Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.sodertalje.se 1 EVENTUELL VINJETT Södertäljes Lotsfunktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.sodertalje.se 1 EVENTUELL VINJETT Södertäljes Lotsfunktion."— Presentationens avskrift:

1 www.sodertalje.se 1 EVENTUELL VINJETT Södertäljes Lotsfunktion

2 www.sodertalje.se 2 EVENTUELL VINJETT Beredningsgrupp Polisen lämnar SoL 14:1 anmälan och info Beredningsgrupp Beslut fattas Beredningsgrupp Kontinuerliga rapporter Polisen gör Riskbedömning Anmälan 14:1 Vecka 1Vecka 2Vecka 3 Socialtjänsten gör: Förhandsbedömning ESTER Tar info från öppenvården Får samtycke Får inte samtycke Lots+soc.sekr påbörjar arbetet Lots+soc.sekr jobbar med motivation Kontaktpolis utses Process vid polis som anmälare

3 www.sodertalje.se 3 EVENTUELL VINJETT Beredningsgrupp Socialtjänsten drar ärendet Beredningsgrupp Beslut fattas Beredningsgrupp Kontinuerliga rapporter Mott.gr gör: Förhandsbedömning ESTER Får samtycke Vecka 1Vecka 2Vecka 3 Polisen gör: riskbedömning Lots+soc.sekr påbörjar arbetet Socialtjänsten Utser soc.sekr Hämtar info från öppenvården Process vid annan (ex skola) som anmälare

4 www.sodertalje.se 4 EVENTUELL VINJETT Beredningsgrupp Socialtjänsten drar ärendet Beredningsgrupp Beslut fattas Beredningsgrupp Kontinuerliga rapporter Soc.sekr oroar sig för ungdomen. Pratar med familjen och får samtycke fyller i intresseanmälan Vecka 1Vecka 2Vecka 3 Polisen gör: riskbedömning Lots+ soc.sekr Påbörjar arbetet Socialtjänsten gör: ESTER-screening Hämtar info från öppenvården Process vid socialsekreterare som anmälare

5 www.sodertalje.se 5 EVENTUELL VINJETT Lotsarna Arbetsuppgifter: Arbeta som samordnare av befintliga insatser inom skola, polis och socialtjänst samt övriga Riskbedömningar – ESTER (SAVRY) Handlingsplan – Uppföljning Motivation – Fältförlagt arbete Vägvalet

6 www.sodertalje.se 6 EVENTUELL VINJETT Arenor där lotsarna träffar ungdomarna Inbokade möte I skolan/på arbetsplatsen På rättegångar Hemma Fritidsgårdar I centrum/vid centralstationen I bostadsområdet Facebook

7 www.sodertalje.se 7 EVENTUELL VINJETT Lots Föräldrar Socialsekreterare Fältassistent Handläggare Handikappomsorg Kontaktpolis Mentor Rektor Specialpedagog Handledare Särskolan BUP Rehabiliteringen Nätverket runt en ungdom Fritidsgård Övriga Insatser BoU

8 www.sodertalje.se 8 EVENTUELL VINJETT Vad tillför lotsfunktionen? Lotsen har fältkunskaper om ungdomen och dess nätverk, hjälp vid bedömningar för soc.sekr Lotsen har kunskaperna för att välja ut nätverket runt ungdomen (tack vare fältarbetet) Lotsen har tid att samla ihop nätverket (detta är mycket tidskrävande) Lotsarna får snabbt info från polismyndigheten (pga samlokalisering) samt övriga vid fältarbete Lotsen jobbar motiverande med ungdomen på flera olika arenor


Ladda ner ppt "Www.sodertalje.se 1 EVENTUELL VINJETT Södertäljes Lotsfunktion."

Liknande presentationer


Google-annonser