Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utgångsläget Självransakan!! Styrsignaler? När kommer vi in?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utgångsläget Självransakan!! Styrsignaler? När kommer vi in?"— Presentationens avskrift:

1 Utgångsläget Självransakan!! Styrsignaler? När kommer vi in?
Vad är leveransen? Vilka förväntningar finns? Vilka problemområden finns, hur ser prioriteringarna ut? Dvs...Hur arbetar vi som arkitekt och med arkitektur?

2 DYA och CSN 1.Anledning 2.Syfte Varför finns AE? Meningen med AE
3.Definition 4.Tjänster Vad ska AE erbjuda 5.Organisation 1.Anledning Varför finns AE? Arkitektonisk vision

3 DYA och CSN Anledning 1 Anledning 2 Syfte Syfte
CSN har hamnat mot väggen några gånger när en miljö nått ett bäst före datum. Det har även gällt utvecklingsmiljön. Infrastrukturen har ständigt växt utan att någon ifrågasatt om något kan plockas bort. Syfte Undvika överraskningar och uppnå en förutsägbarhet Hålla kolla på investeringsbehovet och flagga i god tid inför förändringar Anledning 2 CSN har inte aktivt letat efter nya koncept. Det har saknats långsiktighet över både infrastrukturen och på det sätt vi utvecklar våra system. Syfte Genom långsiktiga planer nås framförhållning och möjlighet att planera inför förändringar.

4 DYA och CSN:s vision Anledning 3 Anledning 4 Anledning 5 Syfte Syfte
Det finns en osäkerhet i ansvarsförhållanden och vilka aktörer som gör vad. Syfte Om alla vet vad som förväntas och hur frågor hanteras eller eskaleras, flyter arbetet smidigare Anledning 4 Arkitekten har inte varit tillräckligt synlig i olika projekt och verksamheter. Syfte Synlighet innebär att frågor snabbare kan fångas upp. Erfarenheter kan snabbare användas. Anledning 5 Regler och riktlinjer har inte alltid varit kända för alla, har gett att tolkningar ibland har svävat ut. Syfte Ett ensat arbetssätt där roller och ansvar är tydliga.

5 DYA och CSN:s vision Anledning 6 Anledning 7 Syfte Syfte
Den egna kontrollen över kvalitén har varit begränsad, men har inte riktigt haft kunskap över vad som levererats med avseende på icke funktionella krav. Avsaknaden kring spontana kontroller har gett att ingen direkt känner ansvar över icke funktionella krav. Syfte Uppnå en högre nivå på kvalitéer på projektens leveranser, med kvalitéer avses icke funktionella krav. Att förvarna om extern kontroll skapar ett större tryck för att hålla icke funktionella krav i fokus. Anledning 7 Under åren som varit har beslut i någon riktning rört upp onödigt mycket damm. Syfte Underbygga besluten och välja de frågor som kan komma att engagera.

6 DYA och CSN:s vision Definition Tjänster Organisation
“Ett konsistent set av regler och modeller som guidar design och implementation av processer, organisatoriska strukturer, information, applikationer och den tekniska infrastrukturen inom en organisation” Tjänster Projektstartarkitektur – PSA Infrastrukturplaner 1 år/4 år Reguljära möten EA ”kartan” Dedikerade arkitekter Beställar och processutvecklar stöd Effektivare granskning Organisation Roll och mandat i styrgrupp Organisatorisk placering – lite av gilla läget

7 DYA – CSN Grundteser i DYA som vi känner möter de syften vi finns till för Verksamhetsmålen driver arkitekturarbete Arkitekturprocessen är lika viktig som arkitekturprodukten Arkitektur är en ständigt pågående process Arkitektur hanterar förändring “Just enough, just in time” arkitektur Avvikelser från arkitekturen tillåts, men på ett kontrollerat sätt

8 DYA – Processen ”Strategisk dialog”
CSN:s strategiska process DYA föreslår ett antal arkitekttjänster, som vi annamat Reguljära möten Utv.avd – Arkitektenhet Vad som ligger framgent Vilka möjliggörare finns Behov av kortare analyser, PoC mm Under förstudie genomföra vilka effekter förslag får på arkitekturen Riktlinjer kring verksamhet/processmodellering, för att nå ett ensat arbetssätt Hantering av resultaten från modelleringsövningarna Reguljära möten System drift – Arkitektenhet Ändringsråd Infrastrukturplan

9 DYA – Processen ”Utveckla med arkitektur”
PSA, ProjektStartArkitektur Styrande Hjälpande Kontrollerande Återvinning och dokumentation av förändring

10 DYA – Processen ”Utveckla med arkitektur”
PSA, ProjektStartArkitektur Ett dokument som skapas under förstudie/beställning Den arkitektoniska spelplanen för ett projekt Helt fritt från design, mao inga funktionella krav Underlag för stöd och kontroll

11 DYA – Processen ”Utveckla med arkitektur”
Hjälpande, Kontrollerande En dedikerad arkitekt utses för varje projekt, som stöd och hjälp Kontroll och granskning görs av annan arkitekt Efter produktionssättning jämförs resultatet med vad det ursprungliga PSA-dokumentet visade Ansvarig arkitekt, beställare, mottagare och projektledare gör denna granskning gemensamt

12 DYA – Processen ”Utveckla med arkitektur”
Återvinning och dokumentation av förändring Ansvarig arkitekt återvinner kunskaper, dokumentation för eventuell utveckling av befintlig arkitektur Återvinningen avser alla delar i CSN Enterprise Architecture Processkartor Datamodeller Systemöversikter Infrastruktur Både till regler/riktlinjer som till resultat (beskrivningar), för återanvändning till efterföljande beställningar/projekt

13 DYA – Processen ”Utveckla med arkitektur”
Kronologin Förstud. Beställ. Proj.st. A/D Konstr/test Prod. PSA Granskning PSA Följ upp Granskning PSA Skapas PSA Utvärdera Granskning Arkitektur

14 DYA – Projektstart arkitektur
Exempel E-tjänster 2007 Best. Proj- kontr PSA Beslut

15 DYA – Processen Arkitektoniska tjänster
Arkitektonisk mognads matris Består i grunden av ett otal “best practices” Dessa sätts samman i ett eller flera sammanhang och guidar utvecklingen av arkitektoniska processer och dess tjänster samt arkitektur

16 DYA – Mognads matris 1 2 3 4 5

17 DYA – Mognads matris Ex. Utveckling av arkitekturen
A-nivå, Utvecklingen av arkitektur drivs som projekt, med sponsor, mot givna leveranser och ett slutdatum Utvecklas arkitekturen endast om det finns en sponsor? Är projektplanen granskad och godkänd innan arkitekturen är utvecklad? B-nivå, Arkitektur är en kontinuerlig process Ses utveckling av arkitektur som en kontinuerlig process? Är arkitekturen “up to date”? Finns det någon typ av release/versions hantering av arkitektur? C-nivå, Arkitektur är en främjande process, stödjande Innan utveckling av arkitektur, fastställt vem som är sponsor? Innan utveckling av arkitektur, fastställt vem som tjänar på resultatet? Vid sidan om arkitekterna, finns det andra som deltar i utvecklingen av arkitektur?

18 DYA – Enterprise Architecture
Verksamhetens mål Dok Verksamhetsprinciper Verksamhets arkitektur Teknisk Informations Prod/ tjänster Process Orga- nisation Data Appli- kation Generella principer Arkitekturprinciper Dok Dok Dok Använbarhetspolicy Policy Riktlinj/regl Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Modeller Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

19 DYA – Implementering och plan 2007
Idag har vi försökt att införliva DYA processen in i den ordinarie cykeln för verksamhetsplanering Q1 Q2 Q3 Q4 Årlig planeringscykel PSA uppföljning PSA Strategisk dialog

20 DYA – Erfarenheter PSA är ett bra sätt för oss att adressera arkitektoniska frågor i förstudier/beställningsarbetet. Det ger oss en möjlighet att agera pro-aktivt Det driver arbetet att ta fram ”EA-elefanten” Vi har hittat ett arbetssätt som kan kommuniceras ut och få feedback från andra på. Ger oss en möjlighet att vara anpassningsbara – ”agile” Positivt gensvar från verksamheten/beställare En arkitekt som stöttar ett projekt under hela resan Får en definition av den tekniska leveransen in i beställning av projektet. Det är svårt att hantera ägarskap av de olika delarna av ”EA-elefanten” Spänner över hela organisationen

21 DYA – Erfarenheter Vår plan utgår från mognadsmatrisen Korta leveranser, kvartal Matrisen hjälper till med prioteringen Skiftar ansvaret för varje kvartal inom ark-teamet 2006-Q1 plan Driftorganisationen PSA har gett dem en ”naturlig” kanal att kommunicera sina krav Övervakning Logghantering ”Driftbarhet” Trummat in att arkitekten är bryggan mellan IT och Vht Kompetenskravet stort Tydliga tjänster


Ladda ner ppt "Utgångsläget Självransakan!! Styrsignaler? När kommer vi in?"

Liknande presentationer


Google-annonser