Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 18 månader med DYA på CSN Lars Grelsson, IT-arkitektenheten CSN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 18 månader med DYA på CSN Lars Grelsson, IT-arkitektenheten CSN."— Presentationens avskrift:

1 1 18 månader med DYA på CSN Lars Grelsson, IT-arkitektenheten CSN

2 2 • CSN:s verksamhet i korthet • CSN:s organisation • Arkitektenheten före DYA • Hur DYA kom till CSN • Mognadsmatris 2006 • Hur vi implementerat DYA på CSN • Mognadsmatris 2008 • Arkitektenheten nu Agenda

3 3 CSN i korthet •GD Kerstin Borg Wallin •14 kontor, inkl. ett kundcenter i Kiruna •ca 1 000 anställda •totalt ca 1,4 miljoner låntagare

4 4 CSN:s uppdrag •Centrala studiestödsnämnden är den statliga myndighet som administrerar det svenska studiestödet, dvs. lån och bidrag för studier. •Vår verksamhet är indelad i tre grenar: •Tilldelning av studiestöd. •Återbetalning av studielån. •Beviljning och återbetalning av hemutrustningslån.

5 5 Lite siffror •3,3 miljoner besök i Mina sidor •1,2 miljoner besvarade telefonsamtal •249 000 e-postmeddelanden in till oss •154 000 besök till våra receptioner •868 000 personer fick studiestöd •24,6 mdkr betalades ut i studiestöd •1,4 milj låntagare har en skuld på ca 173 mdkr •10,6 mdkr betalades in till CSN

6 6 CSN:s Organisation Generaldirektörens stab Studiestöds- avdelningen Utvecklings- avdelningen Avdelningen för verksamhetsstöd Ekonomi- avdelningen Personal- avdelningen Internrevisionen Generaldirektören Ställföreträdande generaldirektören Enheten för utländska medborgare Enheten för handläggarstöd Inbetalningsenheten Kravenheten 13 Kontor Kundcenter i Kiruna Administrativa enheten Enheten för IT-arkitektur IT-enheten Kommunikationsenheten Rättsenheten Systemdriftsenheten Utvärderings- och statistikenheten Enheten för studiehjälp och gemensamma verksamheter Studiemedelsenheten Återbetalningsenheten Projektkontoret

7 7 Utvecklings- förslag Bemanning Startsäkring projekt Prognos 2009 Preliminär Utvecklingsplan 2009 VP 2009 Regleringsbrev 2009 Beredning projektkontor Förstudier PSA PlaneringBeställningar Processplaner 2008-2012 IKT-Konsekvens analys IKT-Konsekvens analys Kalender utvecklingsplan

8 8 Arkitektenheten före DYA • Ägare av utvecklingsmiljön och systemutvecklingsmodellen • Tekniskt orienterad Produktutvärderingar Reaktiv problemlösning • Svag koppling till verksamhetsutvecklingen • Litet inflytande över strukturer och modeller

9 9 Hur DYA kom till CSN Swean träff med Martin van den Berg Sundsvall Utrecht Workshop hos Sogeti

10 10 Mognadsmatris 2006

11 11 DYA på CSN fram till nu • Kvartalsplan • Strategisk dialog • IKT-Konsekvensanalys • PSA • EA-Karta • Verktyg

12 12 Kvartalsplan VadHurKlart/statusAnsvarig Utse ansvarig ”projektledare” för tremånadersplan. Peka med hela handen 2006-10-30 Klart (LGN) ÖCN Identifiera sponsorer, kunder och samarbetspartners. Definiera/dokumentera önskade samarbetsformer med ovanstående intressenter, strategisk dialog, ändringsråd, mötesformer med utv. avd. etc. Interna diskussioner2006-11-17 2006-12-30 Klart ÖCN Skapa en struktur på portalen för hela EA-konceptet. Klickbar EA-karta med underliggande dokumentstruktur samt dokumentstruktur för PSA. Internt arbete2006-11-15 2006-12-30 Påbörjat. ACN Synkronisera beställningsmodell, projektstyrningsmodell och systemutvecklingsmodell så att det stämmer med DYA-konceptet. Internt arbete och avstämning/förankrin g hos berörda parter. 2007-02-30 Påbörjat LGN Definiera/dokumentera och förankra teknisk arkitekturkarta för prodsättning med versionsnr. etc. för användning i PSA och i EA-kartan. Internt arbete och förankring hos SD. 2006-12-30 Klart ACN/NCN

13 13 Strategisk dialog • Kontinuerliga möten med beställarorganisationen • Samarbete mellan arkitekter på arkitektenheten och i beställar- organisationen • Gemensamma planeringsdagar med beställarorganisationen

14 14 IKT-Konsekvensanalys • Görs i samband med förstudie • Utgör underlag vid beslut om utvecklingsplan • Input till infrastrukturplan IKT

15 15 • Inledning • Förstudiens/utvecklingsförslagets syfte • Verksamhetsarkitektur • Informationsmodell • Konsekvensanalys: Investeringar Förvaltning Drift IT-Arkitektur Säkerhet Organisation Innehåll IKT-Konsekvensanalys

16 16 PSA (Projekt Start Arkitektur) • Görs i samband med beställning • Utgör spelplan för projektet • Innehåller inga funktionella krav • Stäms av med beställarorganisationen och systemdriftenheten • Godkänns av styrgrupp • Garanterar produktionssättning PSA

17 17 • Inledning • Projektets syfte • Verksamhetsarkitektur • Systemarkitektur • Driftsarkitektur • Riktlinjer • Identifierade aktiviteter, avvikelser och risker Innehåll PSA

18 18 Informationsmodell (PSA)

19 19 Logisk installationsmodell (PSA)

20 20 EA-karta

21 21 Verktyg System Architect

22 22 Nivå 1 Nivå n Process aktivitet Process aktivitet Process aktivitet Klient Batch Server Tjänst Verksamhetsobjekt Entitet Subject area BS Klient Server Konceptuell struktur i SA

23 23 Mognadsmatris 2008

24 24 Arkitektenheten nu • Ägare av utvecklingsmiljön och systemutvecklingsmodellen • Ägare av infrastrukturen • Verksamhetsorienterad Strategisk dialog IKT-konsekvensanalys PSA • Tekniskt orienterad Produktutvärderingar Proaktiv problemlösning Reaktiv problemlösning • Stort inflytande över strukturer och modeller

25 25 Kioskvältare • Strategisk dialog • PSA • ”Just in time, just enough” PSA


Ladda ner ppt "1 18 månader med DYA på CSN Lars Grelsson, IT-arkitektenheten CSN."

Liknande presentationer


Google-annonser