Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tobakens påverkan på insjuknande och behandling av cancer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tobakens påverkan på insjuknande och behandling av cancer"— Presentationens avskrift:

1 Tobakens påverkan på insjuknande och behandling av cancer
Shirin Bartholdsson Folkhälsovetare / Utvecklingsledare Regionalt cancercentrum väst

2 personer dör varje år i cancer orsakad av rökning
5200 personer dör varje år i cancer orsakad av rökning Huvud-halscancer Esofagus-ventrikel Pankreascancer Lungcancer Njurcancer Urinblåsecancer Cervixcancer

3 Huvud-halscancer Vanligare hos män Medelålder 66 år
1270 insjuknade under 2010 Rökning dubblar risken Risken avtar efter rökstopp 24 % av cancerfallen hade kunnat undvikas utan cigaretter Källa: Mia Hashibe m.fl

4 Njurcancer 1000 nya fall per år Vanligare bland män
De flesta är i 70 års åldern vid diagnostillfället 30 % av all njurcancer beror på rökning Cigarrettrökning och kraftig övervikt står för 40 % av alla fall Källa: Nationellt VP 2013

5 Esofagus-ventrikelcancer
Cancer i matstrupen 400 fall per år Fler män än kvinnor Kombinationen rökning och alkohol är en riskfaktor Magsäckscancer 1000 fall per år Fler män än kvinnor 75 % är över 65 år Rökning är måttlig riskfaktor (Källa: Cancerfonden)

6 Cancer i livmoderhalsen (Cervixcancer)
Ca 450 fall per år Medelåldern att insjukna 55 år

7 Cancer i bukspottskörteln (Pankreas)
900 personer insjuknar varje år Tre fjärdedelar av patienterna över 65 Rökare löper dubbelt så stor risk som ickerökare Bukspottskörtel Risken ökar med antal rökår och minskar med antal år sedan man slutade röka

8 Lungcancer 3500 får diagnosen varje år
80 – 90 % av alla fall kan hänföras till rökning

9 Rökning och strålbehandling
För att strålbehandling skall fungera är det en fördel om det strålbehandlade området är väl syresatt. Rökning försämrar syresättningen - stråleffekten på tumörcellerna minskar Sämre resultat Mer bieffekter Sämre prognos Större risk för eventuell strålinducerad cancer Generella risker – ökad risk för: Att drabbas av en ny cancerdiagnos Hjärt- och kärl Lungsjukdom Specifika risker – ökad risk för: Akuta och sena bieffekter från huden Lungcancer Hjärtinfarkt Sekundär tumör Sekundär primär tumör Komplikationer i tarmen

10 Rökning och cytostatika
Rökare får en sämre effekt på cytostatikabehandling Rökning under cytostatikabehandling kan orsaka tumörprogression Nikotin förhindrar den celldödande effekten som många kemoterapidroger är ämnade att orsaka

11 Rökning och operation Större komplikationsrisk för rökare än för ickerökare Fördröjd läkning och fler komplikationer Främst problem med sårläkning och infektioner

12 Tack!


Ladda ner ppt "Tobakens påverkan på insjuknande och behandling av cancer"

Liknande presentationer


Google-annonser