Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allt var bättre förr! Eller? NEJ. Vad det bättre förr? Bättre poliser och snällare tjuvar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allt var bättre förr! Eller? NEJ. Vad det bättre förr? Bättre poliser och snällare tjuvar."— Presentationens avskrift:

1 Allt var bättre förr! Eller? NEJ

2

3 Vad det bättre förr? Bättre poliser och snällare tjuvar

4 Lagförda stölder

5 MEN FÖRST HUR VAR DET MED STATISTIKEN Över tid är det svårt att mäta! Lagföringsstatistik innebär vissa felkällor

6 Lagförda stölder Skilj på tre perioder -Förmodern (1850- 1900) -Modern (1900- 1990) -”Postmodern” (1990  )

7 Lagförda stölder

8 Sammanfattningsvis går det att se: Svälten 1860-talet ökar stölderna 1920 – når den sin lägsta nivå Ökade under världskrigen Från 1950 –talet sker en kraftig ökning Ökningen avtar något under 70 & 80-tal Det sjunker under andra hälften av 90-talet 15ggr så många stölder beroende på lägsta och högsta noteringen

9 Lagförda stölder i jämförelse med anmälda lagföringanmälda

10 Tillväxt och brott

11 Sambandet tillväxt och brottslighet 1800-tal Positiv tillväxt minskat antal stölder Negativ tillväxt ökar stölderna Stöld orsakas av fattigdom!!! 1900 - 1990 Sambandet mellan fattigdom och stöld försvinner i princip ca 1900 Istället så ändrar brottsligheten struktur – en ökning av BNP ökar stölderna Fler tillfällen till brott d v s tillfällesstruktur

12 STOPP! Denna förklaring räcker inte!!

13 VARFÖR? Det är ungdomarnas och japanernas fel

14 Ungdomsbrottslighet och samhällsförändring Utvecklingen av ungdomsbrottsligheten (Grövre brott) (15-17år) som ökar med 80ggr från 1850 till 1970, ökningen är betydligt mindre vad gäller andra åldersgrupper

15 VARFÖR? SOCIAL KONTROLL Som kan vara informell och formell

16 Tillbaka till 1800-talet  Produktionen sker i hemmet  Barn arbetar, fostras och utbildas i hemmet  Fysisk och social närhet  Lite frihet stor kontroll

17 Låg kriminalitet, men mycket våld

18 Industrialisering Familjens arbetsgemenskap bryts när produktionen flyttas ut från hemmet då försvinner också barntillsynen, uppfostran och utbildningen av barnen. Ett kort tag förekommer barnarbete – som relativt snabbt förkastas Vad ska samhället göra? Jo… att införa… Allmän skolplikt införs 1842…

19 Från informell till formell kontroll

20 Skolan

21 Teorin om sociala band Anknytning (attachment) till kamrater, skola och föräldrar Åtaganden (Commitment) till konforma samhällsordning, jobb, utbildning Delaktighet (involvement) i konventionella samhället, d v s engagemang i skola, arbete och föreningar Övertygelse (belief) om samhällets legitimitet, positiv till rättsväsende, lagstiftning och politik samt negativ till brott och missbruk

22 Jerzy Sarneckis slutsats ”Att industrialiseringens omvandling av produktionsförhållanden innebär att de sociala banden mellan unga människor och det etablerade samhället försvagas och den formella sociala kontrollen på denna grupp minskar. Det tillsammans med tillfällesstrukturen leder till en dramatisk ökning av ungdomsbrottslighet.”

23 Men Japan då?

24 Jämför kurvorna!

25 Även här SOCIAL KONTROLL

26 konfucianismen de fem banden, förhållanden som står mellan över- och underordnade: Furste och undersåte Man och kvinna Föräldrar och barn Äldre bror och yngre bror Äldre vän och yngre vän


Ladda ner ppt "Allt var bättre förr! Eller? NEJ. Vad det bättre förr? Bättre poliser och snällare tjuvar."

Liknande presentationer


Google-annonser