Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Södra Älvsborgs Sjukhus Lise-Lotte Risö Bergerlind Claes Ridderbjelke Processer på SÄS VG processägare 2010-12-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Södra Älvsborgs Sjukhus Lise-Lotte Risö Bergerlind Claes Ridderbjelke Processer på SÄS VG processägare 2010-12-15."— Presentationens avskrift:

1 Södra Älvsborgs Sjukhus Lise-Lotte Risö Bergerlind Claes Ridderbjelke Processer på SÄS VG processägare 2010-12-15

2 Västra Götalands regionen

3 Upptagningsområde Invånare i hela området ca 274 000 Alingsås området ca 70 000 Borås området ca 160 000 Skene området ca 40 000

4 Fakta om SÄS Budgetomslutning : ca 2,8 miljarder kr Vårdplatser : ca 560 Vårdtillfällen/år: ca 32 600 Totalt antal besök/år: ca 402 000 Därav sjukvårdande behandling: ca 205 000 Antal anställda : ca 4 100 (därav 82 procent kvinnor)

5 SÄS organisation T.f Sjukhusdirektör Christer Wettervik Processorganisation Processchef Lise-Lotte Risö Bergerlind Ekonomi- och Informationsstab Administrativ direktör Lennart Ryler Sjukvårdsstrategisk stab Medicinsk direktör Hans-Göran Hagström Stab HR och Verksamhetsutveckling HR-direktör Marie Lindström Service Servicechef Martti Valkonen Lokalavdelningen Medicinsk informatik och teknik Säkerhetsavdelning SÄS hotell Samordning/Platschef Skene Regionservice Servicebeställningar Utvecklingsprojekt lokaler Bitr. sjukhusdirektör Maria Dalemar Akutvårdscentral Anestesiklinik Enheten för ambulanssjukvård Hjärt-/lungklinik Kirurgklinik Klinik för hud/STD, infektion, vårdhygien, öron-näs-hals -sjukdomar Kvinnoklinik Medicinkliniken samt Hematologi och onkologi Medicinkliniken Skene Ortopedklinik Rehabiliteringsklinik Ögonklinik Bitr. sjukhusdirektör Suzanne Guregård Vuxenpsykiatrisk klinik 1 Vuxenpsykiatrisk klinik 2 Barn- och ungdomsklinik Barn- och ungdoms- psykiatrisk klinik Vårdadministrativ service Enheten för rehabilitering och ortopedteknik Klinik för bild- och funktionsmedicin och laboratoriemedicin

6 Utvecklingsresan med ”LIFT” från 2002 basen för processarbetet Värdegrund –Patientperspektivet –Professionalitet –Helhetssyn Vision ” Södra Älvsborgs Sjukhus – Det attraktiva sjukhuset” Verksamhetsidé ”Att vara ett hälsofrämjande sjukhus som ger en god specialiserad sjukvård till patienter som behöver oss för att få ökad livskvalitet”

7 Varför processorientering? ” Med patientens perspektiv som ideologi och det ständiga lärandet som ledstjärna”

8 Processägare Befogenheter Processägaren har full insyn i de verksamheter som har betydelse för processen Processägaren disponerar processteamets medlemmar utifrån behovet Processägaren har mandat att fastställa för processen styrande dokument, vilka gäller för hela sjukhuset Ansvar Att tillsammans med berörd verksamhetschef vidta åtgärder när processens målsättningar inte uppfylls Initiera utvecklingsinsatser med berörda verksamhetschefer och processägare Ansvara för processens dokumentation

9 Dialogmöten processägare - verksamhetschef äger rum Dialogmöten processägare – verksamhetschef äger rum Ledningssystem på plats Ytterligare dialogmöte vid behov då omfattande riktlinjer ska fastställas

10 Syftet med dialogmöte processägare – verksamhetschef september 2010 Att ha en tidig dialog kring 2011 års verksamhetsplan Verksamhetschef och processägare kan anpassa nästa års verksamhetsplan utefter den andres förutsättningar Dokumenteras och utgör sedan underlag för uppföljning i april 2011

11 Dialogmöte processägare – verksamhetschef Ett Exempel Processägare höftfraktur bokar tid och kallar berörda kliniker: Anestesikliniken Ortopedkliniken Rehabiliteringskliniken Patienthotellet Ortopedtekniska Ambulansverksamheten Basen för dess möten är ett förslag till verksamhetsplan och en strukturerad agenda. Skickas ut i förväg.

12 Agenda dialogmöte 2010 Inledning och presentation Processägaren presenterar sitt utkast till verksamhetsplan för 2011 Verksamhetschefen ger sina reflektioner på verksamhetsplanen (tidigare utsänd) Lista med punkter att diskutera gås igenom och kompletteras vid behov Överläggningar Ifyllande av dokumentation/Handlingsplan (vem behöver göra vad) Gemensam sammanfattning och godkännande av handlingsplanen Utvärdering av mötet Agenda

13 Handlingsplan upprättas Ett exempel Process: Höftfraktur dialogmöte 10 09 16

14 Höftfraktur 2009-2010 ANDEL opererade inom 24 timmar förbättras Hade det inte hänt ändå? Jo, kanske men hur snabbt? 2010 2009

15 Verksamhetsuppföljning Processernas verksamhetsplaner följs upp i form av delårsrapporter. Redovisas på processens hemsida. 2010 Rapport klar 15/4Delårsrapport 1(pdf)Delårsrapport 1(pdf) 21/9 Delårsrapport 2Delårsrapport 2 Verksamhetsberättelse/årsrapport enligt särskild tidsplan 2009 Rapport klar 22/4 Delårsrappor kvartal 1 (pdf)Delårsrappor kvartal 1 (pdf) 13/8 Delårsrapport kvartal 2(pdf)Delårsrapport kvartal 2(pdf) 20/10 Delårsrapport kvartal 3(doc)Delårsrapport kvartal 3(doc) 5/2Verksamhetsberättelse 2009 (doc)Verksamhetsberättelse 2009 (doc)

16 Dialogmöten processägare - verksamhetschef äger rum Dialogmöten processägare – verksamhetschef äger rum Ledningssystem på plats Ytterligare dialogmöte vid behov då omfattande riktlinjer ska fastställas

17 Processägare Befogenheter Processägaren disponerar processteamets medlemmar utifrån behovet Processägaren har full insyn i de verksamheter som har betydelse för processen Processägaren har mandat att fastställa för processen styrande dokument, vilka gäller för hela sjukhuset Ansvar Att tillsammans med berörd verksamhetschef vidta åtgärder när processens målsättningar inte uppfylls Initiera utvecklingsinsatser med berörda verksamhetschefer och processägare Ansvara för processens dokumentation

18 Juli April -SÄS plattform presenteras vid styrelse -Delårsbokslut för sjukhuset mars -HSK presenterar förutsättningar inför 2012 -Dialogmöte VC och processägare Augusti -Delårsbokslut för sjukhuset juni -Mål/mätetal fastställs Oktober -SÄS verksamhetsplan och.budget klar - -Processernas verksamhetsplaner klara September -Chefsdag -Överenskommelse klar med nämnder -Delårsbokslut augusti -Dialogmöte VC och processägare -Möte Specialitetsansvariga läkare och processägare -Investeringsplan klar Januari - Chefsdag (21 jan) - Sjukhusledningen startar verksamhetsplanearbetet - Beställningsarbetet påbörjas SÄS Årshjul 2011 Verksamhetsplan och budget inför 2012 ARBETSMATERIAL ver20101206 December -Verksamheternas och stabernas verksamhetsplan och budget klar November -Chefsgrupp+processägare -Delårsbokslut för sjukhuset oktober -Möte Specialitetsansvariga läkare och processägare Mars -Chefsgrupp+processägare -Strategiska frågor från process- och resursledning samt staber redovisas i sjukhusledning inkl verksamhets- förändringar, investeringar över 0,5 mkr och medicinsk utveckling -Möte Specialitetsansvariga läkare och processägare -Prioriteringsarbete/ordnad utmönstring Februari -Bokslut 2010 -Samtliga påbörjar verksamhetsplanearbetet -Planeringskommittén påbörjar arbetet inför 2012 Maj -Sjukhusets SWOT och förbättringsområden klara -Regionstyrelsens förslag till budget 2012-2014 -HSK presenterar ev justerade förutsättningar -Beredning av mål/mätetal -Utkast till v-planer för processerna klara Juni -Tekniska anvisningar för budgetarbetet -Regionfullmäktiges budgetbeslut -Överenskommelse i princip klar med beställare


Ladda ner ppt "Södra Älvsborgs Sjukhus Lise-Lotte Risö Bergerlind Claes Ridderbjelke Processer på SÄS VG processägare 2010-12-15."

Liknande presentationer


Google-annonser