Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JOBBET SOM FRISKFAKTOR Alltid varit betydelsefullt..... yrkesstolthet...... haft mening... men de psykosociala verksamhetsfrågorna har ändrat karaktär.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JOBBET SOM FRISKFAKTOR Alltid varit betydelsefullt..... yrkesstolthet...... haft mening... men de psykosociala verksamhetsfrågorna har ändrat karaktär."— Presentationens avskrift:

1 JOBBET SOM FRISKFAKTOR Alltid varit betydelsefullt..... yrkesstolthet...... haft mening... men de psykosociala verksamhetsfrågorna har ändrat karaktär de senaste åren...

2 Det är synen på oss själva som ändrats.. Det pågår en individualiseringsprocess Från utförare... Till professionell aktör...

3 En utförare utför precis det som man åtagit sig – och kan mycket väl vara stolt över att göra detta väl...... men ansvaret för att det hela blir det som det blir när man gör som man gör ligger hos ledningen

4 ... ser sig som väljande... tar ansvar för sitt val... tar också ansvar för hel- hetens resultat... ser sig som en partner i verksamheten Professionella aktörer väljer att ansluta sig till ett socialt System (organisation, företag) för att få större verknings- grad när det gäller att förverkliga sina ambitioner

5 Den psykosociala miljön: Rimliga krav Inflytande över takt Tillfällen till återhämtning Variation Sociala kontakter Hörd och sedd av sin ledning En ledning som motiverar, engagerar, prioriterar, anger tydliga mål ?

6 Professionella aktörer efterfrågar kompetenta bollplank snarare än “coacher”, “tydligt ledarskap”, och “realistiska och mätbara mål” respekt för sitt kunnande och gehör och för de observationer man gör snarare än “klappar på huvudet”. “ökad delaktighet” och “erbjudas utveckling” jämställda, ömsesidiga relationer snarare än “omhändertagande och berömmande chefer”. De vill inte vara offer för andras välvilja. tid för möten där man gemensamt kan komma till rätta med: olika yrkesparadigm och intressekonflikter problem i stil med sjuknärvaro en destruktiv “pinnajakt” marginalisering, inlåsning, utestängning och sårbarhet i samband med förändringar i teknik, kunskap och omvärld.

7 Professionella aktörer blir frustrerade bland annat när verksamheten fungerar ineffektivt och detta inte diskuteras ovissheten om man faktiskt väljer klokt i avgörande beslut. Skulle man kunna bli orättmätigt anklagad? känslan av att sitta i en “fix” - man orkar inte fortsätta som man gör men att lägga av har också ett för högt pris. man har en diffus känsla av att verksamheten driver utan kon- troll i en riktning som egentligen ingen önskar och där de akti- viteter som man ser som nödvändiga inte kommer till stånd. det finns ständiga konflikter mellan olika professionella yrkes- grupper som baserar sin praxis på olika yrkesparadigm det uppstår besvikelser och bitterhet över att gjorda överens- kommelser inte hålls

8

9 “Ett arbetsliv där varje ärende mobili- serar ett unikt team av tillgängliga resurser...”

10 Personalitet Solidaritet Subsidiaritet

11 Personalitet Solidaritet Subsidiaritet respekt för individen som person oberoende av vad man bidrar med att välja att göra det som inte bara främjar egna intressen utan också bidrar till att de andra i arbets- gemenskapen uppnår sina mål att inte frånta någon möjligheten att göra det denne själv kan göra men heller inte överlämna ansvaret till någon som man inser kanske inte kan utföra uppgiften

12 Den psykosociala arbetsmiljön är språklig – man kan höra skillnad på samtalen i en god och i en dålig arbetsmiljö


Ladda ner ppt "JOBBET SOM FRISKFAKTOR Alltid varit betydelsefullt..... yrkesstolthet...... haft mening... men de psykosociala verksamhetsfrågorna har ändrat karaktär."

Liknande presentationer


Google-annonser