Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsprogram Södertörn. Vision 2020 Kommunerna på Södertörn är en attraktiv del av Stockholm - Mälarregionen, med en halv miljon invånare, som med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsprogram Södertörn. Vision 2020 Kommunerna på Södertörn är en attraktiv del av Stockholm - Mälarregionen, med en halv miljon invånare, som med."— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsprogram Södertörn

2 Vision 2020 Kommunerna på Södertörn är en attraktiv del av Stockholm - Mälarregionen, med en halv miljon invånare, som med tillväxt, mångfald och handlingskraft skapar livskvalitet och en långsiktig hållbar utveckling

3 Målområde 1 Olikhet och mångfald Tillsammans bidra till att bryta diskrimineringsinslagen på arbetsmarknaden Snabbare nyttja tillgänglig kompetens i tillväxtsyfte

4 Målområde 2 Näringsliv och högskola Skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i södertörns regionala kärnor i samverkan med andra aktörer Arbeta för att höja utbildningsnivån på Södertörn I samverkan med högskola, kommun och näringsliv identifiera viktiga åtgärder för att stimulera tillväxt

5 Målområde 3 Infrastruktur Snabba förbindelser till Stockholms innerstad Snabba förbindelser till Skavsta och Arlanda Förbättrade förbindelser mellan kärnorna på Södertörn Goda tågförbindelser till övriga storstäder i Sverige och på kontinenten

6 Nytt perspektiv Hållbar utveckling - Miljö

7 RUFS 2010 Anlägger ett helhetsperspektiv – sambandet mellan en socialt sammanhållen region och en hållbar utveckling Vikten av utvecklade mötesplatser, trygghet i det offentliga rummet och varierade bostadsmiljöer

8 Grunden för olika planer Kommunernas planering Mellankommunal samordning Regionala strukturfondsprogram Statlig infrastrukturplanering

9 Tre tidsperspektiv Ett långsiktigt - till år 2050 - för vision, mål och strategier för Stockholmsregionens utveckling Ett medellångt - fram till 2030 – för planbilder, planeringsmål och åtaganden. Kommunernas ÖP Ett kortare perspektiv – fram till 2020 – för genomförande bla handlingsprogram

10 Vision Europas mest attraktiva storstadsregion En öppen och tillgänglig region En ledande tillväxtregion En region med god livsmiljö En resurseffektiv region

11 Strategier Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen, transporterna och bostadssektorn Utveckla idéer och förnyelseförmåga Säkra värden för framtida behov Vidareutveckla en flerkärnig och tät region Stärk sammanhållningen Frigör livschanser


Ladda ner ppt "Utvecklingsprogram Södertörn. Vision 2020 Kommunerna på Södertörn är en attraktiv del av Stockholm - Mälarregionen, med en halv miljon invånare, som med."

Liknande presentationer


Google-annonser