Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SALUTOGENT LEDARSKAP. Enskilda riskfaktorer 1………………….. 2………………….. 3………………….. Riskfaktorer Skydds- faktorer Ledarskap FÖREBYGGA HINDRA UNDANRÖJA UPPTÄCKA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SALUTOGENT LEDARSKAP. Enskilda riskfaktorer 1………………….. 2………………….. 3………………….. Riskfaktorer Skydds- faktorer Ledarskap FÖREBYGGA HINDRA UNDANRÖJA UPPTÄCKA."— Presentationens avskrift:

1 SALUTOGENT LEDARSKAP

2 Enskilda riskfaktorer 1………………….. 2………………….. 3………………….. Riskfaktorer Skydds- faktorer Ledarskap FÖREBYGGA HINDRA UNDANRÖJA UPPTÄCKA SKAPA STÖDJA TANKAR KRING LEDARSKAP Enskilda skyddsfaktorer 1…………………. 2…………………. 3………………….

3 Ledarskap  Ledarskap innefattar en process som gör att en individ påverkar en grupp individer att uppnå ett gemensamt mål Nourhouse, 2001

4 Ledarskap  Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Ditt ledarskap formas i dina relationer till framför allt dina medarbetare Ledarna, Sveriges chefsorganisation

5 En organisation behöver medarbetare som vill, kan och orkar arbeta Motivation ”vilja” ”vilja”KASAM Begriplighet Begriplighet Hanterbarhet Hanterbarhet Meningsfullhet Meningsfullhet Kompetens Välbefinnande Kompetens Välbefinnande ”kunna” ”orka” ”kunna” ”orka”

6 Ett salutogent ledarskap Ett salutogent ledarskap attraktivaattraktiva attraktivaattraktiva strategierteorier strategierteorier KASAM KASAM MENINGSFULLHETHANTERBARHET BEGRIPLIGHET nätverk, empowermentresurser, kontrollstruktur, förståelse delaktighet, målbemästra, kunskapförutsägbarhet Framtidstro, relationbelastningsbalansinformation, lust / intresse påverka, ställtidsjälvkännedom positiva upplevelserlyhörd VälbefinnandeMotivationKompetens Hult, S. & Waad, T. (2004). Det salutogena ledarskapets betydelse. Vårdfacket, 8, 44 - 46.

7 Ledarskapsteorier  Relationsorienterad ledare Koncentrerar sig på att utveckla förtroendefulla relationer, öppen kommunikation och se till att alla är involverade och mår bra  Uppgiftsorienterad ledare Koncentrerar sig på att klargöra hur arbetsuppgifterna skall utföras och se till så att arbetet blir gjort. Deras fokus ligger på produktivitet och inte på att skapa förtroendefulla relationer.  Situationsperspektivet Teorier som utgår från detta perspektiv på ledarskap betonar att det inte finns ett bästa ledarskapssätt. Ledarna måste i stället vara flexibla och anpassa sin stil efter vad som krävs av situationen.

8 FIRO - teorin Fundamental Interpersonal Relations Orientation Fundamental Interpersonal Relations OrientationRollsökningsfasen Gemytlighetsfasen Idyllfasen Tillhörarfasen Samhörighetsfasen Tillhörarfasen Samhörighetsfasen Schutz, W. (1966). FIRO, A threedimensional Theory of Interpersonal behavior. Muir Beach. WSA. INC.

9 FIRO - teorin  Tillhörarfasen Varför är vi här? Passar jag in i gruppen? Är jag accepterad? Accepterar jag de andra? Kan jag fungera här? Vilka är de övriga personerna i gruppen? Vill jag vara med dem? Får jag vara med dem? Vad kräver de av mig? Vilka regler kommer att gälla?  Rollsökningsfasen Vem styr? Hur stort ansvar får jag ha? Är jag tillräckligt kompetent? Inser, uppskattar och respekterar man min (jag deras) kompetens?  Samhörighetsfasen Man förstår sina roller i gruppen. Man delger känslor, åsikter och ger varandra feed-back. Man känner trygghet i gruppen. Med det förtroende man vunnit för varandra tar man konstruktivt vara på de olika medlemmarnas starka sidor


Ladda ner ppt "SALUTOGENT LEDARSKAP. Enskilda riskfaktorer 1………………….. 2………………….. 3………………….. Riskfaktorer Skydds- faktorer Ledarskap FÖREBYGGA HINDRA UNDANRÖJA UPPTÄCKA."

Liknande presentationer


Google-annonser