Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Tobakens påverkan på insjuknande och behandling av cancer Shirin Bartholdsson Folkhälsovetare / Utvecklingsledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Tobakens påverkan på insjuknande och behandling av cancer Shirin Bartholdsson Folkhälsovetare / Utvecklingsledare."— Presentationens avskrift:

1 Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Tobakens påverkan på insjuknande och behandling av cancer Shirin Bartholdsson Folkhälsovetare / Utvecklingsledare Regionalt cancercentrum väst

2 Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen personer dör varje år i cancer orsakad av rökning Huvud-halscancer Urinblåsecancer Cervixcancer Njurcancer Esofagus-ventrikel Pankreascancer Lungcancer 5200

3 Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Huvud-halscancer Vanligare hos män Medelålder 66 år 1270 insjuknade under 2010 Rökning dubblar risken Källa: Mia Hashibe m.fl Risken avtar efter rökstopp 24 % av cancerfallen hade kunnat undvikas utan cigaretter

4 Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Njurcancer Cigarrettrökning och kraftig övervikt står för 40 % av alla fall 30 % av all njurcancer beror på rökning 1000 nya fall per år Vanligare bland män De flesta är i 70 års åldern vid diagnostillfället Källa: Nationellt VP 2013

5 Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Esofagus-ventrikelcancer Magsäckscancer 1000 fall per år Fler män än kvinnor 75 % är över 65 år Rökning är måttlig riskfaktor Cancer i matstrupen 400 fall per år Fler män än kvinnor Kombinationen rökning och alkohol är en riskfaktor (Källa: Cancerfonden)

6 Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i livmoderhalsen (Cervixcancer) Ca 450 fall per år Medelåldern att insjukna 55 år

7 Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i bukspottskörteln (Pankreas) 900 personer insjuknar varje år Tre fjärdedelar av patienterna över 65 Rökare löper dubbelt så stor risk som ickerökare Risken ökar med antal rökår och minskar med antal år sedan man slutade röka Bukspottskörtel

8 Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Lungcancer 3500 får diagnosen varje år 80 – 90 % av alla fall kan hänföras till rökning

9 Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Rökning och strålbehandling Specifika risker – ökad risk för: Akuta och sena bieffekter från huden Lungcancer Hjärtinfarkt Sekundär tumör Sekundär primär tumör Komplikationer i tarmen Rökning försämrar syresättningen - stråleffekten på tumörcellerna minskar Sämre resultat Mer bieffekter Sämre prognos Större risk för eventuell strålinducerad cancer För att strålbehandling skall fungera är det en fördel om det strålbehandlade området är väl syresatt. Generella risker – ökad risk för: Att drabbas av en ny cancerdiagnos Hjärt- och kärl Lungsjukdom

10 Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Rökning och cytostatika Rökning under cytostatikabehandling kan orsaka tumörprogression Nikotin förhindrar den celldödande effekten som många kemoterapidroger är ämnade att orsaka Rökare får en sämre effekt på cytostatikabehandling

11 Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Rökning och operation Fördröjd läkning och fler komplikationer Främst problem med sårläkning och infektioner Större komplikationsrisk för rökare än för ickerökare

12 Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Tack! Shirin.bartholdsson@rccvast.se


Ladda ner ppt "Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Tobakens påverkan på insjuknande och behandling av cancer Shirin Bartholdsson Folkhälsovetare / Utvecklingsledare."

Liknande presentationer


Google-annonser