Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen."— Presentationens avskrift:

1 Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

2 Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik och utbildning för bättre hälsa i hela länet. Ltkalmar.se

3 Vår värdegrund

4 Ltkalmar.se Förbättringsarbete i fokus

5 Ltkalmar.se Regioner och landsting  18 landsting  3 regioner

6 Ltkalmar.se Landstinget i Kalmar län 233 906 invånare 2,4 % av Sveriges befolkning En vanlig dag:  1 300 personer går till läkare på hälsocentral  990 gör besök hos läkare på något av sjukhusen  8-10 ton tvätt tvättas  20 500 resor görs med kollektivtrafik  424 personer besöker psykiatrisk mottagning  7 barn föds

7 Ltkalmar.se Landstingets organisation

8 Ltkalmar.se Specialistvård | Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  Länssjukhuset i Kalmar  Oskarshamns sjukhus  Västerviks sjukhus  Diagnostiskt centrum  3 600 tillsvidareanställda  580 vårdplatser  260 000 läkarbesök/år  215 000 vårddagar/år  40 000 inskrivna patienter/år

9 Ltkalmar.se Hälsoval i primärvården  28 landstingsdrivna hälsocentraler  11 privata läkarmottagningar  Fritt val av vårdgivare för patienter, du kan själv välja på landstingets hemsida  Fri etableringsrätt av mottagningar på lika villkor  Patientens val av vårdenhet styr ersättningen till vårdenheten

10 Ltkalmar.se Landstingets hälsocentraler Primärvårdsförvaltningen  28 hälsocentraler, barnhälsovård, asyl/flyktingsjukvård, familjecentral  1177 Sjukvårdsrådgivningen  690 tillsvidareanställda  119 164 läkarbesök  92 642 besök till sjuksköterska eller annan personal

11 Ltkalmar.se Psykiatri | Psykiatriförvaltningen Specialistpsykiatri i tre verksamhetsområden Allmänpsykiatri vuxna  Öppenvårdsmottagningar i Västervik, Vimmerby, Oskarshamn, Kalmar, Nybro  89 200 öppenvårdsbesök (2012)  Heldygnsvård på två orter, Kalmar och Västervik, 72 vårdplatser Barn- och ungdomspsykiatri  Öppenvårdsmottagningar i Västervik, Vimmerby, Oskarshamn och Kalmar  20 800 öppenvårdsbesök (2012)  4 vårdplatser i Kalmar Rättspsykiatri  Två enheter i Västervik  24 vårdplatser 534 tillsvidareanställda (2012)

12 Ltkalmar.se Folktandvården  Ungefär 90 000 patienter varje år 380 tillsvidareanställda  Ca 90 procent av länets barn och ungdomar  Ungefär hälften av länets vuxna  Utför cirka 75 procent av den uppsökande verksamheten i länet  19 allmäntandvårdskliniker  Specialist- och sjukhustandvård i Kalmar, Oskarshamn och Västervik

13 Ltkalmar.se Bildningsförvaltningen | 4 folkhögskolor 145 tillsvidareanställda  Gamleby folkhögskola - 200 utbildningsplatser - 112 yrkeshögskolan  Vimmerby folkhögskola - 200 utbildningsplatser - 48 yrkeshögskolan  Högalids folkhögskola - 150 utbildningsplatser  Ölands folkhögskola - 200 utbildningsplatser

14 Ltkalmar.se Landstingsservice  377 tillsvidareanställda  Administration / Upphandling  Logistik (Förråd, tvätteri m.m) - 8-10 ton tvätt varje dag.  Fastighetsförvaltning - 200 byggnader - 368 500 kvadratmeter yta  Fastighetsdrift  Kost – transport – lokalvård  190 000 frukostar, 138 124 luncher och 128 725 middagar på läns- sjukhuset

15 Ltkalmar.se IT-förvaltningen 90 tillsvidareanställda Detta gör IT-förvaltningen  Arbetar för en säker teknisk miljö  Journalsystemet Cosmic  200 andra system i drift  IT-infrastruktur  Drift och support  Utveckling

16 Ltkalmar.se Kalmar Länstrafik | KLT  Buss- och tågtrafik  Serviceresor (sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst)  Ca 85 anställda  10-tal underleverantörer i form bussbolag och tågbolag som kör på uppdrag av Kalmar Länstrafik  7 500 000 resor med kollektivtrafiken/år

17 Ltkalmar.se Demokratiskt styre med folkvalda politiker  Fullmäktige – landstingets riksdag - Övergripande beslut - 67 politiskt valda ledamöter - 4 till 5 öppna möten/år  Styrelse – landstingets regering - Beslut om kontinuerlig drift - 15 politiker - 10 till 11 möten/år - Arbetsutskottet 8 landstingsråd  Tjänstemän - 8 förvaltningar - Bereder ärenden - Verkställer och samordnar

18 Ltkalmar.se Mandatfördelning Landstingsfullmäktige Vänsterpartiet 3 Socialdemokraterna 30 Miljöpartiet 3 Totalt 36 mandat Moderaterna 13 Kristdemokraterna 5 Centerpartiet 7 Folkpartiet 3 Totalt 28 mandat Sverigedemokraterna 3 Totalt 3 mandat

19 Ltkalmar.se Politisk organisation

20 Ltkalmar.se Fokus – kvalitet och patientsäkerhet Landstinget i Kalmar län ska ha Sveriges bästa kvalitet och säkraste hälso- och sjukvård 2014.

21 Ltkalmar.se Goda resultat i nationella mätningar Hitta och jämför vård: http://www.1177.se/Kalmar-lan/Hitta-vard/Kalmar/

22 Ltkalmar.se Finansiering av verksamheten Budget 2014 7 125 Mkr

23 Ltkalmar.se Landstingsskatt – skattesatser 2014  Kalmar11.37  Kronoberg11.21  Jönköping11.21  Blekinge11.19  Östergötland10.67 Landsting Kronor

24 Ltkalmar.se Vart går pengarna

25 Ltkalmar.se Fördelning kostnader | budget 2014 Vart går pengarna? Totalt 7 005 MKr

26 Ltkalmar.se Nästan 6000 anställda

27 Ltkalmar.se Anställda fördelade på yrkesgrupper

28 Ltkalmar.se Varje dag lite bättre – förbättringar i vardagen  Vi har en verksamhet som vi är stolta över  Vårt fokus är att ha den bästa verksamheten som är kostnadseffektiv med hög kvalitet, tillgänglighet och upplevd service  Vi arbetar för att göra dagens verksamhet ännu bättre

29 Ltkalmar.se Läs mer på våra webbplatser Ltkalmar.se1177.se

30 2013-04-04


Ladda ner ppt "Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen."

Liknande presentationer


Google-annonser