Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DYA i Sverige January 2007 Per Björkegren. Historia DYA presenterades av Martin på SWEANs första sammankomst i april-2005  Detta i samband med att boken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DYA i Sverige January 2007 Per Björkegren. Historia DYA presenterades av Martin på SWEANs första sammankomst i april-2005  Detta i samband med att boken."— Presentationens avskrift:

1 DYA i Sverige January 2007 Per Björkegren

2 Historia DYA presenterades av Martin på SWEANs första sammankomst i april-2005  Detta i samband med att boken DYA lanserades på engelska DYA har presenterats i olika offentliga sammanhang sedan dess  Olika sammankomster inom Dataföreningen  Sundsvall 42  Beyond IT I november 2006 kom äntligen boken som i Sverige gått under arbetsnamnet DYA step-by-step

3 Organisationer som har blivit DYAfierade i någon form CSN – kör hårt Fagerhult Belysning  Har anammat tänket i sin IT-transformering TeliaSonera  Funderar på hur Vägverket  Funderar på hur Jordbruksverket  Har DYA-modellen i sin arkitekturguide Gambro Healthcare*  Som en del av koncerngemensam integrationssatsning Boliden*  Som en del av koncerngemensam integrationssatsning Länsförsäkringar  Har påbörjat ett arbete Holmen*  Som en del av koncerngemensam integrationssatsning  Iggesund ska etablera DYA som en del av IT-transformering *DIA – Dynamic integration architecture

4 Agenda CSN DIA

5

6 Utgångsläge 1 CSN producerar 220.000 utvecklingstimmar per år Arkitekturenheten har funnits sedan 2002 5 arkitekter

7 Utgångsläge 2 2005 - Självransakan!! Styrsignaler? När kommer vi in? Vad ska vi leverera? Vilka förväntningar finns på arkitekturenheten? Vilka problemområden finns, hur ser prioriteringarna ut? Dvs...Hur arbetar vi som arkitekter och med arkitektur?

8 CSN:s DYA-ansats Började med att göra arkitekturvisionen – 2 veckor

9 Visionen En workshop med CIO baserat på frågan ”Varför finns vi?” Anledningar och Syften definierades Anledning 1  CSN har hamnat mot väggen några gånger när en miljö nått ett bäst före datum. Det har även gällt utvecklingsmiljön.  Infrastrukturen har ständigt växt utan att någon ifrågasatt om något kan plockas bort. SYFTE för arkitekturenheten  Undvika överraskningar och uppnå en förutsägbarhet  Hålla kolla på investeringsbehovet och flagga i god tid inför förändringar Totalt definierades 7 Anledningar med tillhörande syften

10 DYA och CSN:s vision Arkitekturdefinition “Ett konsistent set av regler och modeller som guidar design och implementation av processer, organisatoriska strukturer, information, applikationer och den tekniska infrastrukturen inom en organisation” Arkitekturtjänster Projektstartarkitektur – PSA Infrastrukturplaner 1 år/4 år Reguljära möten EA ”kartan” Dedikerade arkitekter Beställar och processutvecklar stöd Effektivare granskning Organisation Roll och mandat i styrgrupp Organisatorisk placering – lite av gilla läget

11 DYA:s grundteser passade CSN Verksamhetsmålen driver arkitekturarbete Arkitekturprocessen är lika viktig som arkitekturprodukten Arkitektur är en ständigt pågående process Arkitektur hanterar förändring “Just enough, just in time” arkitektur Avvikelser från arkitekturen tillåts, men på ett kontrollerat sätt Grundteser i DYA som vi känner möter de syften vi finns till för

12 DYA – Processen ”Strategisk dialog” DYA föreslår ett antal arkitekttjänster, som vi annamat  Under förstudie genomföra vilka effekter förslag får på arkitekturen  Riktlinjer kring verksamhet/processmodellering, för att nå ett ensat arbetssätt  Hantering av resultaten från modelleringsövningarna CSN:s strategiska process  Reguljära möten Utv.avd – Arkitektenhet –Vad som ligger framgent –Vilka möjliggörare finns –Behov av kortare analyser, PoC –mm  Reguljära möten System drift – Arkitektenhet –Ändringsråd –Infrastrukturplan

13 DYA – Processen ”Utveckla med arkitektur” PSA, ProjektStartArkitektur  Styrande  Kontrollerande  Återvinning och dokumentation av förändring Utveckla med arkitektur  Hjälpande

14 DYA – Processen ”Utveckla med arkitektur” Ett dokument som skapas under förstudie/beställning Den arkitektoniska spelplanen för ett projekt Helt fritt från design, mao inga funktionella krav Underlag för stöd och kontroll PSA, ProjektStartArkitektur

15 DYA – Processen ”Utveckla med arkitektur” En dedikerad arkitekt utses för varje projekt, som stöd och hjälp Kontroll och granskning görs av annan arkitekt Efter produktionssättning jämförs resultatet med vad det ursprungliga PSA-dokumentet visade  Ansvarig arkitekt, beställare, mottagare och projektledare gör denna granskning gemensamt Hjälpande, Kontrollerande

16 DYA – Processen ”Utveckla med arkitektur” Ansvarig arkitekt återvinner kunskaper, dokumentation för eventuell utveckling av befintlig arkitektur Återvinningen avser alla delar i CSN Enterprise Architecture  Processkartor  Datamodeller  Systemöversikter  Infrastruktur Återvinning och dokumentation av förändring Både till regler/riktlinjer som till resultat (beskrivningar), för återanvändning till efterföljande beställningar/projekt

17 DYA – Processen ”Utveckla med arkitektur” Kronologin Förstud.Beställ. Proj.st.A/DKonstr/testProd. PSA Skapas PSA Följ upp Granskning PSA Utvärdera Granskning Arkitektur PSA Granskning

18 DYA – Projektstart arkitektur Exempel  E-tjänster 2007 E-tjänster 2007 Best.PSAProj- kontr Beslut

19 Två nivåer på ett bräde!

20 DYA – Enterprise Architecture Verksamhetens mål Verksamhets arkitektur Teknisk arkitektur Informations arkitektur Generella principer Policy Riktlinj/regl Modeller Prod/ tjänster Process Orga- nisation Data Appli- kation Dok Använbarhetspolicy Dok Arkitekturprinciper Verksamhetsprinciper

21 DYA – Implementering och plan 2007 Idag har vi försökt att införliva DYA processen in i den ordinarie cykeln för verksamhetsplanering Q1 Q2Q3 Q4 Årlig planeringscykel PSA uppföljning PSA Strategisk dialog PSA PSA uppföljning Strategisk dialog

22 DYA – Erfarenheter PSA är ett bra sätt för oss att adressera arkitektoniska frågor i förstudier/beställningsarbetet.  Det ger oss en möjlighet att agera pro-aktivt  Det driver arbetet att ta fram ”EA-elefanten” Vi har hittat ett arbetssätt som kan kommuniceras ut och få feedback från andra på.  Ger oss en möjlighet att vara anpassningsbara – ”agile” Positivt gensvar från verksamheten/beställare  En arkitekt som stöttar ett projekt under hela resan  Får en definition av den tekniska leveransen in i beställning av projektet. Det är svårt att hantera ägarskap av de olika delarna av ”EA- elefanten”  Spänner över hela organisationen

23 DYA – Erfarenheter Vår plan utgår från mognadsmatrisen  Korta leveranser, kvartal  Matrisen hjälper till med prioteringen  Skiftar ansvaret för varje kvartal inom ark-teamet 2006-Q1 plan2006-Q1 plan Driftorganisationen  PSA har gett dem en ”naturlig” kanal att kommunicera sina krav –Övervakning –Logghantering –”Driftbarhet” Trummat in att arkitekten är bryggan mellan IT och Verksamhet  Kompetenskravet stort  Tydliga tjänster

24

25 DYA och DIA 2. Syften med EA 3.Definition 4.Tjänster -Vad ska EA erbjuda? 5.Organisation 1.Anledning Arkitektur- vision Integration!!

26 Många är i startfasen att etablera I**:er ICC = Integration Competence center!! IDC = Integration Delivery center!! IMC = Integration Management center!! Hur ska vi organisera oss? Hur ska vi säkra kostnadseffektivitet? Hur ska vi säkra kvalitet?

27 Vad är DIA? DIA är en anpassad variant av DYA med syftet att styra upp modernt integrationsarbete Med dålig styrning får man dålig effekt av sin nya centraliserade integrationsprodukt Med dålig styrning riskerar man förseningar och budgetökningar på upp till 20 ggr (!!!) för integrationsarbete Rent praktiskt så har en DYA-process lagts till för att göra en projektstartsarkitektur tillsammans med ett besluts/prioriteringsunderlag och en realiseringsplan/budget Det finns tre typer av integrationsuppdrag  Under projekt  Under förvaltning  Under drift Om ett integrationscenter etablerats är det som kallas ”Project managment” i nästa bild en prioriterings och beställningsfunktion

28 I T G o v e r n a n c e Dynamic Integration Architecture (DIA) - the process & services model DIA Delivery OUT OF BOUND Project Portfolio Strategic Dialogue Integration A&D Project Management Integration case Delivery under Project Architecture Support A r c h i t e c t u r e Business Processes Applications Information Infrastructure Technology Principles, Rules, Models, Documentation, Templates, Configurations Business solutions Integration Delivery Center Integration Dispatch Center Architecture Production Architecture Visioning

29 Integration Analysis & Design Architecture Support Integration Analyse & Design process Integration A&D Analysis template Design summary template Design summary template Solution Patterns Solution Patterns Activities Plan & Calculation Activities Plan & Calculation Decision Delivery under Project Project Management Detailed Logical Analysis & Design Detailed Logical Analysis & Design Initiation Check- point Delivery validation Decision Work order Work order Mgmnt Summary Mgmnt Summary PSA! Strategic Dialogue Integration A&D I den strategiska dialogen identifieras Integrationsbehov. I IA&D analyseras förutsättningar, fastställs logiska lösningsmönster, identifieras realiseringsaktiviteter, samt planeras och kalkyleras realiseringen En integrationsarkitekt Enterprise Architect Integration Architect

30 Delivery under project Architecture Support Intermediate Support Delivery under Project /AM process Logical design & Plan Logical design & Plan Delivery under Project/AM Prioritisation & Dispatch Detailed Logical Analysis & Design Detailed Logical Analysis & Design Technical design Initiation Building permit Delivery validation Current documen- tation Guide- lines ConstructionDeployTest PSA! Delivery under Project I realisering styrs arbetet av fastställt lösningsmönster och plan. Arkitekten lägger Sig i den mån som det behövs. Intialt krävs Förmodligen ”byggnadslovet” som baseras På att en teknisk design tagits fram

31 Arkitekturprodukter: Logisk lösning enligt Referensmodell

32 Integration Service Arkitekturprodukter: Mall för lösningsmönster Message queue Update via Adapter request Output via Webservice Message queue Input from adapter request Input via Webservice InputOutput Message in dedicated queue Webservice request Clock Converting/ Mapping Validate/Cultivate Handling Input through Service request Output through Service request Event Information flow SourceReceiver(s) Trigger Validation dataMeta data Master data system Integration platform


Ladda ner ppt "DYA i Sverige January 2007 Per Björkegren. Historia DYA presenterades av Martin på SWEANs första sammankomst i april-2005  Detta i samband med att boken."

Liknande presentationer


Google-annonser