Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SALUTOGENT LEDARSKAP.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SALUTOGENT LEDARSKAP."— Presentationens avskrift:

1 SALUTOGENT LEDARSKAP

2 TANKAR KRING LEDARSKAP
Enskilda riskfaktorer 1………………….. 2………………….. 3………………….. Riskfaktorer FÖREBYGGA HINDRA UNDANRÖJA Ledarskap Enskilda skyddsfaktorer 1…………………. 2…………………. 3…………………. Skydds- faktorer UPPTÄCKA SKAPA STÖDJA

3 Ledarskap Ledarskap innefattar en process som gör att en individ påverkar en grupp individer att uppnå ett gemensamt mål Nourhouse, 2001

4 Ledarskap Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Ditt ledarskap formas i dina relationer till framför allt dina medarbetare Ledarna, Sveriges chefsorganisation

5 En organisation behöver medarbetare som vill, kan och orkar arbeta
Motivation ”vilja” KASAM • Begriplighet • Hanterbarhet • Meningsfullhet Kompetens Välbefinnande ”kunna” ”orka”

6 Ett salutogent ledarskap attraktiva attraktiva
strategier teorier KASAM MENINGSFULLHET HANTERBARHET BEGRIPLIGHET nätverk, empowerment resurser, kontroll struktur, förståelse delaktighet, mål bemästra, kunskap förutsägbarhet Framtidstro, relation belastningsbalans information, lust / intresse påverka, ställtid självkännedom positiva upplevelser lyhörd Välbefinnande Motivation Kompetens Hult, S. & Waad, T. (2004). Det salutogena ledarskapets betydelse. Vårdfacket, 8,

7 Ledarskapsteorier Relationsorienterad ledare
Koncentrerar sig på att utveckla förtroendefulla relationer, öppen kommunikation och se till att alla är involverade och mår bra Uppgiftsorienterad ledare Koncentrerar sig på att klargöra hur arbetsuppgifterna skall utföras och se till så att arbetet blir gjort. Deras fokus ligger på produktivitet och inte på att skapa förtroendefulla relationer. Situationsperspektivet Teorier som utgår från detta perspektiv på ledarskap betonar att det inte finns ett bästa ledarskapssätt. Ledarna måste i stället vara flexibla och anpassa sin stil efter vad som krävs av situationen.

8 FIRO - teorin Fundamental Interpersonal Relations Orientation
Rollsökningsfasen Gemytlighetsfasen Idyllfasen Tillhörarfasen Samhörighetsfasen Schutz, W. (1966). FIRO, A threedimensional Theory of Interpersonal behavior. Muir Beach. WSA. INC.

9 FIRO - teorin Tillhörarfasen Rollsökningsfasen Samhörighetsfasen
Varför är vi här? Passar jag in i gruppen? Är jag accepterad? Accepterar jag de andra? Kan jag fungera här? Vilka är de övriga personerna i gruppen? Vill jag vara med dem? Får jag vara med dem? Vad kräver de av mig? Vilka regler kommer att gälla? Rollsökningsfasen Vem styr? Hur stort ansvar får jag ha? Är jag tillräckligt kompetent? Inser, uppskattar och respekterar man min (jag deras) kompetens? Samhörighetsfasen Man förstår sina roller i gruppen. Man delger känslor, åsikter och ger varandra feed-back. Man känner trygghet i gruppen. Med det förtroende man vunnit för varandra tar man konstruktivt vara på de olika medlemmarnas starka sidor


Ladda ner ppt "SALUTOGENT LEDARSKAP."

Liknande presentationer


Google-annonser