Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Familjeverksamheten Råd och Stöd Familjebehandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Familjeverksamheten Råd och Stöd Familjebehandling"— Presentationens avskrift:

1 Familjeverksamheten Råd och Stöd Familjebehandling
Intensiv Familjebehandling (IF) Föräldrautvecklingsprogram (FUP) Nätverksmöte

2 Råd och Stöd För föräldrar med barn upp till 13 år Max 5 samtal
Kostnadsfritt Ingen dokumentation

3 Familjebehandling Ansökan
Nya ärenden fördelas 1 gång/vecka Ansvarig familjebehandlare kontaktar socialsekreterare för tid till uppdragsmöte

4 Familjebehandling Uppdragsmöte
Trepartsmöte Målet med insatsen Omfattningen av insatsen Tid för uppföljning Klargörande frågor för att tydliggöra insatsen (checklistan)

5 Familjebehandling Metoder/Verktyg
Kartläggning (KASAM, familjeklimat) Strukturerade samtal Lösningsfokuserade samtal Nätverkskartor Observationer Reflekterande samtal Nätverkssamtal Cirkulära frågor Inlevelsematerial Video

6 Familjebehandling Avslut
Avslutningsmöte/Trepartsmöte Skriftligt PM

7 Intensiv Familjebehandling
IF är en intensiv, multisystemisk insats för att existerande resurser i både det professionella och privata nätverket ska samarbeta mot gemensamma mål 4 familjebehandlare arbetar med olika delar av systemet Följer en tidsaxel

8 Intensiv Familjebehandling IF är i första hand tänkt för familjer där:
Föräldrarna har relationssvårigheter Föräldraförmågan brister, omsorgssvårigheter Missbruk hos någon eller båda föräldrarna Psykisk sjukdom hos en eller båda föräldrarna Våld i hemmet Utagerande barn/ungdom i hemmet Skolproblem Missbruk eller kriminalitet hos ungdom Ungdomen har destruktiva kamratrelationer Övervägande om placering av barn/ungdom Vid akut placering av barn/ungdom Familjehemsplacerade barn/ungdomar

9 Intensiv Familjebehandling Ramarna för IF

10 Föräldrautvecklingsprogram
Mellow Parenting (kognitivt program) 12 gånger á 3 timmar + uppföljning Grupp – och individinriktat

11 Föräldrautvecklingsprogram För vem?
Föräldrar med barn upp till 13 år Osäker i sin föräldraroll Problem med gränssättning Föräldrar med barn som har särskilda behov (t. ex. ADHD)

12 Föräldrautvecklingsprogram Grundsyn
Föräldrar är experter på sin egna barn Förstärka önskat beteende Negligera oönskat beteende

13 Föräldrautvecklingsprogram Lektionens upplägg
Genomgång av läxa Utbyta erfarenheter Lära sig nya verktyg Praktiska övningar Ny hemläxa Social samvaro med fika

14 Föräldrautvecklingsprogram Teman
Berömma Ignorera Föräldrars och barns ilska Graviditet Barnmisshandel Livshistoria Belöningssystem Känslor

15 Föräldrautvecklingsprogram Individuell del
Förälder/Barn videofilmas i en hemsituation Filmen analyseras enligt de 7 punkterna Individuell genomgång tillsammans med föräldern

16 Föräldrautvecklingsprogram De 7 punkterna
Autonomi Förberedande Värme Stimulans Hantering av upprördhet Samverkan Konflikthantering

17 Nätverksmöte Vad är ett nätverksmöte?
Mötet leds av två nätverksmötesledare

18 Nätverksmöte Varför nätverksmöte?
Samordna det privata nätverket och yrkeshjälparna Att försöka fånga barnets/ungdoomens totala livssituation Alla hör samma sak Nätverket knyter nya kontakter Alla kan jobba mot samma mål Delat ansvar

19 Nätverksmöte När kan man ha nätverksmöte?
Nätverksmöten i utredningssituationer Anmälan - Ansökan Förhandsbedömning Utredning Vid uppföljning av insatser Akut kris / Stabil kris

20 Nätverksmöte Olika mötesformer?
Nätverkssamtal Strukturerade möten Processinriktade möten Utredande nätverksmöten

21 Nätverksmöte Olika roller
Nätverksmötesledarens roll Skapa trygghet Socialsekreterarens roll

22 Nätverksmöte /Nätverkskarta
Barn/Ungdom Mamma Pappa Broder Katten Mormor & Morfar Kusin Farfar Familj Släkt Daglig Verksamhet Lärare Fritidspersonal Skolsköterska Idrottslärare Yrkeshjälpare Socialsekreterare Kurator BuP Övriga Vänner Andra föräldrar Nätverksmöte /Nätverkskarta

23 Nätverksmöte Hur går ett nätverksmötet till?
6. Genombrott Yttre dialoger & Polyfoni 7. Hänförelse & Polyfoni 3. Polarisering Kakafoni & Monologer 5. Depression Arbetsfas Inre & yttre dialoger 4. Mobilisering Monologer & Inre dialoger 2. Tribalisering 1. Inledning

24 Nätverksmöte Barns/ungdomars medverkan
Barn är en del av familjen nätverket och är delaktig i den situation/problem som finns Barn vet ofta mycket väl hur de vill ha det för sig själva och övriga nätverket Barn känner ofta till hur de vuxna vill ha det för sig själva, barnen och övriga nätverket Barn tror att de vet hur de vuxna vill ha det. Vilket inte alltid är överensstämmande med verkligheten Barns berättelser, idéer och tankar är ofta mycket kloka och väl värda att tas på allvar Barn mår bättres av att veta att många vuxna i deras nätverk vet Barn tar inte skada av att få vara med i de möten och samtal som rör dem och deras nätverk Barn mår bra av att bemötas med respekt genom at; bli sedda, hörda och inbjudna att delat i de samtal/möten som röd dem och deras nätverk

25 Nätverksmöte Hur går en ansökan till?
Förfrågan / Remiss skickas till oss Ett uppdragsmöte med socialsekreterare och familj bokas Uppdragsmöte med syfte och nätverksinventering Mobilisering av nätverket

26 Nätverksmöte Vad händer nu?
Litteratur Andresen R. (2002) Sociala nätverk, grupper och organisationer Andersen T. (1994) Reflekterande processer – samtal om samtalen Forsberg G. Wallmark J. (2002) Nätverksboken – om mötets möjligheter Klefbeck J. Ogden T. (1995) Barn och Nätverk


Ladda ner ppt "Familjeverksamheten Råd och Stöd Familjebehandling"

Liknande presentationer


Google-annonser