Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Processer på SÄS VG processägare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Processer på SÄS VG processägare"— Presentationens avskrift:

1 Processer på SÄS VG processägare 2010-12-15
Södra Älvsborgs Sjukhus Lise-Lotte Risö Bergerlind Claes Ridderbjelke

2 Västra Götalands regionen

3 Upptagningsområde Invånare i hela området ca 274 000
Alingsås området ca Borås området ca Skene området ca

4 Fakta om SÄS Budgetomslutning : ca 2,8 miljarder kr
Vårdplatser : ca 560 Vårdtillfällen/år: ca Totalt antal besök/år: ca Därav sjukvårdande behandling: ca Antal anställda : ca (därav 82 procent kvinnor)

5 SÄS organisation T.f Sjukhusdirektör
Christer Wettervik Bitr. sjukhusdirektör Maria Dalemar Akutvårdscentral Anestesiklinik Enheten för ambulanssjukvård Hjärt-/lungklinik Kirurgklinik Klinik för hud/STD, infektion, vårdhygien, öron-näs-hals -sjukdomar Kvinnoklinik Medicinkliniken samt Hematologi och onkologi Medicinkliniken Skene Ortopedklinik Rehabiliteringsklinik Ögonklinik Bitr. sjukhusdirektör Suzanne Guregård Vuxenpsykiatrisk klinik 1 Vuxenpsykiatrisk klinik 2 Barn- och ungdomsklinik Barn- och ungdoms- psykiatrisk klinik Vårdadministrativ service Enheten för rehabilitering och ortopedteknik Klinik för bild- och funktionsmedicin och laboratoriemedicin Processorganisation Processchef Lise-Lotte Risö Bergerlind Ekonomi- och Informationsstab Administrativ direktör Lennart Ryler Sjukvårdsstrategisk stab Medicinsk direktör Hans-Göran Hagström Stab HR och Verksamhetsutveckling HR-direktör Marie Lindström Service Servicechef Martti Valkonen Lokalavdelningen Medicinsk informatik och teknik Säkerhetsavdelning SÄS hotell Samordning/Platschef Skene Regionservice Servicebeställningar Utvecklingsprojekt lokaler

6 Utvecklingsresan med ”LIFT” från 2002 basen för processarbetet
Värdegrund Patientperspektivet Professionalitet Helhetssyn Vision ” Södra Älvsborgs Sjukhus – Det attraktiva sjukhuset” Verksamhetsidé ”Att vara ett hälsofrämjande sjukhus som ger en god specialiserad sjukvård till patienter som behöver oss för att få ökad livskvalitet”

7 Varför processorientering?
”Med patientens perspektiv som ideologi och det ständiga lärandet som ledstjärna”

8 Processägare Befogenheter Ansvar
Processägaren har full insyn i de verksamheter som har betydelse för processen Processägaren disponerar processteamets medlemmar utifrån behovet Processägaren har mandat att fastställa för processen styrande dokument, vilka gäller för hela sjukhuset Ansvar Att tillsammans med berörd verksamhetschef vidta åtgärder när processens målsättningar inte uppfylls Initiera utvecklingsinsatser med berörda verksamhetschefer och processägare Ansvara för processens dokumentation

9 Ledningssystem på plats
Dialogmöten processägare - verksamhetschef äger rum Dialogmöten processägare – verksamhetschef äger rum Ytterligare dialogmöte vid behov då omfattande riktlinjer ska fastställas

10 Syftet med dialogmöte processägare – verksamhetschef september 2010
Att ha en tidig dialog kring 2011 års verksamhetsplan Verksamhetschef och processägare kan anpassa nästa års verksamhetsplan utefter den andres förutsättningar Dokumenteras och utgör sedan underlag för uppföljning i april 2011

11 Dialogmöte processägare – verksamhetschef
Ett Exempel Processägare höftfraktur bokar tid och kallar berörda kliniker: Anestesikliniken Ortopedkliniken Rehabiliteringskliniken Patienthotellet Ortopedtekniska Ambulansverksamheten Basen för dess möten är ett förslag till verksamhetsplan och en strukturerad agenda. Skickas ut i förväg.

12 Agenda dialogmöte 2010 Agenda
Inledning och presentation Processägaren presenterar sitt utkast till verksamhetsplan för 2011 Verksamhetschefen ger sina reflektioner på verksamhetsplanen (tidigare utsänd) Lista med punkter att diskutera gås igenom och kompletteras vid behov Överläggningar Ifyllande av dokumentation/Handlingsplan (vem behöver göra vad) Gemensam sammanfattning och godkännande av handlingsplanen Utvärdering av mötet Agenda

13 Handlingsplan upprättas
Ett exempel Process: Höftfraktur dialogmöte

14 Höftfraktur 2009-2010 ANDEL opererade inom 24 timmar förbättras
Hade det inte hänt ändå? Jo, kanske men hur snabbt? 2009 2010

15 Verksamhetsuppföljning
Processernas verksamhetsplaner följs upp i form av delårsrapporter. Redovisas på processens hemsida. 2010 Rapport klar 15/4 Delårsrapport 1(pdf) 21/9 Delårsrapport 2 Verksamhetsberättelse/årsrapport enligt särskild tidsplan 2009 22/4 Delårsrappor kvartal 1 (pdf) 13/8 Delårsrapport kvartal 2(pdf) 20/10 Delårsrapport kvartal 3(doc) 5/2 Verksamhetsberättelse 2009 (doc)

16 Ledningssystem på plats
Dialogmöten processägare - verksamhetschef äger rum Dialogmöten processägare – verksamhetschef äger rum Ytterligare dialogmöte vid behov då omfattande riktlinjer ska fastställas

17 Processägare Befogenheter Ansvar
Processägaren disponerar processteamets medlemmar utifrån behovet Processägaren har full insyn i de verksamheter som har betydelse för processen Processägaren har mandat att fastställa för processen styrande dokument, vilka gäller för hela sjukhuset Ansvar Att tillsammans med berörd verksamhetschef vidta åtgärder när processens målsättningar inte uppfylls Initiera utvecklingsinsatser med berörda verksamhetschefer och processägare Ansvara för processens dokumentation

18 SÄS Årshjul 2011 Verksamhetsplan och budget inför 2012 ARBETSMATERIAL
December -Verksamheternas och stabernas verksamhetsplan och budget klar Januari - Chefsdag (21 jan) - Sjukhusledningen startar verksamhetsplanearbetet - Beställningsarbetet påbörjas Februari -Bokslut 2010 -Samtliga påbörjar verksamhetsplanearbetet -Planeringskommittén påbörjar arbetet inför 2012 November -Chefsgrupp+processägare -Delårsbokslut för sjukhuset oktober -Möte Specialitetsansvariga läkare och processägare Mars Chefsgrupp+processägare -Strategiska frågor från process- och resursledning samt staber redovisas i sjukhusledning inkl verksamhets-förändringar, investeringar över 0,5 mkr och medicinsk utveckling -Möte Specialitetsansvariga läkare och processägare -Prioriteringsarbete/ordnad utmönstring Oktober -SÄS verksamhetsplan och.budget klar --Processernas verksamhetsplaner klara SÄS Årshjul 2011 Verksamhetsplan och budget inför 2012 ARBETSMATERIAL ver September -Chefsdag -Överenskommelse klar med nämnder -Delårsbokslut augusti -Dialogmöte VC och processägare -Möte Specialitetsansvariga läkare och processägare -Investeringsplan klar April -SÄS plattform presenteras vid styrelse -Delårsbokslut för sjukhuset mars -HSK presenterar förutsättningar inför 2012 -Dialogmöte VC och processägare Maj Sjukhusets SWOT och förbättringsområden klara Regionstyrelsens förslag till budget -HSK presenterar ev justerade förutsättningar -Beredning av mål/mätetal -Utkast till v-planer för processerna klara Augusti -Delårsbokslut för sjukhuset juni Mål/mätetal fastställs Juli Juni -Tekniska anvisningar för budgetarbetet Regionfullmäktiges budgetbeslut Överenskommelse i princip klar med beställare


Ladda ner ppt "Processer på SÄS VG processägare"

Liknande presentationer


Google-annonser