Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisation och beteende

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisation och beteende"— Presentationens avskrift:

1 Organisation och beteende
Individ och Organisation / Ledarskap i organisationen

2 Individ och organisation – Kapitel 7
Inledning Rekrytering av personal Förutsättningar för att motivera medarbetare Instrument för att motivera medarbetare Hur man får behålla de bästa medarbetarna Sammanfattning

3 Individ och organisation – Kapitel 7
80% av västvärldens arbetskraft arbetar med ”tjänsteproduktion” 20 % arbetar med producerande arbetsuppgifter I övriga världen omvänt

4 Individ och organisation – Kapitel 7
”Individen är organisationens viktigaste resurser” Vidareutbildning som bekostas av arbetsgivaren Det ställs nya krav på arbetarna i dag Folk byter oftare jobb idag än tidigare

5 Individ och organisation – Kapitel 7
Rekrytering Att rekrytera ”rätt” personer Att motivera medarbetarna till hög prestation Att motivera till positivt socialt beteende Att få uppskattade medarbetare att stanna

6 Individ och organisation – Kapitel 7
Rekrytering Ett omväxlande och intressant jobb Bra arbetsmiljö Goda utvecklingsmöjligheter God lön

7 Individ och organisation – Kapitel 7
Behovsteorier Maslow’s behovstrappa McClelland’s kontinuum

8 Individ och organisation – Kapitel 7
Maslows Behovstrappa

9 Individ och organisation – Kapitel 7
McClelland

10 Individ och organisation – Kapitel 7
Förväntans teorin Först en stark önskan till belöning Måste tro att det finns ett samband mellan insats och belöning Måste tro att resultatet faktiskt leder till den önskade belöning

11

12 Individ och organisation – Kapitel 7
Herzbergs tvåfaktorsteori Incitamentsystemet Hackman och Oldhams motivationsmodell

13 Individ och organisation – Kapitel 7
Herzbergs tvåfaktorsteori Motivationsfaktorer Prestation Erkännande Själva arbetet Ansvar Avancemang Hygienfaktorer Arbetsförhållanden Lön Ledning Företagspolicy och styrning Mellanmänskliga relationer

14 Individ och organisation – Kapitel 7
”Folket vill stoppa statens bonusar” ” AMF-skandalen – dag för dag: …sammanlagt 7,7 miljoner kronor i bonusar…” ” Teliachefer utan bonus får lönelyft: En lönehöjning med 30 procent ska kompensera Telialedningens förlorade bonusar. ”

15 Individ och organisation – Kapitel 7
Bikupa Varför ha bonussystem? Skillnad att ha system på kort och lång sikt? Individ eller grupp? Management Control Systems - Merchant & Van der Stede (2003)

16 Individ och organisation – Kapitel 7
Incitamentsystemet – att påverka framtida beteenden, genom att belöna historiska prestationer Vem belönas? Individer Grupper System Vad belönas? Beteendekriterier Resultatkriterier Blandsystem Vilket slags? Verkliga Symboliska

17 Individ och organisation – Kapitel 7
Hackman & Oldhams motivationsmodell Slå upp sida 276 Tre kritiska tillstånd Arbetet upplevs som meningsfullt Upplevt ansvar för resultat Faktisk kunskap om resultaten av det man gör Fem egenskaper som behöver finnas för att kunna skapa de tre ovannämnda ”Moderatorer”

18 Individ och organisation – Kapitel 7
Arbetsutformning & belöningssystem  kan skapa ökad motivation. Med ökad motivation kommer inte självklart ökat resultat (Hertzberg kritiker) Verkligheten kan vara mer komplext ty socialt liv utanför organisationen  skillnader mellan anställda  hur utforma arbetssituationen?

19

20 Ledarskap i organisation – Kapitel 12
Vad är ledarskap? Gemensam definition. Tre olika aspekter i boken.

21 Ledarskap i organisation – Kapitel 12
Olika typer av ledare. Styrande ledarskap Transformativt ledarskap Stödjande ledarskap Karismatiskt ledarskap Transaktionellt ledarskap Delegerande ledarskap

22 Ledarskap i organisation – Kapitel 12
Olika roller. Interpersonella roller Galjonsfigur Anförare Förbindelselänk

23 Ledarskap i organisation – Kapitel 12
Informationsroller Övervakare Informationsförmedlare Talesman

24 Ledarskap i organisation – Kapitel 12
Beslutsroller Entreprenör Krislösare Resursförmedlare Förhandlare

25

26 Ledarskap i organisation – Kapitel 12
Institutionellt/ Värdebaserat Ledarskap Bakgrund Gemensam Värdegrund 4 Ledarskaps Funktioner Utforma Vision och Mål Institutionalisera Mål Försvara Institutionell Integritet Bemästra Interna Konflikter Begrepp Förtroende

27 Ledarskap i organisation – Kapitel 12
Makt och Ledarskap Maktbaser Bytesmakt Tvångsmakt Strukturmakt Auktoritet Kompletterande Maktbaser Normativ Makt Övertalning Kritik- nästa slide

28 Ledarskap i organisation – Kapitel 12
Hur viktig är Ledarfunktionen egentligen? Substitut Egenskaper hos medarbetare Egenskaper hos uppgiften Egenskaper hos organisationer Exempel- Maskinbyråkratier, organisationer med högutbildade, och projektorienterade och innovativa organisationer

29

30 Ledarskap i organisation – Kapitel 12
Kvinnligt och manligt ledarskap Fördomar Förväntningar Situation och uppgift

31 Ledarskap i organisation – Kapitel 12
Situationsanpassat ledarskap (Hersey & Blanchards) Den anställdes mognad Stödjande eller styrande ledarskap

32 Ledarskap i organisation – Kapitel 12
Ledarskap i team Ökat kunskapsbehov – komplementär kompetens Kunskapsspridning och ökad förståelse

33 Ledarskap i organisation – Kapitel 12
Vad Betyder Ledarskap För Hur Organisationen Fungerar? Påverkar Ledarskap Organisationens Förhållanden? Ja Nej Påverkar Ledarskap Effektivitet i jämförelse med andra förhållanden i och utanför Organisationen? Avslutning


Ladda ner ppt "Organisation och beteende"

Liknande presentationer


Google-annonser