Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målgrupp Barn och ungdomar i åldern 7 – 16 år i grundskola och grundsärskola. Låg Skolnärvaro Två delar i uppdraget -Tidiga insatser -”Problematisk skolfrånvaro”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målgrupp Barn och ungdomar i åldern 7 – 16 år i grundskola och grundsärskola. Låg Skolnärvaro Två delar i uppdraget -Tidiga insatser -”Problematisk skolfrånvaro”"— Presentationens avskrift:

1 Samverkan för Barn och Ungdomar Socialförvaltning och Utbildningsförvaltning

2 Målgrupp Barn och ungdomar i åldern 7 – 16 år i grundskola och grundsärskola. Låg Skolnärvaro Två delar i uppdraget -Tidiga insatser -”Problematisk skolfrånvaro”

3 Barnperspektiv Teamet ska tillsammans med barn, föräldrar, skolan och andra aktörer hitta nya perspektiv som gör skolan tillgänglig för barnet. Kasam Känsla av sammanhang -begriplighet -meningsfullhet -hanterbarhet -

4 Metod/Struktur Skriftlig ansökan till Teamet Infomöte
Presentationsmöte Familjesamtal Handlingsplan Uppstartsmöte Uppföljningsmöte

5 Hur? Pedagogisk/Skolsocial kartläggning Social kartläggning
Inventering av nätverk Stödinsats för familjer Konsulterande/stödinsatser för skolor Samverkansfunktion -Socialförvaltning -Utbildningsförvaltning -Landsting

6 Förutsättningar Frivillighet
Samtycke av föräldrar till samverkan krävs Teamet är inte en beslutad insats Individuella lösningar/upplägg

7 Framgångsfaktorer Utifrånperspektiv Bygga goda relationer
Respektera allas sanningar Förankrat på alla nivåer Tydlig struktur Låta det ta tid

8 Case Flicka åk 6 0% närvaro, diagnos ADD. Skolan har gjort anmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten har utrett och beslutat om familjebehandling. Skolans bild Mamma håller flicka hemma. I skolan fungerar flickan bra, behöver inga större anpassningar eller stöd. Mammans bild Behövs stora anpassningar både pedagogiskt och strukturellt för att flickan ska orka/klara av skolan.

9 Case Teamets arbete Nystart på ny skola
Handlingsplan där både familj och skola känner sig lyssnade på med ett tydligt barnperspektiv. Stötta mamman att få tillit till skolan. Stötta skolan att bemöta mamman som en kompetent förälder. Närvaro idag ca 90% Måluppfyllelse 100%

10 Kontaktuppgifter


Ladda ner ppt "Målgrupp Barn och ungdomar i åldern 7 – 16 år i grundskola och grundsärskola. Låg Skolnärvaro Två delar i uppdraget -Tidiga insatser -”Problematisk skolfrånvaro”"

Liknande presentationer


Google-annonser