Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudie Nytt affärssystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudie Nytt affärssystem"— Presentationens avskrift:

1 Förstudie Nytt affärssystem
Nordic Brass i samarbete med Sigma

2 Process Definition Huvudprocess Process Delprocess Aktivitet
Högnivå design Delprocess Aktivitet Detaljnivå design Arbetssteg

3 Processer Kundorder till fakturering (K) Ledning Stödfunktioner
Plan, analys och uppföljning Ledning Förfrågan / Ideé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) ProduktProgram Offering Management OMM Marknadsplan till behov, Avtalshantering – hedgning (M) Behovsplanering till avslut (B) BehovsFlöde Customer & Demand Management CDM Kundorder till fakturering (K) Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö Stödfunktioner

4 Ordlista OMM: Offering Management, ProduktProgram
CDM: Customer Demand Management, BehovsFlödet SMM: Supply Managment, FörsörjningFlödet SVP: Sälj och Verksamhets Planering WMS: Warehouse Management System Lagerstyrningssystem VMI: Vendor Managed Inventory, Leverantörsstyrt förråd

5 Konstateranden grundkrav
Vid varje transaktion i AS så antas/förutsätts att, vid behov, de ekonomiska transaktionerna genomförs ex. Godsmottagning, Returhantering, Inventering etc Samma namn på programmen i M3 Data migreras från Movex till M3 -> Data skall städas Om det är krav på prognos- Hantering/Bearbetning -> Demand Planner Om det är krav på Kapacitets- och Cyklisk planering -> APP Skapa utbildningsmaterial utifrån våra processer, inspelning av instruktioner - > dokumentering

6 Allmäna frågor till Lawson
Vilka begränsningar finns vid byggande av vyer och paneler Hur snabb är behovsberäkningen -> hur ofta skall den köras Transportplanering, vad klarar standard M3 -> Anpassning/Ny modul? Lagerstyrning, vad klarar standard M3 -> Anpassning/Ny modul? Vilken typ av bevakning finns avseende: Underhåll Energiförbrukning Vad finns i standard M3 avseende: Projekt hantering EDI VMI Kundportal Dokument och etiketter Rapporter etc

7 Anpassningar Hantera råmaterial hanteringen som en avvikelse
Avtalshanteringen Transportplanering?

8 Förutsättningar och Allmänna synpunkter
Divisionshantering avseende Danmark Råmaterial hantering -> Anpassning Avtalad återföring av skrot från kund Återföring av skrot från produktion Föreslagen best mix, kontra verklig förbrukning Ekonomiska faktorer Hedgning etc Teoretisk vikt måste bli verklig vikt så tidigt som möjligt i produktions kedjan Avrapportering och ID per göt Uppföljning av kostnader och förväntade kostnader Huvud-, produktions-, kund-, och leveranskalender

9 Förfrågan / Ideé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U)
ProduktProgram Offering Management OMM Köp OMM N-020 Bedömning OMM N-010 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Förfrågan / Ny Ideé Ny produkt Variant OMM N-030 Ny produkt OMM N-040

10 Förfrågan / Ideé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U)
ProduktProgram Offering Management OMM Krav Stödja bedömningsprocessen Stödja förkalkyl Workflow för skapande/avregistrering av artikel Kopiering/återanvändning av Artikelstrukturer & Operationsstrukturer Frågor till Lawson Hur kan man utnyttja ”Fantom” operationer vid konfigurering av artiklar

11 Förfrågan / Ideé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U)
ProduktProgram Offering Management OMM Produkt Rapport från AS Periodisk bedömnings process OMM U-010 Lager-hantering Information Kund OMM U-050 Kund kontakt Utredning OMM U-020 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Planering Uppföljning OMM U-030 Uppdatering av produkt data OMM U-040

12 Förfrågan / Ideé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U)
ProduktProgram Offering Management OMM Krav Stödja regelbundna bedömningar av Produktsortimentet ex produkt rapporter Stödja efterkalkyl Workflow för underhåll av artikel

13 Bearbeta prognos / Behov Ändringar / Återkoppling Kund Kund
Marknadsplan till behov, Avtalshantering – hedgning (M) Behovsplanering till avslut (B) BehovsFlöde Customer & Demand Management CDM Bearbeta prognos / Behov CDM M-010 Ändringar / Återkoppling Kund CDM M-030 Kund Prognos / Behov För SVP CDM M-020 SVP CDM M-040 Uppdatera Huvudplan CDM M-050 HuvudPlan Simulera Plan CDM M-015 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Avtals hantering CDM M-060 Hedgning CDM M-070 Marknadsplan CDM M-080

14 Krav Stödja bearbetning av prognoser
Marknadsplan till behov, Avtalshantering – hedgning (M) Behovsplanering till avslut (B) BehovsFlöde Customer & Demand Management CDM Krav Stödja bearbetning av prognoser Stödja arbeta med både ”Skarpa” behov (Kund order) och ”Planerade” behov (Prognos / Leveransplan) Kunna simulera olika scenario Stöd för kund besök, uppföljning , kund data, avtal, historik, priser etc. Avtalshantering avseende: Metal bokning Prissättning Legerings tillägg Dimension tillägg etc Frågor till Lawson Går det att koppla avtal till behov och kapacitet, samt när behovet är slut indikera att ett nytt avtal behövs

15 Planerings fönster V1 V2 V3 V4 Produktions planering 1-4 Veckor
Huvud planering 1-3 Månader Sälj & Verksamhets Planering > 12+ Månader V1 V2 V3 V4 Fryst Fönster Låst Fönster Öppet Fönster

16 Körplans noggrannhet Saldo Data Plan Kör plan 75% 42% 90% 73%
Förklaring Saldo: Lagersaldo noggrannheten i hela produktions kedjan Data: Noggrannhet på Produktionsrelaterad data ex: Ledtider Ingående material Förbrukning av material etc Plan: Huvudplans noggrannhet

17 Kundorder till fakturering (K)
Ta order CDM K-010 Registrera order CDM K-020 Utredning Kundorder CDM K-025 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Reklamations hantering CDM K-080 Bekräfta Kund order CDM K-030 Kundregister hantering CDM K-090 Transport planera CDM K-040 Bevakning av Kund order CDM K-050 Plocka Kund order CDM K-060 Leverera Kund order CDM K-070 Faktura

18 Kundorder till fakturering (K)
Krav Ge snabbt leverans besked med avseende på: Tillgängligt att sälja. Om ej hel order, hur mycket finns att del leverera Transport plan, Turbilar och volym Certifikat hantering, vissa certifikat har längre ledtid Avtal Stödja bevakning av kundorder, hantering / omplanering av: Backorder Del leveranser Spara både 1:a lovat daum och 2:a lovat datum Ge datum löfte på del leveranser Stödja certifikat hantering Transportplanering, Inleveranser / Utleveranser Kredit check vid registrering av order, frisläpp av plock och innan leverans Stödja möjligheten till automatisk prissättning vid olika tidpunkter ex: Order registrering Fakturering

19 Kundorder till fakturering (K)
Krav Möjlighet till Extra information i orderhuvud samt per order rad Möjlighet till att på order infoga information till produktion och till plock/packning Möjlighet till att ha multipla korsreferenser på artikel nummer Möjlighet att på kundordern fakturera: Certifikat Hanteringskostnad ”Deladbunt” Hanteringskostnad ”Maskin inställning” Forcerings kostnad Frakter Emballage Dokument ex: Tull Fraktsedel Etiketter etc EDI Kundportal WMI

20 Kundorder till fakturering (K)
Frågor till Lawson Vilka frågor kan konfigureras vid order registrering: Certifikat -> påverkar ledtid Bunt storlek Etc Hur fungerar kalendern i M3 Vilka möjligheter finns att se beläggning, skarp och planerad, per grupp Hur fungerar Möjligt att lova/sälja Hantering av Onormal behov Hur fungerar Kundordertyp, kan man koppla avtal, prissättning etc, och går det att ha en ordertyp per orderrad? Går det att välja avtalstyp vid orderregistrering Vilken typ av bevakning finns avseende: Kundorder Leveranser/Transporter Produktion Underhåll Energiförbrukning etc

21 Registrera bekräftat datum
Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Behov Skapa / Godkänn Order SMM I-010 Attestera order SMM I-020 Skicka order SMM I-030 Registrera bekräftat datum SMM I-040 Huvud Plan Planering Bevakning av order SMM I-050 Avtals hantering SMM I-080 Hedgning CDM M-070 Gods- Mottagning SMM I-060 Reklamations hantering SMM I-090 Leverantörs- register hantering SMM I-100 Kostnads- föring SMM I-070 Betalning

22 Typ av inköp: Krav Hantering Råmaterial:
Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Typ av inköp: Råmaterial ”Trading” material Energi Förbrukningsmaterial Avfall Tjänster Leasing / Hyra Investerings projekt Krav Hantering Råmaterial: Huvudplanstyrt ”Best mix” styrning av inköp Stödja Beställnings punkt system Stödja ”Bäst före datum” Stödja bevakning och omplanering av inköpsorder Stödja 1, 2, 3 stegs mottagning Stödja godsmottagning Tjänster Hantering av ”problem” artiklar EDI

23 Skapa / Godkänn Körplan Lager hantering Frisläpp order Produktion
Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Huvud Plan Lego tillverkning SMM P-060 Skapa / Godkänn Körplan SMM P-010 Lager hantering Frisläpp order SMM P-020 Produktion SMM P-030 Stäng order SMM P-050 Simulera Körplan CDM P-015 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Bevakning av order SMM P-040 Avvikelse hantering SMM P-035 Planering

24 Krav Stödja produktionsplanering i hela produktionskedjan
Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Krav Stödja produktionsplanering i hela produktionskedjan Stödja bevakning och omplanering körplan Stödja spårbarhet i produktion Ta hänsyn till Cyklisk produktion Stödja verktygshantering Stödja inventering och rullande inventering Stödja enkel korrigering vid avrapportering Hantera / spara produktions relaterad data Stödja planerat underhåll Stödja Legotillverkning Logga produktionstid, Start, Stop, Störning

25 Skapa / Godkänn Körplan Frisläpp order Produktion Stäng order
Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Lager hantering Gods- Mottagning SMM I-060 Lego tillverkning SMM P-060 Huvud Plan Lager hantering Levererad produkt Plocka Kund order CDM K-060 Leverera Kund order CDM K-070 Skapa / Godkänn Körplan SMM P-010 Frisläpp order SMM P-020 Produktion SMM P-030 Stäng order SMM P-050 Simulera Körplan CDM P-015 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Bevakning av order SMM P-040 Avvikelse hantering SMM P-035 Planering

26 Krav Hantering av spärrat gods Systemstöd lagerläggning
Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Krav Hantering av spärrat gods Systemstöd lagerläggning Systemstöd inventering Batch nummerhantering Godmärkning typ ”Nummerskylt” Systemstöd plockning med ”crossdocking” från produktion Transportplanering, In och Ut leveranser Matchning av Fraktkostnader mot Kundorder faktura Hantering av Fakturering på kundorder av frakt och emballage Hantering av retur emballage

27 Frågor till ONB Planeringsstrategi Produktionsstrategi
Artikel parametrar, Omräkningsfaktorer, etc MRP kontra BP Prognosavräknings metod Orderlös produktion i Smältverket Planerat UH etc Produktionsstrategi Rapportering av tid, Start, Stop, Störning Planering av maskiner, Beläggning kontra Kompabillitet Beräkning av orderstorlek En”Lång” order över hela kedjan eller till flera ”korta” ordrar per maskin Hantering av ingående material -> flytt, förbrukning, skrot, etc

28 Frågor till ONB forts. Order-, Plock- och leveransstrategi
Hantering av order registrering -> Fax, mail, portal, telefon??? Anonym tillverkning, peggad tillverkning eller en blandning? Automatiskt frisläpp av plock etc Ekonomiska transaktioner Rapport behov Språkval

29 Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö
Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö Stödfunktioner

30 Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö
Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö Stödfunktioner

31 Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö
Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö Stödfunktioner

32 Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö
Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö Stödfunktioner

33 Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö
Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö Stödfunktioner

34 Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö
Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö Stödfunktioner

35 Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö
Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö Stödfunktioner

36 Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö
Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö Stödfunktioner

37 Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö
Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalité, Miljö Stödfunktioner

38 Plan, analys och uppföljning
Ledning


Ladda ner ppt "Förstudie Nytt affärssystem"

Liknande presentationer


Google-annonser