Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anna Kohlén Marika Storskrubb

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anna Kohlén Marika Storskrubb"— Presentationens avskrift:

1 2013-11-08 Anna Kohlén Marika Storskrubb
Hematologi Anna Kohlén Marika Storskrubb

2 Hematologi –schematisk bild hematopoes

3 Hematologi – utmognad B-lymfocyt

4 Maligna blodsjukdomar:
-Leukemi beskrevs på mitten av 1800-talet -Senaste 20-åren har kunskapen ökat pga nya analysmetoder -Etiologi: kemiska carcinogen (ex rökning, cellgifter), joniserande strålning och genetisk predisposition (mm) -Felreglering av transkriptionsfaktorer som styr hematopoes- fel i differientieringsprocess

5 Klassificering – histopatologiskt baserad
Immunfenotypning – för att säkerställa linjeursprung (myeloisk, B- eller T-cellsderiverad lymfatisk leukemi) Cellräkning, morfologi, cytogenetik, molekylärbiologiska metoder, osv Akut leukemi: -myeloisk (AML) -lymfatisk (ALL)

6 ALL =Akut Lymfatisk Leukemi
-Ca 100 fall/år i Sverige (vanligaste tumörsjukdomen hos barn 25%) -Symtom: trötthet, anemi, förstorade lymfkörtlar /lever/mjälte, sjukdomskänsla, feber -Avvikande blodstatus: -leukocytos/ anemi / trombocytopeni (leukocyttal mkt lågt-mkt högt) -Omogna celler kan påvisas i blod /benmärg -Beh: varierar –högdos cellgifter, steroider mfl Ibland stamcellstransplantation, strålbeh -Prognos: god (bättre vid låg ålder)

7 AML= Akut Myeloisk Leukemi
Drabbar alla åldrar, dock ovanlig hos små barn Ca 350 fall/år i Sverige Symtom: trötthet, blödningssymtom, infektioner Utredning: -blodprov: anemi, trombocytopeni, högt eller lågt leukocyttal -benmärg: hypercellulär, >20% blaster, omogna celler Beh: Initialt: oftast intensiv kombinations-kemoterapi

8 Myeloiska maligniteter
Polycytemia Vera (beh: tappa blod, ASA) Essentiell trombocytemi Primär myelofibros Myelodysplastiskt syndrom Kronisk Myeloisk Leukemi (KML) -Philadelphiakromosomen -ca 90 fall /år i Sverige, ovanlig i lägre åldrar -diffusa/inga symtom -förhöjt LPK, uttalad granulocytos -hela granulopoesen representerad i i blodet -Beh: Initialt ”Glivec” Imatinib tyrosinkinashämmare

9 Lymfoproliferativ sjukdom
KLL (Kronisk Lymfatisk Leukemi, vanligast): fall /år i Sverige -Tumöromvandlade B-celler vanligast -Upptäcks ofta av en slump -1/3 av alla KLL patienter behöver aldrig någon behandling Hårig cell-leukemi (ovanlig) Lågmaligna (t ex Waldenströms makroglobulinemi) Mantelcellslymfom (drabbar äldre) Hodgkins (ca 200 fall i Sverige/år) Diffust storcelligt B-cellslymfom Burkitt-lymfom T-cellslymfom och leukemi

10 Myelom Vanligaste hematologiska tumörsjukdomen efter lymfom
Ca fall/ år i Sverige Drabbar ffa äldre individer Lymfatiska B-cellssystemet –malignt omvandlad plasmacell infiltrerar benmärg Myelomceller producerar cytokiner som urkalkar skelettet Beh bl a Talidomid, iv bisfosfonater

11 Graft Versus Host Disease - GVHD
De flesta maligna blodsjukdomarna behandlas initialt med högdos cytostatika med förhoppning att sjukdomen går i remission dvs inga avvikande blodceller hittas i uppföljande prov Ibland strålbeh Stamcellstransplantation allogen (från donator) eller autolog (egna stamceller) Vid allogen stamcellstransplantation finns risk för GVHD. Donatorns T-lymfocyter reagerar mot mottagarens vävnad Lindrig GVHD är önskvärd, men en svår GVHD är livshotande/ dödlig

12 Graft versus Hos Disease- GvHD
Akut GvH / Kronisk GvH (>3 mån) Symtom på hud /slemhinna / tarm, lever Lindrig GvHD – erytem på fotsulor och handflator Svår GvHD: nekroser på hela kroppen En lindring GvH är önskvärd men en svår GvHD är livshotande/ dödlig Beh: högdos steroider

13 Graft versus Host Disease-GvHD
GvHD i mun: orala lesioner, dysfunktion i spottkörtlar, gapsvårighet pga skleros i hud

14 Orala komplikationer Cytostatika skadar celler med snabb celldelning – risk för oral mukosit Oral mukosit scoring 1-4 -symtomlindring -profylax Candidos Virusinfektioner Risk för infektioner

15 Odontologisk behandling av hematologi-patienter
Infektionsrisk ffa vid grav neutropeni (<0,1x109) Infektionssanering ffa inför högdos cytostatika-beh/ allogen stamcellstransplantation ”Jätteradikal” beh ej nödvändigt, kroniska apikala parodontiter, furk gr I-II kan lämnas (Obs risk för akutiseringar retinerade 8:or på stamcellstransplanterade! Källa: K Garming-Legert) Antibiotikaprofylax generellt ej nödvändig men vid lokal infektion kan antibiotikabehandling behövas

16 Referenslista ”Blodets sjukdomar” 2012 G Gahrton, G Juliusson
”Medicin” S Lindgren, A Engström-Laurent, K Karason, E Tiensuu Janson ”Osteonecrosis of the Jaw in patients with Multiple Myeloma Treated with Bisphosphonates: Definition and Management of the Risk Related to Zoledronic Acid” Cafro et al ”Oral involvement of chronic graft-versus-host disease in hematopoietic stem cell transplant recipients” Noce CW et al ”Stockholm Munvård Regionalt Vårdprogram Onkologiskt Centrum 2007” Kloka kollegor

17 Tack för oss!!


Ladda ner ppt "Anna Kohlén Marika Storskrubb"

Liknande presentationer


Google-annonser