Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Onkologi Mikael Holst. Först normal utveckling av ett organ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Onkologi Mikael Holst. Först normal utveckling av ett organ."— Presentationens avskrift:

1 Onkologi Mikael Holst

2 Först normal utveckling av ett organ

3 ! S-fas (DNA-syntes) Mitos Produktion som ger feed back Stimulerar utveckling av nya kärl Kontaktinhibition

4 Epidemiologi för cancer Cancer i siffror 2009; Socialstyrelsen och Cancerfonden

5 Vilka vävnader drabbas? Vävnader med normalt hög celldelnings- aktivitet Vävnader som utsätts för yttre påverkan av cancerframkallande ämnen, stålning, inflammation eller infektion Ärftlig mottaglighet

6 Cancer i siffror 2009; Socialstyrelsen och Cancerfonden

7

8 Orsak till symtom vid cancer Volymsorsakat Dålig uppbyggnad av tumören Över/underproduktion av cellprodukt Celldöd i tumören Tillsammans och med behandlings- biverkningar, livshotande

9 Behandlingsmål Botande/kurativ Bromsande/palliativ Behandlingsprogram för utvärdering och uppföljning

10 Behandlingsmetoder Kurativ behandling: Kirurgi Strålning Transplantation efter högdos cytostatika Bromsande behandling Allt ovan (ex minska tumören med kirurgi/strålning) ”Klassiska” cytostatika Hormoner och antihormoner Proteinforsforyleringshämmare kinasinhibitorer Monoklonala antikroppar Kombinationsbehandlingar Fler preparat; Cytostatika/strålning före op; lågdos före/efter annan behandling (adjuvant terapi)

11 Åter till vår introduktion för att visa behandlingsalternativ

12 ! S-fas (DNA-syntes) Mitos Produktion som ger feed back Stimulerar utveckling av nya kärl Kontaktinhibition 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Apoptos

13 Alla typer av effekt/”svar” ORR Partiellt svar PR Komplett svar CR

14 Prognos

15 Kärlnybildning - angiogenes

16 MRD minimal residual disease = minsta kvarvarande sjukdom

17 10 2 10 10 4 10 3 10 6 10 5 10 8 10 7 10 10 9 10 12 10 11 1 PCR 4-färgs flödescyt 2-färgs flödescyt Morfologi Antal celler MRD negativ CR enligt alla metoder Mätning av MRD

18 10 2 10 10 4 10 3 10 6 10 5 10 8 10 7 10 10 9 10 12 10 11 1 PCR 4-färgs flödescyt 2-färgs flödescyt Morfologi Antal celler MRD positiv med känsligaste metoder Mätning av MRD

19 Behandlingsfri överlevnad Moreton et al. J Clin Oncol 2005;23:2971-2979 TFS vid MRD-negativ CR: Efter 5 år är 80% av patienterna fortfarande behandlingsfria TFS* vid CR enl. NCI- kriterier: Median behandlingsfri överlevnad är ca 2 år Behandling av patienter med kort respons (<1år) *TFS: Treatment free survival


Ladda ner ppt "Onkologi Mikael Holst. Först normal utveckling av ett organ."

Liknande presentationer


Google-annonser