Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tetra Pak The blue title slide should always be used as the Front Slide only. If you don’t have suitable images to use for this purpose, follow the link.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tetra Pak The blue title slide should always be used as the Front Slide only. If you don’t have suitable images to use for this purpose, follow the link."— Presentationens avskrift:

1 Tetra Pak The blue title slide should always be used as the Front Slide only. If you don’t have suitable images to use for this purpose, follow the link “Image” on slide 4. Correct sizes for images to be inserted in the two colour fields The upper right field: Height 13 cm – Width 9 cm The lower left field: Height 7,5 cm – Width 18,5 cm If you do not have Adobe Photoshop or Photoshop Elements you can crop your images to the correct size in PowerPoint – follow the link “Image” on slide 4. External LL/

2 Två viktiga innovationer
[TP103] Two important innovations Today, Tetra Pak is a processing and packaging company, built on two important innovations. In 1878, Gustaf de Laval invented the continuous separator, which separated cream from milk. In 1951, Ruben Rausing established AB Tetra Pak in Lund, Sweden. In 1952, the first packaging machine was delivered. External LL/

3 “En förpackning ska spara mer än den kostar”
[TP101] “A package should save more than it costs” “A package should save more than it costs”. This was the principle of Tetra Pak’s founder, Dr. Ruben Rausing, here demonstrating the principle of the Tetra Classic packaging system. External LL/

4 1952 levereras den första Tetra Classic förpackningsmaskinen
[TP102] 1952 first Tetra Classic packaging machine delivery On September 7th 1952 the first Tetra Pak packaging machine for tetrahedron-shaped cartons was delivered to the Lund dairy, Lundaortens Mejeriförening. The packing of cream in 100 ml cartons began in November. External LL/

5 Den första Tetra Pak förpackningen
[TP105] The first Tetra Pak package In September 1952 the first Tetra Pak packaging machine for tetrahedron-shaped cartons was delivered to the Lund dairy, Lundaortens Mejeriförening. The packing of cream in 100 ml cartons began in November. This is the first Tetra Pak package design. External LL/

6 Tetra Pak i världen, januari 2012
Fabriker för maskinmontering Fabriker för förpackningsmaterial, öppningar och förslutningar Marknader med Tetra Pak förpackningar >170 Marknadsbolag Teknisk utbildningscentra Forsknings- och utvecklingscentra Anställda Nettoförsäljning, miljoner Euro [TP327] Tetra Pak in summary Within the entire Tetra Pak Group, there were 11 machine assembly plants and 43 plants for the production of packaging and packaging material. In 2010, Tetra Pak packages were sold in more than 170 markets. There were activities in 11 R&D centres in nine countries around the world and 16 Technical service centres. The number of employees was 21,812 and total net sales were Euro 9,980 million. External LL/

7 Totalt antal leveranser i världen 2011
Antal miljoner förpackningar Distributionsutrustning 1 659 Förpackningsmaskiner 520 Processenheter 2 250 [TP309] Total world deliveries Deliveries in 2010 were: Carton packaging material, mio packs 158,001 Distribution machines 1,566 Packaging machines 491 Processing units 2,364

8 Tetra Paks Strategi 2020 Our revised strategy to address the future challenges and opportunities and reach our 2020 ambitions are summarized in four key strategic priorities. The essence of our Strategy 2020 is: Growth: grow in all markets. Innovation: accelerate value driven innovation. Environment: drive environmental excellence. Performance: strengthen operational performance. External LL/ EM/

9 AB Tetra Pak The blue title slide should always be used as the Front Slide only. If you don’t have suitable images to use for this purpose, follow the link “Image” on slide 4. Correct sizes for images to be inserted in the two colour fields The upper right field: Height 13 cm – Width 9 cm The lower left field: Height 7,5 cm – Width 18,5 cm If you do not have Adobe Photoshop or Photoshop Elements you can crop your images to the correct size in PowerPoint – follow the link “Image” on slide 4. External LL/

10 AB Tetra Pak External LL/

11 AB Tetra Paks service External Internal LL/ OS/

12 AB Tetra Pak erbjuder: Personalrestauranger Gästmatsalar
Kontorsmaterial Bevakning Resource Link Vaccineringar ServicePartners Säkerhetsutbildningar Arbetskläder Transporter Tjänstebilar Pensioner och försäkringar Varuautomater Catering Introduktion för nyanställda HR Direct Service Postdistribution Konferensservice Rehab Växelservice Brandsäkerhet Hälsofrämjande aktiviteter Kontorsmöbler Studentrelationer CAMU Flyttservice Utbildning i Hjärt-lungräddning External LL/

13 AB Tetra Pak erbjuder: Byggprojekt Lokalvård Ergonomisk rådgivning
HR Service Centre Återvinning Person- och resesäkerhet Lokalanpassning Fastighetsunderhåll Support Centre AV-utrustning Driftsäkerhet Rekrytering Arkivhantering Kris- och riskhantering Receptionservice Truckförar- och Traversutbildning Telefoni Kommunikationsstöd Energieffektivisering Informationssäkerhet Hälsokontroller Kontors- och produktionsytor Drog- och alkoholrelaterade åtgärder Löneservice Lagerhantering Intern kommunikation External LL/

14 Tetra Paks fyra strategiska prioriteringar
Vad betyder de för AB Tetra Pak? INNOVATION Accelerera värdeutvecklande innovation MILJÖ Bedriva ett framstående miljöarbete PRESTATION Stärka den operativa förmågan TILLVÄXT Växa på alla marknader Leverera service som fullt ut stödjer Tetra Paks affärsmål Ge rätt förutsättningar för våra operativa enheter att fokusera på tillväxt inom sina kärnverksamheter Leverera service där kritisk massa och gemensamma processer leder till bättre effektivitet Ständig utveckling och förbättring av vår service med fokus på värde och kostnadseffektivitet Förstå våra klienters behov och leverantörers möjlighet och därigenom inta en proaktiv roll inom utveckling av service Minska miljöpåverkan från Tetra Paks anläggningar i Sverige Arbeta för minsta möjliga miljöpåverkan i hela värdekedjan Leverera service som erbjuder rätt värde, pris och kvalitet Maximalt utnyttja de synergier som finns inom och mellan bolagen samt hos våra leverantörer Kontinuerligt redovisa resultatet av vårt arbete och optimera processerna External LL/

15 Några siffror 2011 Antal anställda i Lund 3 946
Antal rekryteringar Tomtyta (kvm) Förvaltad yta (kvm) Uthyrningsbar yta (kvm) Antal kontorsarbetsplatser Energianvändning (MWh) lika med hushåll Antal måltider serverade External LL/

16 Några siffror 2011 Frisknärvaro (procent) 98
Antal samtal till växeln Antal samtal till HR Direct Antal larm per dygn till vakten Antal kortläsare Antal besökare Antal branddetektorer Antal fasadfönster External LL/

17 AB Tetra Pak, Business Support
Ledning Olle Svensson Assistent Ingrid Lundquist KlientSupport Strategiskt / Christel Lilja Operativt / Thomas Rosberg Strategisk Lokalutveckling Lasse Lundström Miljö Christina Stafström Ekonomi Anders Strandberg Kommunikation Carina Clapper ArbetsplatsSupport Ulrika Verngren FastighetsSupport Magnus Prochéus External LL/

18 Quality Management System (QMS)
Vad ska du göra Lyssna ! Säg vad du gör Dokumentera ! Gör som du säger Processa ! Visa vad du gör Kommunicera ! Optimera Förbättra ! External LL/

19 Vad! Input Klientstrategier Verksamhetsplaner Underhållsplan
Strategisk servicenivå Utvecklingsplan (CAB) Verksamhetsrevisioner (PITCH) Ständig närvaro (ServicePartner) External LL/

20 Hur! Styrdokument Strategi Managementprocess Organisation / Roller
Arbetsprocesser Övergripande och individuell målsättning Agendor Handlingsplaner External LL/

21 Resultat Resultatdokument Nöjd Klient Index (NKI)
Nöjd Brukar Index (NBI) Benchmarking (E&Y) Reklamationsstatistik Nöjd medarbetare (EE) Loggboken Gemensamma och individuella mål (IO) External LL/

22 Extern Benchmark – Strategisk positionering
27% 34% k€ 33% 33% 28% 6% Quartile I Quartile II Quartile III Quartile IV External LL/

23 Loggbok KPI Genomsnittlig kostnadsreduktion i % per år Mål External
LL/

24 Ständig närvaro! 1234 - Support Centre 1500 - HR Direct
Phone, mejl Support Centre HR Direct 1279 – Företagshälsovården 2010 – Global Service Desk Orbis – Local Services ServicePartners External LL/

25 Arbetsprocesser External LL/

26 Egen regi eller outsourcat ?
En ickefråga, men ändå ständigt aktuell… External LL/

27 AB Tetra Paks service External LL/

28 Frågor? External LL/

29 Framtiden då? External LL/

30 Facility Management Fokus på kärnan Vi eller våra partners
Förstå kärnverksamheten Utveckla FM´s kärna tillsammans External LL/

31 Snabbhet och rörlighet överallt
Facility Management Vi eller våra partners Fokus på kärnan Förstå kärnverksamheten Utveckla FM´s kärna tillsammans Snabbhet och rörlighet överallt Flexibla modeller – både leverans och kostnad External LL/

32 External LL/

33 Snabbhet och rörlighet överallt Nya, anpassade servicelösningar
Facility Management Vi eller våra partners Fokus på kärnan Förstå kärnverksamheten Utveckla FM´s kärna tillsammans Snabbhet och rörlighet överallt Flexibla modeller – både leverans och kostnad Nya, anpassade servicelösningar Standardiserad process men anpassad leverans, jmfr pizza! External LL/

34 Facility Management Utveckla branschen tillsammans – lyssna!!!
Framtid Utveckla branschen tillsammans – lyssna!!! Kunder och brukare Leverantörer tjänster Producenter Forskning och skolor New way of working – Activity Based Working Från arbetsplats till mötesplats Miljö- och hållbarhet Attrahera, behålla och utveckla kompetens  en kärnfråga External LL/

35 Tack! External LL/


Ladda ner ppt "Tetra Pak The blue title slide should always be used as the Front Slide only. If you don’t have suitable images to use for this purpose, follow the link."

Liknande presentationer


Google-annonser