Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Familjeverksamheten  Råd och Stöd  Familjebehandling  Intensiv Familjebehandling (IF)  Föräldrautvecklingsprogram (FUP)  Nätverksmöte.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Familjeverksamheten  Råd och Stöd  Familjebehandling  Intensiv Familjebehandling (IF)  Föräldrautvecklingsprogram (FUP)  Nätverksmöte."— Presentationens avskrift:

1 Familjeverksamheten  Råd och Stöd  Familjebehandling  Intensiv Familjebehandling (IF)  Föräldrautvecklingsprogram (FUP)  Nätverksmöte

2 Råd och Stöd  För föräldrar med barn upp till 13 år  Max 5 samtal  Kostnadsfritt  Ingen dokumentation

3 Familjebehandling Ansökan  Nya ärenden fördelas 1 gång/vecka  Ansvarig familjebehandlare kontaktar socialsekreterare för tid till uppdragsmöte

4 Familjebehandling Uppdragsmöte  Trepartsmöte  Målet med insatsen  Omfattningen av insatsen  Tid för uppföljning  Klargörande frågor för att tydliggöra insatsen (checklistan)

5 Familjebehandling Metoder/Verktyg  Kartläggning (KASAM, familjeklimat)  Strukturerade samtal  Lösningsfokuserade samtal  Nätverkskartor  Observationer  Reflekterande samtal  Nätverkssamtal  Cirkulära frågor  Inlevelsematerial  Video

6 Familjebehandling Avslut  Avslutningsmöte/Trepartsmöte  Skriftligt PM

7 Intensiv Familjebehandling  IF är en intensiv, multisystemisk insats för att existerande resurser i både det professionella och privata nätverket ska samarbeta mot gemensamma mål  4 familjebehandlare arbetar med olika delar av systemet  Följer en tidsaxel

8 Intensiv Familjebehandling IF är i första hand tänkt för familjer där:  Föräldrarna har relationssvårigheter  Föräldraförmågan brister, omsorgssvårigheter  Missbruk hos någon eller båda föräldrarna  Psykisk sjukdom hos en eller båda föräldrarna  Våld i hemmet  Utagerande barn/ungdom i hemmet  Skolproblem  Missbruk eller kriminalitet hos ungdom  Ungdomen har destruktiva kamratrelationer  Övervägande om placering av barn/ungdom  Vid akut placering av barn/ungdom  Familjehemsplacerade barn/ungdomar

9 Intensiv Familjebehandling Ramarna för IF

10 Föräldrautvecklingsprogram  Mellow Parenting (kognitivt program)  12 gånger á 3 timmar + uppföljning  Grupp – och individinriktat

11 Föräldrautvecklingsprogram För vem?  Föräldrar med barn upp till 13 år  Osäker i sin föräldraroll  Problem med gränssättning  Föräldrar med barn som har särskilda behov (t. ex. ADHD)

12 Föräldrautvecklingsprogram Grundsyn  Föräldrar är experter på sin egna barn  Förstärka önskat beteende  Negligera oönskat beteende

13 Föräldrautvecklingsprogram Lektionens upplägg  Genomgång av läxa  Utbyta erfarenheter  Lära sig nya verktyg  Praktiska övningar  Ny hemläxa  Social samvaro med fika

14 Föräldrautvecklingsprogram Teman  Berömma  Ignorera  Föräldrars och barns ilska  Graviditet  Barnmisshandel  Livshistoria  Belöningssystem  Känslor

15 Föräldrautvecklingsprogram Individuell del  Förälder/Barn videofilmas i en hemsituation  Filmen analyseras enligt de 7 punkterna  Individuell genomgång tillsammans med föräldern

16 Föräldrautvecklingsprogram De 7 punkterna  Autonomi  Förberedande  Värme  Stimulans  Hantering av upprördhet  Samverkan  Konflikthantering

17 Nätverksmöte Vad är ett nätverksmöte?  Mötet leds av två nätverksmötesledare

18 Nätverksmöte Varför nätverksmöte?  Samordna det privata nätverket och yrkeshjälparna  Att försöka fånga barnets/ungdoomens totala livssituation  Alla hör samma sak  Nätverket knyter nya kontakter  Alla kan jobba mot samma mål  Delat ansvar

19 Nätverksmöte När kan man ha nätverksmöte?  Nätverksmöten i utredningssituationer Anmälan - Ansökan  Förhandsbedömning  Utredning  Vid uppföljning av insatser  Akut kris / Stabil kris

20 Nätverksmöte Olika mötesformer?  Nätverkssamtal  Strukturerade möten  Processinriktade möten  Utredande nätverksmöten

21 Nätverksmöte Olika roller  Nätverksmötesledarens roll Skapa trygghet Skapa trygghet  Socialsekreterarens roll

22 Nätverksmöte /Nätverkskarta Barn/Ungdo m Mamm a Pappa Broder Katten Mormor & Morfar Kusin Farfar FamiljSläkt Daglig Verksamhet Lärare Fritidsperson al Skolskötersk a Idrottslärar e Yrkeshjälpare Socialsekreterar e Kurato r BuP Övriga Vänn er Andra föräldr ar

23 Nätverksmöte Hur går ett nätverksmötet till? 2. Tribalisering 3. Polarisering Kakafoni & Monologer 4. Mobilisering Monologer & Inre dialoger 5. Depression Arbetsfas Inre & yttre dialoger 6. Genombrott Yttre dialoger & Polyfoni 7. Hänförelse & Polyfoni 1. Inledning

24 Nätverksmöte Barns/ungdomars medverkan  Barn är en del av familjen nätverket och är delaktig i den situation/problem som finns  Barn vet ofta mycket väl hur de vill ha det för sig själva och övriga nätverket  Barn känner ofta till hur de vuxna vill ha det för sig själva, barnen och övriga nätverket  Barn tror att de vet hur de vuxna vill ha det. Vilket inte alltid är överensstämmande med verkligheten  Barns berättelser, idéer och tankar är ofta mycket kloka och väl värda att tas på allvar  Barn mår bättres av att veta att många vuxna i deras nätverk vet  Barn tar inte skada av att få vara med i de möten och samtal som rör dem och deras nätverk  Barn mår bra av att bemötas med respekt genom at; bli sedda, hörda och inbjudna att delat i de samtal/möten som röd dem och deras nätverk

25 Nätverksmöte Hur går en ansökan till?  Förfrågan / Remiss skickas till oss  Ett uppdragsmöte med socialsekreterare och familj bokas  Uppdragsmöte med syfte och nätverksinventering  Mobilisering av nätverket

26 Nätverksmöte Vad händer nu? Litteratur  Andresen R. (2002) Sociala nätverk, grupper och organisationer  Andersen T. (1994) Reflekterande processer – samtal om samtalen  Forsberg G. Wallmark J. (2002) Nätverksboken – om mötets möjligheter  Klefbeck J. Ogden T. (1995) Barn och Nätverk


Ladda ner ppt "Familjeverksamheten  Råd och Stöd  Familjebehandling  Intensiv Familjebehandling (IF)  Föräldrautvecklingsprogram (FUP)  Nätverksmöte."

Liknande presentationer


Google-annonser