Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AURORA AURORA, eller Eos, var gryningens gudinna i grekiska mytologin. Hennes tårar föll på jorden och bildade daggen. Så medan AURORA/Eos gråter finns.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AURORA AURORA, eller Eos, var gryningens gudinna i grekiska mytologin. Hennes tårar föll på jorden och bildade daggen. Så medan AURORA/Eos gråter finns."— Presentationens avskrift:

1 AURORA AURORA, eller Eos, var gryningens gudinna i grekiska mytologin. Hennes tårar föll på jorden och bildade daggen. Så medan AURORA/Eos gråter finns aldrig brist på morgondagg vilket ju ofta innebär en vacker och varm solig dag.

2 BAKGRUND Extra utlysning 2009-01-30
Svenska ESF-rådet avsätter SEK för kompetensutveckling under 24 månader Fyrbodal har ansökt om SEK Totalt har ESF erhållit ansökningar motsvarande SEK Prioriterat område är regionen Fyrbodal

3 MÅLGRUPP - ANSTÄLLDA ”…inom tillverkningsindustrin och närliggande branscher som har låg beläggning på grund av rådande konjunktur.”

4 INSATSEN ”…kan omfatta kompetensutvecklingsinsatser som bidrar till att utveckla medarbetare så att de kan vara kvar i verksamheten och insatser som bidrar till att de medarbetare som riskerar uppsägning får förnyad kompetens.”

5 TIDPLAN Utlysning 2009-01-30 Sista ansökningsdag 2009-03-26
Beslut i Partnerskapet 11 juni – prioritering Beslut i ESF Projekttid: och avslut Första utbildningsomgång mitten augusti 2009

6 FÖRUTSÄTTNINGAR Statsstödregeln
Stödet riktar sig till individer med anställning Individen skall ha genomfört analys av kompetensbehov som sker tillsammans med företaget Företag kan göra avrop under perioden Jämställdhet, funktionshinder, entreprenöriellt förhållningssätt

7 MÅLSÄTTNING 1500 personer skall erhålla kompetenshöjande insatser
70 procent i grundläggande kurser 30 procent i avancerade kurser 100 procent skall vara i arbete efter projekttiden Ökad samverkan inom Fyrbodals arbetsmarknad och utbildningssektor 90 procent av anställda inom nätverken VIHK, NWC/VMU, FÖRETAGARNA ska nås av information om möjlighet till kompetensutveckling

8 FÖRVÄNTNINGAR PÅ… NWC/VMU, VHIK, Företagarna
Marknadsför till sina medlemmar och dess anställda möjligheten till stöd för kompetensutveckling

9 FÖRVÄNTNINGAR PÅ… KOMMUNERNA
KOMMUNERNA Näringslivsansvariga marknadsför projektet till tillverkande företag i kommunen SYV ska ha kännedom om AURORA SYV deltar vid utbildningsmöten för kompetenskartläggning SYV genomför kompetenskartläggning av individer som deltar i AURORA Lämna offerter/anbud på utbildningsinsatser Tillhandahålla lokaler, studiehjälpmedel, etc Utbildningsomgång mitten augusti 2009

10 PROJEKTÄGARE Fyrbodals kommunalförbund är projektägare
De regler som gäller för EU/ESF och Fyrbodals kommunalförbund utgör grunden för projektets arbetssätt

11 STYRGRUPP Annika Wennerblom, Trollhättan, ordförande
Guy Mahlviker, Vänersborg Lena Fischer, Lysekil Jan Eriksson, Färgelanda Ulf Björkman, Tanum Ylva Runnström, Uddevalla Lena Skarsjö, NWC/VMU (adjungerad) Anna Ellmarker, Västsvenska Industri- och Handelskammaren (adjungerad) Kent Andréasson, Företagarna (adjungerad) Eva Lind Pernheim, Arbetsförmedl. (adjungerad)

12 PROJEKTORGANISATION Projektledare Pege Schelander
Bitr projektledare Karin Jansson Informatör Åsa Johansson Utbildningsplan. Cecilia Sandberg Upphandling Yvonne Wernerbjer Redovisning Niclas Gustafsson Till dessa inhyrda experter från kommunerna och anlitade externa resurser.

13 ÖVRIGA AKTÖRER/ REFERENSGRUPP Kommunernas näringslivsansvariga
Kommunernas utbildningsansvariga Kommunernas urbildningsanordnare Högskolan Väst Bibliotek Trygghetsråd Startkraft m fl utbildningsföretag och anordnare

14


Ladda ner ppt "AURORA AURORA, eller Eos, var gryningens gudinna i grekiska mytologin. Hennes tårar föll på jorden och bildade daggen. Så medan AURORA/Eos gråter finns."

Liknande presentationer


Google-annonser