Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SMITTSKYDDSLAGEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SMITTSKYDDSLAGEN."— Presentationens avskrift:

1 SMITTSKYDDSLAGEN

2 OMFATTAR Hiv Hepatit B och C Klamydia Gonorré Syfilis

3 INNEBÄR ATT Undersökningen är gratis. Behandling är gratis.
Misstänker du att du smittats med någon av sjukdomarna som lyder under smittskyddslagen måste du testa dig och söka behandling. Du måste medverka vid partnerspårning.

4 Syfilis Är en bakteriesjukdom som dels smittar vid sexuellt umgänge men även kan smitta från mor till foster samt via blodet. Sjukdomen kan är mycket allvarlig men kan behandlas med antibiotika. Obehandlad Syfilis kan leda till skador på hjärnan såväl som hjärtat. Sjukdomen var mycket vanlig i Europa under och 1800-talen men minskade kraftigt under mitten av 1900-talet. Sedan millennieskiftet har sjukdomen dock ökat, främst bland män som smittats genom sex med andra män. 2011 anmäldes 206 fall i Sverige. En ökning med 4% jämfört med 2010.

5 Gonorré Gonorré är liksom syfilis en bakteriesjukdom. Bakterien finns främst i slidan, ändtarmen eller urinröret men kan även finnas i svalget. Hos kvinnan kan en obehandlad gonorré orsaka äggledarinflammation, som i sin tur kan leda till bl.a. kroniska buksmärtor och sterilitet. Gonorréinfektion kan hos både kvinnor och män orsaka ögoninflammation, ledbesvär och blodförgiftning. Gonorré minskade stadigt sedan 70-talet men har därefter åter etablerat sig som en av våra vanligaste sjukdomar. 2011 anmäldes 950 fall av gonorré vilket nästan är en fördubbling på tio år.

6 Klamydia Klamydia är vår vanligaste könssjukdom rapporterades fler än fall, en ökning med 1,1% från föregående år. Klamydiainfektion orsakas av en bakterie. Bakterien sätter sig främst i slemhinnorna i slidan, livmodern, urinröret och ibland även i äggledarna och ändtarmen. Man kan också få klamydiabakterier i bitestiklarna. För kvinnor kan obehandlad klamydia leda till äggledarinflammation. Äggledarna kan skadas så svårt att man blir steril. Klamydia kan sprida sig till ögonen via exempelvis händerna och leda till ögoninflammation. För män kan obehandlad klamydia leda till bitestikelinflammation eller prostatainflammation, vilket kan orsaka en nedsatt förmåga att bli förälder.

7 Hepatit B (och C) Hepatit B är en virussjukdom som kan överföras via blod eller oskyddad sex. Vissa hepatitvirusinfektioner läker sig själva, medan andra kan orsaka en kronisk infektion som i vissa fall kan behandlas. En kronisk infektion kan leda till skrumplever eller levercancer. År 2011 smittades 48 personer av Hepatit B via sexuella kontakter. Ungefär 3% av jordens befolkning uppskattas vara smittad av hepatit C. I Sverige uppskattas siffran till cirka fall. Smittar främst via blod men kan i enstaka fall smitta via oskyddad sex. Kronisk hepatit C utvecklas oftast långsamt men med tiden, efter år, kan infektionen ge allvarliga skador, till exempel skrumplever.

8 HIV & AIDS HIV är ett virus som angriper immunförsvaret genom att en viss typ av vita blodkroppar T-hjälparceller infekteras och förstörs. Obehandlad HIV leder till att immunförsvaret bryts ned och AIDS utvecklas. AIDS rapporterades för första gången i slutet av 1970-talet och själva viruset identifierades 1983. Kallades från början för ”bögpest” eftersom de flesta tidiga dödsfallen skedde bland homosexuella män på USA:s västkust. Det första dödsfallet som i efterhand dokumenterats härstammar från 1959 i dåvarande Belgiska Kongo. I Sverige skedde det första dödsfallet 1983. I Sverige finns idag knappt 6000 människor som lever med känd hivdiagnos. Globalt lever ca 40 miljoner människor med hiv eller aids varav 75% lever i Afrika söder om Sahara.


Ladda ner ppt "SMITTSKYDDSLAGEN."

Liknande presentationer


Google-annonser