Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© CSN 2007-01-10SWEAN Örjan Carlsson Arkitekturenheten Utgångsläget •Styrsignaler? •När kommer vi in? •Vad är leveransen? •Vilka förväntningar finns? •Vilka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© CSN 2007-01-10SWEAN Örjan Carlsson Arkitekturenheten Utgångsläget •Styrsignaler? •När kommer vi in? •Vad är leveransen? •Vilka förväntningar finns? •Vilka."— Presentationens avskrift:

1 © CSN 2007-01-10SWEAN Örjan Carlsson Arkitekturenheten Utgångsläget •Styrsignaler? •När kommer vi in? •Vad är leveransen? •Vilka förväntningar finns? •Vilka problemområden finns, hur ser prioriteringarna ut? •Dvs...Hur arbetar vi som arkitekt och med arkitektur? Självransakan!!

2 © CSN 2007-01-10SWEAN Örjan Carlsson Arkitekturenheten DYA och CSN 2.Syfte Meningen med AE 3.Definition 4.Tjänster Vad ska AE erbjuda 5.Organisation 1.Anledning Varför finns AE? Arkitektonisk vision

3 © CSN 2007-01-10SWEAN Örjan Carlsson Arkitekturenheten DYA och CSN •Anledning 1 •CSN har hamnat mot väggen några gånger när en miljö nått ett bäst före datum. Det har även gällt utvecklingsmiljön. •Infrastrukturen har ständigt växt utan att någon ifrågasatt om något kan plockas bort.  Syfte •Undvika överraskningar och uppnå en förutsägbarhet •Hålla kolla på investeringsbehovet och flagga i god tid inför förändringar •Anledning 2 •CSN har inte aktivt letat efter nya koncept. •Det har saknats långsiktighet över både infrastrukturen och på det sätt vi utvecklar våra system.  Syfte •Genom långsiktiga planer nås framförhållning och möjlighet att planera inför förändringar.

4 © CSN 2007-01-10SWEAN Örjan Carlsson Arkitekturenheten DYA och CSN:s vision •Anledning 3 •Det finns en osäkerhet i ansvarsförhållanden och vilka aktörer som gör vad.  Syfte •Om alla vet vad som förväntas och hur frågor hanteras eller eskaleras, flyter arbetet smidigare •Anledning 4 •Arkitekten har inte varit tillräckligt synlig i olika projekt och verksamheter.  Syfte •Synlighet innebär att frågor snabbare kan fångas upp. Erfarenheter kan snabbare användas. •Anledning 5 •Regler och riktlinjer har inte alltid varit kända för alla, har gett att tolkningar ibland har svävat ut.  Syfte •Ett ensat arbetssätt där roller och ansvar är tydliga.

5 © CSN 2007-01-10SWEAN Örjan Carlsson Arkitekturenheten DYA och CSN:s vision •Anledning 6 •Den egna kontrollen över kvalitén har varit begränsad, men har inte riktigt haft kunskap över vad som levererats med avseende på icke funktionella krav. •Avsaknaden kring spontana kontroller har gett att ingen direkt känner ansvar över icke funktionella krav.  Syfte •Uppnå en högre nivå på kvalitéer på projektens leveranser, med kvalitéer avses icke funktionella krav. •Att förvarna om extern kontroll skapar ett större tryck för att hålla icke funktionella krav i fokus. •Anledning 7 •Under åren som varit har beslut i någon riktning rört upp onödigt mycket damm.  Syfte •Underbygga besluten och välja de frågor som kan komma att engagera.

6 © CSN 2007-01-10SWEAN Örjan Carlsson Arkitekturenheten DYA och CSN:s vision •Definition •“Ett konsistent set av regler och modeller som guidar design och implementation av processer, organisatoriska strukturer, information, applikationer och den tekniska infrastrukturen inom en organisation” •Tjänster •Projektstartarkitektur – PSA •Infrastrukturplaner 1 år/4 år •Reguljära möten •EA ”kartan” •Dedikerade arkitekter •Beställar och processutvecklar stöd •Effektivare granskning •Organisation •Roll och mandat i styrgrupp •Organisatorisk placering – lite av gilla läget

7 © CSN 2007-01-10SWEAN Örjan Carlsson Arkitekturenheten DYA – CSN •Verksamhetsmålen driver arkitekturarbete •Arkitekturprocessen är lika viktig som arkitekturprodukten •Arkitektur är en ständigt pågående process •Arkitektur hanterar förändring •“Just enough, just in time” arkitektur •Avvikelser från arkitekturen tillåts, men på ett kontrollerat sätt Grundteser i DYA som vi känner möter de syften vi finns till för

8 © CSN 2007-01-10SWEAN Örjan Carlsson Arkitekturenheten DYA – Processen ”Strategisk dialog” •DYA föreslår ett antal arkitekttjänster, som vi annamat  Under förstudie genomföra vilka effekter förslag får på arkitekturen  Riktlinjer kring verksamhet/processmodellering, för att nå ett ensat arbetssätt  Hantering av resultaten från modelleringsövningarna CSN:s strategiska process  Reguljära möten Utv.avd – Arkitektenhet •Vad som ligger framgent •Vilka möjliggörare finns •Behov av kortare analyser, PoC •mm  Reguljära möten System drift – Arkitektenhet •Ändringsråd •Infrastrukturplan

9 © CSN 2007-01-10SWEAN Örjan Carlsson Arkitekturenheten DYA – Processen ”Utveckla med arkitektur” •PSA, ProjektStartArkitektur  Styrande  Kontrollerande  Återvinning och dokumentation av förändring Utveckla med arkitektur  Hjälpande

10 © CSN 2007-01-10SWEAN Örjan Carlsson Arkitekturenheten DYA – Processen ”Utveckla med arkitektur” •Ett dokument som skapas under förstudie/beställning •Den arkitektoniska spelplanen för ett projekt •Helt fritt från design, mao inga funktionella krav •Underlag för stöd och kontroll PSA, ProjektStartArkitektur

11 © CSN 2007-01-10SWEAN Örjan Carlsson Arkitekturenheten DYA – Processen ”Utveckla med arkitektur” •En dedikerad arkitekt utses för varje projekt, som stöd och hjälp •Kontroll och granskning görs av annan arkitekt •Efter produktionssättning jämförs resultatet med vad det ursprungliga PSA-dokumentet visade  Ansvarig arkitekt, beställare, mottagare och projektledare gör denna granskning gemensamt Hjälpande, Kontrollerande

12 © CSN 2007-01-10SWEAN Örjan Carlsson Arkitekturenheten DYA – Processen ”Utveckla med arkitektur” •Ansvarig arkitekt återvinner kunskaper, dokumentation för eventuell utveckling av befintlig arkitektur •Återvinningen avser alla delar i CSN Enterprise Architecture  Processkartor  Datamodeller  Systemöversikter  Infrastruktur Återvinning och dokumentation av förändring •Både till regler/riktlinjer som till resultat (beskrivningar), för återanvändning till efterföljande beställningar/projekt

13 © CSN 2007-01-10SWEAN Örjan Carlsson Arkitekturenheten DYA – Processen ”Utveckla med arkitektur” Kronologin Förstud.Beställ. Proj.st.A/DKonstr/testProd. PSA Skapas PSA Följ upp Granskning PSA Utvärdera Granskning Arkitektur PSA Granskning

14 © CSN 2007-01-10SWEAN Örjan Carlsson Arkitekturenheten DYA – Projektstart arkitektur Exempel  E-tjänster 2007 E-tjänster 2007 Best.PSAProj- kontr Beslut

15 © CSN 2007-01-10SWEAN Örjan Carlsson Arkitekturenheten DYA – Processen Arkitektoniska tjänster •Arkitektonisk mognads matris  Består i grunden av ett otal “best practices”  Dessa sätts samman i ett eller flera sammanhang och guidar utvecklingen av arkitektoniska processer och dess tjänster samt arkitektur Tjänster

16 © CSN 2007-01-10SWEAN Örjan Carlsson Arkitekturenheten DYA – Mognads matris 12345

17 © CSN 2007-01-10SWEAN Örjan Carlsson Arkitekturenheten DYA – Mognads matris •A-nivå, Utvecklingen av arkitektur drivs som projekt, med sponsor, mot givna leveranser och ett slutdatum Ex. Utveckling av arkitekturen  Utvecklas arkitekturen endast om det finns en sponsor?  Är projektplanen granskad och godkänd innan arkitekturen är utvecklad? •B-nivå, Arkitektur är en kontinuerlig process  Ses utveckling av arkitektur som en kontinuerlig process?  Är arkitekturen “up to date”?  Finns det någon typ av release/versions hantering av arkitektur? •C-nivå, Arkitektur är en främjande process, stödjande  Innan utveckling av arkitektur, fastställt vem som är sponsor?  Innan utveckling av arkitektur, fastställt vem som tjänar på resultatet?  Vid sidan om arkitekterna, finns det andra som deltar i utvecklingen av arkitektur?

18 © CSN 2007-01-10SWEAN Örjan Carlsson Arkitekturenheten DYA – Enterprise Architecture Verksamhetens mål Verksamhets arkitektur Teknisk arkitektur Informations arkitektur Generella principer Policy Riktlinj/regl Modeller Prod/ tjänster Process Orga- nisation Data Appli- kation Dok Använbarhetspolicy Dok Arkitekturprinciper Verksamhetsprinciper

19 © CSN 2007-01-10SWEAN Örjan Carlsson Arkitekturenheten DYA – Implementering och plan 2007 Idag har vi försökt att införliva DYA processen in i den ordinarie cykeln för verksamhetsplanering Q1 Q2Q3 Q4 Årlig planeringscykel PSA uppföljning PSA Strategisk dialog PSA PSA uppföljning Strategisk dialog

20 © CSN 2007-01-10SWEAN Örjan Carlsson Arkitekturenheten DYA – Erfarenheter •PSA är ett bra sätt för oss att adressera arkitektoniska frågor i förstudier/beställningsarbetet.  Det ger oss en möjlighet att agera pro-aktivt  Det driver arbetet att ta fram ”EA-elefanten” •Vi har hittat ett arbetssätt som kan kommuniceras ut och få feedback från andra på.  Ger oss en möjlighet att vara anpassningsbara – ”agile” •Positivt gensvar från verksamheten/beställare  En arkitekt som stöttar ett projekt under hela resan  Får en definition av den tekniska leveransen in i beställning av projektet. •Det är svårt att hantera ägarskap av de olika delarna av ”EA- elefanten”  Spänner över hela organisationen

21 © CSN 2007-01-10SWEAN Örjan Carlsson Arkitekturenheten DYA – Erfarenheter •Vår plan utgår från mognadsmatrisen  Korta leveranser, kvartal  Matrisen hjälper till med prioteringen  Skiftar ansvaret för varje kvartal inom ark-teamet 2006-Q1 plan2006-Q1 plan •Driftorganisationen  PSA har gett dem en ”naturlig” kanal att kommunicera sina krav •Övervakning •Logghantering •”Driftbarhet” •Trummat in att arkitekten är bryggan mellan IT och Vht  Kompetenskravet stort  Tydliga tjänster


Ladda ner ppt "© CSN 2007-01-10SWEAN Örjan Carlsson Arkitekturenheten Utgångsläget •Styrsignaler? •När kommer vi in? •Vad är leveransen? •Vilka förväntningar finns? •Vilka."

Liknande presentationer


Google-annonser