Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsorelaterad livskvalitet HRQoL i SWEDCON Birgitta Svensson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsorelaterad livskvalitet HRQoL i SWEDCON Birgitta Svensson."— Presentationens avskrift:

1 Hälsorelaterad livskvalitet HRQoL i SWEDCON Birgitta Svensson

2 17 000 barn och ungdomar med hjärtfel Vad vet vi om hur de mår?

3 Vi vet…..  Operationer  Hjärtkateteriseringar  Mediciner  Intensivvårdsdygn  UKG, EKG, syremättnad och blodtryck  Överlevnad  …………

4 Vad vet vi om….  Hur ofta tänker de på sitt hjärtfel  Vad tänker/känner de om sitt hjärtfel?  Hur är det med kamrater och vänner  Hur mycket orkar de träna/röra sig?  Hur går det i skolan?  Vad kan vi göra för att underlätta/stötta?

5 Litteraturen  Hälsorelaterad livskvalitet är sämre än hos friska barn (Pike et al,2007; Mellander et al, 2006).  Hälsorelaterad livskvalitet är jämförbar med friska barn (Kwon et al, 2011; Manlhiot, 2009 och dÙdekem et al, 2009).  Många löper risk för psykologiska anpassningsproblem efter öppen hjärtkirugi (Latal et al, 2009).  Barn med lindriga diagnoser högre HRQoL än de med komplicerade (Latal et al, 2009).  Komplexitetsgraden av hjärtfel saknar betydelse för HRQol (Kwon et al, 2011)

6 Hälsorelaterad livskvalitet  DISABKIDS kortversion för kroniskt sjuka barn Ett självskattningsformulär med 10-12 frågor och fem svarsalternativ 9-11 år och 14-17 år Återbesök (DISABKIDS Europe Group-2006)  NYHA  Kognitiv funktion  Social anpassning  Fysisk aktivitet  Psykolog, kurator  Sjukgymnast  Dietist  Arbetsterapeut

7 Insamlad data från Lund Studie med 257 barn och ungdomar med medfödda hjärtfel indelade i följande grupper  Grupp 1= 91 utan hjärtoperation/hjärtkateterisering  Grupp 2= 91 med 1 hjärtoperation/hjärtkateterisering  Grupp 3= 75 med 2 eller flera hjärtoperation/hjärtkateterisering

8 Resultat DISABKIDS 92,9 94,4 86,6 Totalpoän g

9 Resultat  NYHA Barn och ungdomar i grupp 2 och 3 har mer begränsningar i sin fysiska kapacitet än de i grupp 1.  Idrott Majoriteten av alla barn har mer än tre timmars fysisk aktivitet/vecka (även i grupp 3).  Social anpassning Majoriteten av barn och ungdomar har inga betydande kamratkonflikter. Barn och ungdomar i grupp 3 upplever signifikant mer kamratkonflikter än de i grupp 1 och grupp 2.  Kognitiv funktion Majoriteten av barn och ungdomar går i vanlig skola. Barn och ungdomar i grupp 3 har signifikant mer kognitiva svårigheter än de i grupp 1 och 2.  Det är barn och ungdomar i grupp 3 som har de flesta kontakterna med psykolog, kurator, dietist, sjukgymnast och arbetsterapeut

10 Nuläget  Antal DISABKIDS=842 från 2009 till 201301  Antal livskvalitet = 725 från 2009 till 201301

11 Hur gör vi för att fler barn och ungdomar skall få möjlighet att besvara livskvalitetsformulär?

12 Möjligheter/svårigheter  Hur hanteras HRQoL formulären?  Vad fungerar bra i hanteringen av HRQoL formulären?  Vilka är svårigheterna i hanteringen?  Hur kan vi använda formulären på individnivå?  Vilka är möjligheterna med att mäta HRQoL?  Vilka hinder finns för mätning av HRQoL?

13 Percentil 80,8 84,8 66,5

14 Fördelar/nackdelar DISABKIDS  Kort, går fort att svara på  Går att använda (förväntat resultat, lägre i grupp 3)  Postitivt falskt resultat= vi tror något annat än vad det är  Kombination med NYHA etc viktig  Validerat/reliabilitetstestat  Grova mått  Kan inte användas för att hitta drabbade barn tidigt  Kan inte analysera temavis endast totalpoäng


Ladda ner ppt "Hälsorelaterad livskvalitet HRQoL i SWEDCON Birgitta Svensson."

Liknande presentationer


Google-annonser