakat av nationell myndighet Felaktig tillämpning av EU-rätten Inte föremål för domstolsprövning

6 Hur fungerar SOLVIT? Land A Land B Problem Nationellt Nationellt
Samarbetar för att hitta en lösning Nationellt Solvit-center Nationellt Solvit-center Samarbetar för att hitta en lösning som är i enlighet med EU-rätten Samarbetar för att formulera problemet, och undersöka möjliga lösningar Problem Företag eller privat-person anmäler Statlig myndighet Lösning i enlighet med EU-rätten

7 Ärenden kopplade till Forum för internationaliserings verksamhet
Problem att visa för CSN att fribeloppet för studiemedel ej överstigits Personnummer Student som studerar fristående kurser nekad folkbokföring/personnummer Post docs nekade folkbokföring/personnummer Högre kursavgift i Storbritannien för svensk medborgare eftersom hon inte vistats i EU de senaste åren Högre ansökningsavgift för studenter med icke-holländskt Diplom Socialförsäkring…

8 Tack! Kontaktuppgifter Sofia Råsmar, Utredare
E-post: Telefon: 08 – Mobil: 073 – Solvits kontaktuppgifter E-post: Hemsida:


Ladda ner ppt "SOLVIT – ett problemlösningsverktyg"

Liknande presentationer


Google-annonser