Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård som utgår från befolkningens behov Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård som utgår från befolkningens behov Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa."— Presentationens avskrift:

1 En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård som utgår från befolkningens behov Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

2 Ett demokratiskt styrt landsting Ordet demokrati, en sammanfogning av grekiskans demos, folket, och kratos, styre, med ungefärlig betydelse "folkstyre". I svenskan finns ordet belagt sedan 1596 Representativ demokrati – folket styr genom val av partier eller företrädare med beslutanderätt. Återkommande val mellan konkurrerande representanter där medborgarna påverkar styret genom att rösta. Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

3 Befolkningsföreträdare  Som förtroendevald kan man ha en eller flera roller kopplat till det/de uppdrag man åtagit sig: –Befolkningsföreträdare med behovsperspektiv. –Finansiär, Ägare, Beställare, Producent. –Kommunallagen och reglementen styr uppdraget. Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa Finansiär Ägare BeställareProducent

4 Förtroendevaldas uppdrag  Identifiera behov (vad behöver göras)  Prioritera mellan olika behov och ange inriktning (för vilka och med vilken kvalitet).  Fördela resurser (till vilken kostnad)  Finansiera (hur det ska finansieras)  Följa upp resultat ”De förtroendevalda är ideologer som formulerar vision, mål och fördelar resurser.” ”Politikernas uppgift i en folkvald organisation är att tolka befolkningens behov” Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

5 Politiker och tjänstemän Politikens logik  Experter på befolkningen.  Ingen vetenskap, utan en mix av fakta, värderingar och fingertoppskänsla. Tjänstemännens logik  Experter inom sakområdet  Rationalitet och effektivitet som ledstjärna Förståelse och respekt  Lyhördhet och förståelse för varandras logik.  Respekt för varandras roller och ansvar. Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

6 Tjänster, utbud Partierna Politiskt uppdragsgivandeTjänstemannaorienterat uppdragsgivande Den demokratiska styrningen De förtroendevaldas uppdrag till tjänstemanna- ledningen Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

7 Befolknings- och behovsperspektiv  Resultat och effekter  Medicinska resultat  Processer/produktion  Strukturer  Befolkning (grupp)  Patient/brukare (individ)  Verksamhet/personal  Organisation/hus Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

8 Film om befolkningsföreträdarrollen  Två före detta landstingsråd i Östergötland reflekterar Anna-Lena Sörenson (S), Christian Gustavsson (M) Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

9 Att diskutera  En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård. –Vad väckte filmen för tankar? –Vilka möjligheter och svårigheter finns med en demokratisk styrning? Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa


Ladda ner ppt "En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård som utgår från befolkningens behov Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser