Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tetra Pak LL/2012-10-12 External. Två viktiga innovationer External LL/2012-10-12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tetra Pak LL/2012-10-12 External. Två viktiga innovationer External LL/2012-10-12."— Presentationens avskrift:

1 Tetra Pak LL/2012-10-12 External

2 Två viktiga innovationer External LL/2012-10-12

3 “En förpackning ska spara mer än den kostar” External LL/2012-10-12

4 1952 levereras den första Tetra Classic förpackningsmaskinen External LL/2012-10-12

5 Den första Tetra Pak förpackningen External LL/2012-10-12

6 Fabriker för maskinmontering 9 Fabriker för förpackningsmaterial, öppningar och förslutningar 42 Marknader med Tetra Pak förpackningar >170 Marknadsbolag 38 Teknisk utbildningscentra 16 Forsknings- och utvecklingscentra 11 Anställda 22 896 Nettoförsäljning, miljoner Euro 2011 10 360 Tetra Pak i världen, januari 2012 External LL/2012-10-12

7 Antal miljoner förpackningar167 002 Distributionsutrustning1 659 Förpackningsmaskiner520 Processenheter2 250 Totalt antal leveranser i världen 2011

8 Tetra Paks Strategi 2020 EM/2011-03-01LL/2012-10-12 External

9 AB Tetra Pak LL/2012-10-12 External

10 AB Tetra Pak LL/2012-10-12 External

11 LL/2012-10-12 AB Tetra Paks service Internal OS/2012-01-24

12 AB Tetra Pak erbjuder: LL/2012-10-12 External Personalrestauranger Gästmatsalar Kontorsmaterial Bevakning Resource Link Vaccineringar ServicePartners Säkerhetsutbildningar Arbetskläder Transporter Tjänstebilar Pensioner och försäkringar Varuautomater Catering Introduktion för nyanställda HR Direct Service Postdistribution Konferensservice Rehab Växelservice Brandsäkerhet Hälsofrämjande aktiviteter Kontorsmöbler Studentrelationer CAMU Flyttservice Utbildning i Hjärt- lungräddning

13 AB Tetra Pak erbjuder: Byggprojekt Lokalvård Ergonomisk rådgivning HR Service Centre Återvinning Person- och resesäkerhet Lokalanpassning Fastighetsunderhåll Support Centre AV-utrustning Driftsäkerhet Rekrytering Arkivhantering Kris- och riskhantering Receptionservice Truckförar- och Traversutbildning Telefoni Kommunikationsstöd Energieffektivisering Informationssäkerhet Hälsokontroller Kontors- och produktionsytor Drog- och alkoholrelaterade åtgärder Löneservice Lagerhantering Intern kommunikation LL/2012-10-12 External

14 Tetra Paks fyra strategiska prioriteringar LL/2012-10-12 External Vad betyder de för AB Tetra Pak? PRESTATION Stärka den operativa förmågan MILJÖ Bedriva ett framstående miljöarbete INNOVATION Accelerera värdeutvecklande innovation TILLVÄXT Växa på alla marknader Leverera service som fullt ut stödjer Tetra Paks affärsmål Ge rätt förutsättningar för våra operativa enheter att fokusera på tillväxt inom sina kärnverksamheter Leverera service där kritisk massa och gemensamma processer leder till bättre effektivitet Ständig utveckling och förbättring av vår service med fokus på värde och kostnadseffektivitet Förstå våra klienters behov och leverantörers möjlighet och därigenom inta en proaktiv roll inom utveckling av service Minska miljöpåverkan från Tetra Paks anläggningar i Sverige Arbeta för minsta möjliga miljöpåverkan i hela värdekedjan Leverera service som erbjuder rätt värde, pris och kvalitet Maximalt utnyttja de synergier som finns inom och mellan bolagen samt hos våra leverantörer Kontinuerligt redovisa resultatet av vårt arbete och optimera processerna

15 Några siffror 2011 Energianvändning (MWh) 90 000 lika med 3 600 hushåll LL/2012-10-12 External Antal måltider serverade 385 000 Antal anställda i Lund 3 946 Antal rekryteringar 445 Tomtyta (kvm) 330 000 Förvaltad yta (kvm) 250 000 Uthyrningsbar yta (kvm) 215 000 Antal kontorsarbetsplatser 4 247

16 LL/2012-10-12 External Några siffror 2011 Frisknärvaro (procent) 98 Antal samtal till växeln 130 000 Antal samtal till HR Direct 15 465 Antal larm per dygn till vakten 60 Antal kortläsare 550 Antal besökare 61 100 Antal branddetektorer 14 000 Antal fasadfönster 10 000

17 AB Tetra Pak, Business Support LL/2012-10-12 External Ledning Olle Svensson KlientSupport Strategiskt / Christel Lilja Operativt / Thomas Rosberg Strategisk Lokalutveckling Lasse Lundström Miljö Christina Stafström Assistent Ingrid Lundquist Ekonomi Anders Strandberg Kommunikation Carina Clapper ArbetsplatsSupport Ulrika Verngren FastighetsSupport Magnus Prochéus

18 Quality Management System (QMS) ► Vad ska du göra − Lyssna ! ► Säg vad du gör − Dokumentera ! ► Gör som du säger − Processa ! ► Visa vad du gör − Kommunicera ! ► Optimera − Förbättra ! LL/2012-10-12 External

19 Vad! ► Klientstrategier ► Verksamhetsplaner ► Underhållsplan ► Strategisk servicenivå ► Utvecklingsplan (CAB) ► Verksamhetsrevisioner (PITCH) ► Ständig närvaro (ServicePartner) LL/2012-10-12 External Input

20 Hur! ► Strategi ► Managementprocess ► Organisation / Roller ► Arbetsprocesser ► Övergripande och individuell målsättning ► Agendor ► Handlingsplaner LL/2012-10-12 External Styrdokument

21 Resultat ► Nöjd Klient Index (NKI) ► Nöjd Brukar Index (NBI) ► Benchmarking (E&Y) ► Reklamationsstatistik ► Nöjd medarbetare (EE) ► Loggboken ► Gemensamma och individuella mål (IO) LL/2012-10-12 External Resultatdokument

22 Extern Benchmark – Strategisk positionering LL/2012-10-12 External Quartile I Quartile III Quartile IIQuartile IV 33% k€ 27% 34% 28% 33% 6%

23 Loggbok KPI LL/2012-10-12 External Genomsnittlig kostnadsreduktion i % per år Mål

24 Ständig närvaro! ► 1234 - Support Centre Phone, mejl Support Centre ► 1500 - HR Direct Phone, mejl ► 1279 – Företagshälsovården ► 2010 – Global Service Desk ► Orbis – Local Services ► ServicePartners LL/2012-10-12 External

25 Arbetsprocesser LL/2012-10-12 External

26 Egen regi eller outsourcat ? LL/2012-10-12 External En ickefråga, men ändå ständigt aktuell …

27 External LL/2012-10-12 AB Tetra Paks service

28 LL/2012-10-12 External Frågor?

29 Framtiden då? External LL/2012-10-12

30 Facility Management ► Fokus på kärnan − Förstå kärnverksamheten − Utveckla FM´s kärna tillsammans LL/2012-10-12 External Vi eller våra partners

31 Facility Management ► Fokus på kärnan − Förstå kärnverksamheten − Utveckla FM´s kärna tillsammans ► Snabbhet och rörlighet överallt − Flexibla modeller – både leverans och kostnad LL/2012-10-12 External Vi eller våra partners

32 LL/2012-10-12 External

33 Facility Management ► Fokus på kärnan − Förstå kärnverksamheten − Utveckla FM´s kärna tillsammans ► Snabbhet och rörlighet överallt − Flexibla modeller – både leverans och kostnad ► Nya, anpassade servicelösningar − Standardiserad process men anpassad leverans, jmfr pizza! LL/2012-10-12 External Vi eller våra partners

34 Facility Management ► Utveckla branschen tillsammans – lyssna!!! − Kunder och brukare − Leverantörer tjänster − Producenter − Forskning och skolor ► New way of working – Activity Based Working − Från arbetsplats till mötesplats ► Miljö- och hållbarhet ► Attrahera, behålla och utveckla kompetens  en kärnfråga LL/2012-10-12 External Framtid

35 Tack! LL/2012-10-12 External


Ladda ner ppt "Tetra Pak LL/2012-10-12 External. Två viktiga innovationer External LL/2012-10-12."

Liknande presentationer


Google-annonser