Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars Grelsson, IT-arkitektenheten CSN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars Grelsson, IT-arkitektenheten CSN"— Presentationens avskrift:

1 Lars Grelsson, IT-arkitektenheten CSN
18 månader med DYA på CSN Lars Grelsson, IT-arkitektenheten CSN Inget

2 Agenda CSN:s verksamhet i korthet CSN:s organisation
Arkitektenheten före DYA Hur DYA kom till CSN Mognadsmatris 2006 Hur vi implementerat DYA på CSN Mognadsmatris 2008 Arkitektenheten nu Inget

3 CSN i korthet GD Kerstin Borg Wallin
14 kontor, inkl. ett kundcenter i Kiruna ca anställda totalt ca 1,4 miljoner låntagare Inget

4 CSN:s uppdrag Centrala studiestödsnämnden är den statliga myndighet som administrerar det svenska studiestödet, dvs. lån och bidrag för studier. Vår verksamhet är indelad i tre grenar: Tilldelning av studiestöd. Återbetalning av studielån. Beviljning och återbetalning av hemutrustningslån. Studiestöd Studiehjälp (förläng barnbidrag) 16-20 Studiemedel för Högskola komvux 20- Återbetalning Före 1988 uppräkning som fastställs varje år baserad på inkomst 2001- annuitetslån

5 Lite siffror 3,3 miljoner besök i Mina sidor
1,2 miljoner besvarade telefonsamtal e-postmeddelanden in till oss besök till våra receptioner personer fick studiestöd 24,6 mdkr betalades ut i studiestöd 1,4 milj låntagare har en skuld på ca 173 mdkr 10,6 mdkr betalades in till CSN Inget

6 CSN:s Organisation Generaldirektören Ställföreträdande generaldirektören Generaldirektörens stab Internrevisionen Studiestöds- avdelningen Utvecklings- avdelningen Avdelningen för verksamhetsstöd Ekonomi- avdelningen Personal- avdelningen Enheten för utländska medborgare Enheten för handläggarstöd Inbetalningsenheten Kravenheten 13 Kontor Kundcenter i Kiruna Enheten för studiehjälp och gemensamma verksamheter Studiemedelsenheten Återbetalningsenheten Projektkontoret Administrativa enheten Enheten för IT-arkitektur IT-enheten Kommunikationsenheten Rättsenheten Systemdriftsenheten Utvärderings- och statistikenheten Inget

7 Kalender utvecklingsplan
Regleringsbrev 2009 VP 2009 PSA Bemanning Beställningar Planering Processplaner Startsäkring projekt Preliminär Utvecklingsplan 2009 CSN:s planeringscykel Ägs av beställarorganisationen (utvecklingsavdelningen) Beredning projektkontor IKT-Konsekvens analys Utvecklings- förslag IKT-Konsekvens analys Förstudier Prognos 2009

8 Arkitektenheten före DYA
Ägare av utvecklingsmiljön och systemutvecklingsmodellen Tekniskt orienterad Produktutvärderingar Reaktiv problemlösning Svag koppling till verksamhetsutvecklingen Litet inflytande över strukturer och modeller Utvecklingsmiljön Alla utvecklingsverktyg Produktutvärderingar Proof of concept Nya produkter på utvecklingssidan Reaktiv problemlösning p.g.a historik, snällhet och bemanning där AE bestått av problemlösare med utv.bakgrund Otydligt uppdrag Ingen egentlig dialog med beställare och andra inom verksamheten Dålig koll på vilka planer som fanns angående verksamhetsutveckling som påverkar it. Alla har beskrivit sina produkter på sitt sätt, process på utv.avd med hjälp av individer på IT. Datamodeller och systembeskrivningar i projekten. Skiftande nivåer. Ostrukturerad dokumentation på diverse bibliotek.

9 Hur DYA kom till CSN Swean träff med Martin van den Berg Workshop hos
Sundsvall Utrecht Workshop hos Sogeti

10 Mognadsmatris 2006 137 frågor Korta koncisa endast ja/nej
Förtydligande finns till varje fråga Frågor fylls i och skickas till Sogeti, svar kommer i matrisform (hemlig algoritm) Ex. Frågor: Hålls arkitekturen uppdaterad? Deltar verksamhetsrepresentanter regelbundet I disskutioner om arkitekturen Finns en fastställs policy hur arkitekturen ska underhållas?

11 DYA på CSN fram till nu Kvartalsplan Strategisk dialog
IKT-Konsekvensanalys PSA EA-Karta Verktyg Inget

12 Kvartalsplan Vad Hur Klart/status Ansvarig
Utse ansvarig ”projektledare” för tremånadersplan. Peka med hela handen Klart (LGN) ÖCN Identifiera sponsorer, kunder och samarbetspartners. Definiera/dokumentera önskade samarbetsformer med ovanstående intressenter, strategisk dialog, ändringsråd, mötesformer med utv. avd. etc. Interna diskussioner Klart Skapa en struktur på portalen för hela EA-konceptet. Klickbar EA-karta med underliggande dokumentstruktur samt dokumentstruktur för PSA. Internt arbete Påbörjat. ACN Synkronisera beställningsmodell, projektstyrningsmodell och systemutvecklingsmodell så att det stämmer med DYA-konceptet. Internt arbete och avstämning/förankring hos berörda parter. Påbörjat LGN Definiera/dokumentera och förankra teknisk arkitekturkarta för prodsättning med versionsnr. etc. för användning i PSA och i EA-kartan. Internt arbete och förankring hos SD. ACN/NCN Från början lät vi ansvaret för genomförandet cirkulera på enheten Dålig diciplin DYA-möten fredagar. (funkar mindre bra ofta andra diskusioner) Inhyrd genomförare från IT-enheten

13 Strategisk dialog Kontinuerliga möten med beställarorganisationen
Samarbete mellan arkitekter på arkitektenheten och i beställar- organisationen Gemensamma planeringsdagar med beställarorganisationen Möten med enhetscheferna på utvecklingsavdelningen Processplaner Kommande förstudier Gemensamma projekt för dokumentation, strukturer och nivåer

14 IKT-Konsekvensanalys
Görs i samband med förstudie Utgör underlag vid beslut om utvecklingsplan Input till infrastrukturplan IKT Utgör underlag tillsammans med gjorda förstudier Infrastrukturplan 12-månaders Detaljerad, beslutad. Nya releaser av produkter, införande av nya produkter (från IKT-k) 4-års Planering för nya releaser ovh produkter (kan även innehålla beslutade (ex uppgrad av DB2)

15 Innehåll IKT-Konsekvensanalys
Inledning Förstudiens/utvecklingsförslagets syfte Verksamhetsarkitektur Informationsmodell Konsekvensanalys: Investeringar Förvaltning Drift IT-Arkitektur Säkerhet Organisation

16 PSA (Projekt Start Arkitektur)
Görs i samband med beställning Utgör spelplan för projektet Innehåller inga funktionella krav Stäms av med beställarorganisationen och systemdriftenheten Godkänns av styrgrupp Garanterar produktionssättning Inget PSA

17 Innehåll PSA Inledning Projektets syfte Verksamhetsarkitektur
Systemarkitektur Driftsarkitektur Riktlinjer Identifierade aktiviteter, avvikelser och risker

18 Informationsmodell (PSA)
Övergripande nivå: varje fyrkant döljer ett ER-diagram Gråmarkerat Förändras av projektet Med förändras menas i detta fall nya/förändrade ebtiteter/attribut/relationer Svartmarkerad Skapas/(tas bort) av projektet

19 Logisk installationsmodell (PSA)
Exemplet visar installationsmodell från externwebbperpektiv Grå ändring Svart ny Streckat annat projekt som skapar saker innan detta projekt release

20 EA-karta Liknande karta finns i DYA litteraturen från Sogeti
Vi har omformat den efter våra behov Startsida med klickbara fält som leder till dokument, bibliotek eller länkar till andra verktyg. Ambition att den på sikt ska omfatta all arkitekturdokumentation på myndigheten och vara den enda vägen till dokumentationen. Sharepoint Ej implementerad ännu men avstämning pågår med resten av org.

21 System Architect Verktyg Ambition: Process enligt BPMN
System (program tjänster etc.) importeras Information (datamodell) importeras Logisk implementation i infrastrukturen Fysisk infrastruktur (konkreta maskiner) Relationer mellan alla dessa Impact analys top-down, bottom up.

22 Konceptuell struktur i SA
Nivå 1 Process Process Process Process Nivå n Process aktivitet Process aktivitet Process aktivitet Verksamhetsobjekt BS BS BS Klient Klient Klient Server Server Batch Server Inget Tjänst Tjänst Tjänst Tjänst Tjänst Tjänst Tjänst Subject area Subject area Subject area Entitet Entitet Entitet Entitet Entitet Entitet

23 Mognadsmatris 2008 Inget

24 Arkitektenheten nu Ägare av utvecklingsmiljön och systemutvecklingsmodellen Ägare av infrastrukturen Verksamhetsorienterad Strategisk dialog IKT-konsekvensanalys PSA Tekniskt orienterad Produktutvärderingar Proaktiv problemlösning Reaktiv problemlösning Stort inflytande över strukturer och modeller Fortfarande ägare av Utv.milhjö och SU-modell Ägare av infrastruktur utv.miljö och produktionsmiljö (ambition för att kunna garantera prodsättning i PSA) Proaktiv problemlösning tack vara IKT-kons och PSA Fortfarande reaktiv i vissa lägen mot projekt men ny grupp inrättad för att lösa detta (SKI-gruppen Stöd Kontroll Implementation) Strukturer, modeller ex EA-karta, dok i SA nivåer på processer etc. i samarbete med beställarorg.

25 Kioskvältare Strategisk dialog PSA ”Just in time, just enough” PSA
Möjliggjort samarbetet med verksamheten eftersom deras repr. insett nyttan med arkitektur i verksamhetsutvecklingen via ikt, psa, ordning och reda på dok. PSA Driver fram dokumentation, regelverk, metoder Uppskattad hjälp i projekt Just in time.. Gör inte för mycket kartor och modeller som ingen använder låt det växa fram


Ladda ner ppt "Lars Grelsson, IT-arkitektenheten CSN"

Liknande presentationer


Google-annonser