Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudie Nytt affärssystem Nordic Brass i samarbete med Sigma.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudie Nytt affärssystem Nordic Brass i samarbete med Sigma."— Presentationens avskrift:

1 Förstudie Nytt affärssystem Nordic Brass i samarbete med Sigma

2 Process Definition Huvudprocess Process Delprocess Aktivitet Arbetssteg Högnivå design Detaljnivå design

3 Förfrågan / Ideé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) Förfrågan / Ideé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) ProduktProgram Offering Management OMM Processer 3 Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö Stödfunktioner Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Plan, analys och uppföljning Ledning Marknadsplan till behov, Avtalshantering – hedgning (M) Behovsplanering till avslut (B) Marknadsplan till behov, Avtalshantering – hedgning (M) Behovsplanering till avslut (B) BehovsFlöde Customer & Demand Management CDM

4 Ordlista OMM: Offering Management, ProduktProgram CDM:Customer Demand Management, BehovsFlödet SMM: Supply Managment, FörsörjningFlödet SVP: Sälj och Verksamhets Planering WMS: Warehouse Management SystemLagerstyrningssystem VMI: Vendor Managed Inventory, Leverantörsstyrt förråd

5 Konstateranden grundkrav Vid varje transaktion i AS så antas/förutsätts att, vid behov, de ekonomiska transaktionerna genomförs ex. Godsmottagning, Returhantering, Inventering etc Samma namn på programmen i M3 Data migreras från Movex till M3 -> Data skall städas Om det är krav på prognos- Hantering/Bearbetning -> Demand Planner Om det är krav på Kapacitets- och Cyklisk planering -> APP Skapa utbildningsmaterial utifrån våra processer, inspelning av instruktioner - > dokumentering

6 Allmäna frågor till Lawson Vilka begränsningar finns vid byggande av vyer och paneler Hur snabb är behovsberäkningen -> hur ofta skall den köras Transportplanering, vad klarar standard M3 -> Anpassning/Ny modul? Lagerstyrning, vad klarar standard M3 -> Anpassning/Ny modul? Vilken typ av bevakning finns avseende: » Underhåll » Energiförbrukning Vad finns i standard M3 avseende: » Projekt hantering » EDI » VMI » Kundportal » Underhåll » Dokument och etiketter » Rapporter » etc

7 Anpassningar Hantera råmaterial hanteringen som en avvikelse Avtalshanteringen Transportplanering?

8 Förutsättningar och Allmänna synpunkter Divisionshantering avseende Danmark Råmaterial hantering -> Anpassning Avtalad återföring av skrot från kund Återföring av skrot från produktion Föreslagen best mix, kontra verklig förbrukning Ekonomiska faktorer Hedgning etc Teoretisk vikt måste bli verklig vikt så tidigt som möjligt i produktions kedjan Avrapportering och ID per göt Uppföljning av kostnader och förväntade kostnader Huvud-, produktions-, kund-, och leveranskalender

9 Förfrågan / Ny Ideé Ny produkt OMM N-040 Variant OMM N-030 Köp OMM N-020 Ny produkt Bedömning OMM N-010 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Förfrågan / Ideé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) Förfrågan / Ideé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) ProduktProgram Offering Management OMM

10 Krav Stödja bedömningsprocessen Stödja förkalkyl Workflow för skapande/avregistrering av artikel Kopiering/återanvändning av Artikelstrukturer & Operationsstrukturer Förfrågan / Ideé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) Förfrågan / Ideé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) ProduktProgram Offering Management OMM

11 Kund kontakt Lager- hantering Periodisk bedömnings process OMM U-010 Produkt Rapport från AS Information Kund OMM U-050 Uppföljning OMM U-030 Uppdatering av produkt data OMM U-040 Planering Utredning OMM U-020 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Förfrågan / Ideé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) Förfrågan / Ideé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) ProduktProgram Offering Management OMM

12 Krav Stödja regelbundna bedömningar av Produktsortimentet ex produkt rapporter Stödja efterkalkyl Workflow för underhåll av artikel Förfrågan / Ideé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) Förfrågan / Ideé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) ProduktProgram Offering Management OMM

13 Bearbeta prognos / Behov CDM M-010 Kund Prognos / Behov Kund Prognos / Behov Uppdatera Huvudplan CDM M-050 För SVP CDM M-020 SVP CDM M-040 Simulera Plan CDM M-015 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Ändringar / Återkoppling Kund CDM M-030 Avtals hantering CDM M-060 Huvud Plan Hedgning CDM M-070 Marknadsplan till behov, Avtalshantering – hedgning (M) Behovsplanering till avslut (B) Marknadsplan till behov, Avtalshantering – hedgning (M) Behovsplanering till avslut (B) BehovsFlöde Customer & Demand Management CDM Marknadsplan CDM M-080

14 Krav Stödja bearbetning av prognoser Stödja arbeta med både ”Skarpa” behov (Kund order) och ”Planerade” behov (Prognos / Leveransplan) Kunna simulera olika scenario Stöd för kund besök, uppföljning, kund data, avtal, historik, priser etc. Avtalshantering avseende: Metal bokning Prissättning Legerings tillägg Dimension tillägg etc Marknadsplan till behov, Avtalshantering – hedgning (M) Behovsplanering till avslut (B) Marknadsplan till behov, Avtalshantering – hedgning (M) Behovsplanering till avslut (B) BehovsFlöde Customer & Demand Management CDM

15 Planerings fönster Fryst Fönster Låst Fönster Öppet Fönster Produktions planering 1-4 Veckor Produktions planering 1-4 Veckor Huvud planering 1-3 Månader Huvud planering 1-3 Månader Sälj & Verksamhets Planering > 12+ Månader Sälj & Verksamhets Planering > 12+ Månader

16 Körplans noggrannhet SaldoDataPlan Kör plan 75% 42% 90% 73% Förklaring Saldo: Lagersaldo noggrannheten i hela produktions kedjan Data: Noggrannhet på Produktionsrelaterad data ex: Ledtider Ingående material Förbrukning av material etc Plan: Huvudplans noggrannhet

17 Ta order CDM K-010 Kund order Kund order Bevakning av Kund order CDM K-050 Registrera order CDM K-020 Transport planera CDM K-040 Faktura Bekräfta Kund order CDM K-030 Plocka Kund order CDM K-060 Leverera Kund order CDM K-070 Reklamations hantering CDM K-080 Kundregister hantering CDM K-090 Utredning Kundorder CDMK-025 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad

18 Krav Ge snabbt leverans besked med avseende på: Tillgängligt att sälja. Om ej hel order, hur mycket finns att del leverera Transport plan, Turbilar och volym Certifikat hantering, vissa certifikat har längre ledtid Avtal Stödja bevakning av kundorder, hantering / omplanering av: Backorder Del leveranser Spara både 1:a lovat daum och 2:a lovat datum Ge datum löfte på del leveranser Stödja certifikat hantering Transportplanering, Inleveranser / Utleveranser Kredit check vid registrering av order, frisläpp av plock och innan leverans Stödja möjligheten till automatisk prissättning vid olika tidpunkter ex: Order registrering Fakturering

19 Krav Möjlighet till Extra information i orderhuvud samt per order rad Möjlighet till att på order infoga information till produktion och till plock/packning Möjlighet till att ha multipla korsreferenser på artikel nummer Möjlighet att på kundordern fakturera: Certifikat Hanteringskostnad ”Deladbunt” Hanteringskostnad ”Maskin inställning” Forcerings kostnad Frakter Emballage Dokument ex: Tull Fraktsedel Etiketter etc EDI Kundportal WMI

20 Frågor till Lawson Vilka frågor kan konfigureras vid order registrering: » Certifikat -> påverkar ledtid » Bunt storlek » Etc Hur fungerar kalendern i M3 Vilka möjligheter finns att se beläggning, skarp och planerad, per grupp Hur fungerar Möjligt att lova/sälja Hantering av Onormal behov Hur fungerar Kundordertyp, kan man koppla avtal, prissättning etc, och går det att ha en ordertyp per orderrad? Går det att välja avtalstyp vid orderregistrering Vilken typ av bevakning finns avseende: » Kundorder » Leveranser/Transporter » Produktion » Underhåll » Energiförbrukning » etc

21 Skapa / Godkänn Order SMM I-010 Behov Bevakning av order SMM I-050 Attestera order SMM I-020 Registrera bekräftat datum SMM I-040 Betalning Skicka order SMM I-030 Gods- Mottagning Gods- Mottagning SMM I-060 Kostnads- föring Kostnads- föring SMM I-070 Planering Avtals hantering SMM I-080 Reklamations hantering SMM I-090 Leverantörs- register hantering SMM I-100 Huvud Plan Hedgning CDM M-070 Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM

22 Typ av inköp: Råmaterial ”Trading” material Energi Förbrukningsmaterial Avfall Tjänster Leasing / Hyra Investerings projekt Krav Hantering Råmaterial: Huvudplanstyrt ”Best mix” styrning av inköp Stödja Beställnings punkt system Stödja ”Bäst före datum” Stödja bevakning och omplanering av inköpsorder Stödja 1, 2, 3 stegs mottagning Stödja godsmottagning Tjänster Hantering av ”problem” artiklar EDI Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM

23 Skapa / Godkänn Körplan SMM P-010 Huvud Plan Bevakning av order SMM P-040 Frisläpp order SMM P-020 Lager hantering Produktion SMM P-030 Stäng order SMM P-050 Planering Avvikelse hantering SMM P-035 Simulera Körplan CDMP-015 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Lego tillverkning Lego tillverkning SMM P-060 Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM

24 Krav Stödja produktionsplanering i hela produktionskedjan Stödja bevakning och omplanering körplan Stödja spårbarhet i produktion Ta hänsyn till Cyklisk produktion Stödja verktygshantering Stödja inventering och rullande inventering Stödja enkel korrigering vid avrapportering Hantera / spara produktions relaterad data Stödja planerat underhåll Stödja Legotillverkning Logga produktionstid, Start, Stop, Störning Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM

25 Skapa / Godkänn Körplan SMM P-010 Huvud Plan Bevakning av order SMM P-040 Frisläpp order SMM P-020 Lager hantering Produktion SMM P-030 Stäng order SMM P-050 Planering Avvikelse hantering SMM P-035 Simulera Körplan CDMP-015 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Lego tillverkning Lego tillverkning SMM P-060 Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Gods- Mottagning Gods- Mottagning SMM I-060 Plocka Kund order CDM K-060 Leverera Kund order CDM K-070 Lager hantering Levererad produkt

26 Krav Hantering av spärrat gods Systemstöd lagerläggning Systemstöd inventering Batch nummerhantering Godmärkning typ ”Nummerskylt” Systemstöd plockning med ”crossdocking” från produktion Transportplanering, In och Ut leveranser Matchning av Fraktkostnader mot Kundorder faktura Hantering av Fakturering på kundorder av frakt och emballage Hantering av retur emballage Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM

27 Frågor till ONB Planeringsstrategi » Artikel parametrar, Omräkningsfaktorer, etc » MRP kontra BP » Prognosavräknings metod » Orderlös produktion i Smältverket » Planerat UH » etc Produktionsstrategi » Rapportering av tid, Start, Stop, Störning » Planering av maskiner, Beläggning kontra Kompabillitet » Beräkning av orderstorlek » En”Lång” order över hela kedjan eller till flera ”korta” ordrar per maskin » Hantering av ingående material -> flytt, förbrukning, skrot, etc

28 Frågor till ONB forts. Order-, Plock- och leveransstrategi » Hantering av order registrering -> Fax, mail, portal, telefon??? » Anonym tillverkning, peggad tillverkning eller en blandning? » Automatiskt frisläpp av plock » etc Ekonomiska transaktioner Rapport behov Språkval

29 Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö Stödfunktioner

30 Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö Stödfunktioner

31 Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö Stödfunktioner

32 Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö Stödfunktioner

33 Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö Stödfunktioner

34 Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö Stödfunktioner

35 Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö Stödfunktioner

36 Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö Stödfunktioner

37 Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö Stödfunktioner

38 Plan, analys och uppföljning Ledning


Ladda ner ppt "Förstudie Nytt affärssystem Nordic Brass i samarbete med Sigma."

Liknande presentationer


Google-annonser