Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisationsstruktur för Elevhälsan. Arbetsgång

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisationsstruktur för Elevhälsan. Arbetsgång"— Presentationens avskrift:

1 Organisationsstruktur för Elevhälsan. Arbetsgång
Klasskonferens varje måndag kl Närvarande: Rektor ansvarig bitr rektor, klasslärare, speciallärare och specialpedagog EHT varje torsdag kl Närvarande: Rektor ansvarig bitr rektor, speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska samt berörd lärare Akuta elevärenden anmäls till kurator Inger. Akuta elevärenden samt elever som kommer upp på klasskonferens tas upp under EHT Förtydligande av benämningar och mötesstruktur EHT- Elevhälsoträff SKURT- Skolsköterska, kurator och rektor träffas varje måndag mellan Rektor, specialpedagog och speciallärare träffas varje måndag mellan Specialteamets arbetslag består utav Kurator, skolsköterska, speciallärare och specialpedagog. Specialpedagog är samordnare för specialteamet.

2 Vad skall läraren göra innan rödmarkering?
Rapport till rektor Vad skall läraren göra innan rödmarkering? Ämneslärare arbetar med formativ bedömning tillsammans med elev Ämneslärare kontaktar förälder. Diskutera anpassningar tillsammans med förälder och elev. Ex.: Andra arbetsuppgifter Elev har motivationssamtal med ämnesläraren eller någon från specialteamet Föreslå läxhjälp Hemuppgifter Ämneslärare pratar eventuellt med specialpedagog, speciallärare, skolsköterska eller kurator för att få handledning. Om ämnesläraren befarar att eleven inte kommer att nå kunskapskraven anmäler ämnesläraren det till rektor genom att sätta en röd markering i rapport till rektor

3 Arbetet med åtgärdsprogram
Läraren lämnar ”Rapport till rektor” en vecka innan klasskonferensen. Utifrån klasskonferensen tar rektor upp behovet i EHT. Under EHT bestäms utredningsgången. Vilken slags utredningsunderlag som ska ligga till grund för utredningen, vad har vi? Vem gör vad? hur? tidsplan? Följa upp och utvärdera Utredning Pedagogisk kartläggning? Kunskapsbedömning? Andra utlåtanden/utredningar? Särskilt stöd beslutats av rektor Åtgärdsprogram och genomförande

4 Arbetet med utredningar
Ämneslärare gör en kunskapsbedömning. Ansvarig skriver en pedagogisk kartläggning utredning särskilt stöd. Kvaliteten på utredningen är avgörande för beslutet om åtgärdsprogram. Kvaliteten på Uppföljning och utvärdering är avgörande för att verkligen se att det sker en utveckling. Inget positivt resultat, måste vi tänka nytt.

5 Ansvarsfördelning Specialpedagog Britt-Marie Skoglund är samordnare för utredning särskilt stöd Särskilt stöd beslutas av rektor Susanne Dybeck utifrån utredningsunderlag Åtgärdsprogram skrivs av ämneslärare/speciallärare/ specialpedagog Rektor Susanne Dybeck beslutar om åtgärdsprogrammet Ämneslärare och speciallärare/specialpedagog ansvarar för uppföljning och utvärdering Rektor Susanne Dybeck följer upp utvärderingen av åtgärdsprogrammet tillsammans med samordnaren specialpedagog Britt-Marie Skoglund I ett åtgärdsprogram ska det finnas kortsiktiga mål (ca 5-8 veckor) långsiktiga mål (en termin, ett läsår). För grundsärskolan kan kortsiktiga mål vara en termin samt långsiktiga mål upp till åk 6. I ett åtgärdsprogram ska det stå inom vilket/vilka kunskapskrav som befaras att eleven inte kommer att nå. Det får inte bara stå ”kommer inte nå kunskapskraven i åk 3, 6”


Ladda ner ppt "Organisationsstruktur för Elevhälsan. Arbetsgång"

Liknande presentationer


Google-annonser