Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Från ord till handling -Arkitekturarbete på Lokaldelen- SWEAN 2008-04-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Från ord till handling -Arkitekturarbete på Lokaldelen- SWEAN 2008-04-09."— Presentationens avskrift:

1 1 Från ord till handling -Arkitekturarbete på Lokaldelen- SWEAN 2008-04-09

2 2 Agenda •Lokaldelen i ord och siffror •Lokaldelens affärsmodell •Arkitekturvision •Arkitekturprojekt 2008

3 3 Jani Minler •Lokaldelen, Halmstad •Systemutv chef, IT-arkitekt

4 4 Jimmy Sterner •Sogeti, Helsingborg •Arkitekt, konsult •Medlem i SEAN (Sogeti Enterprise Architect Network)

5 5

6 6 Så startade det… 1982 Elanders Tryckeri 1943 Katalogförlaget i Halmstad 1986 Familjen Elander 1995 Telenor Media AS förvärvar 34% av aktierna 1997 Telenor Media AS blir majoritetsägare 1999 TDC Forlag A/S blir majoritetsägare 2005 European Directories blir majoritetsägare 194019501960 1990 200019702005 1980

7 7 Umeå Arbrå Stockholm Norrköping Kalmar Halmstad Karlstad Lund Jönköping • Drygt 580 anställda • Kontor på 9 orter runt om i Sverige • Huvudkontor i Halmstad • ca 300 säljare • Omsättning:724 mkr Om Lokaldelen i Sverige AB

8 8 –Varje år delas drygt 4 miljoner LOKALDELEN-kataloger kostnadsfritt ut via posten till alla företag och hushåll på 245 orter från norr till söder i Sverige. –Minitele som innehåller företags- och branschregister, ges ut till alla företag på 70 orter. –Under 2006 lades LOKALDELEN-katalogerna ihop med FöretagsFaktas kommunkataloger. –Genom sammanslagningen har LOKALDELEN blivit en ännu starkare produkt med mer och djupare information om företag och kommuner. –LOKALDELEN ges till stor del ut i samarbete med lokala och regionala Företagarföreningar och Svensk Handel runt om i Sverige. LOKALDELEN - marknadsledande på den lokala katalogmarknaden i Sverige

9 9 Affärsidé Lokaldelen ska göra det lätt för användarna att söka och finna information om personer, företag, produkter och tjänster, oavsett tid och plats. Vision Lokaldelen ska ha den ledande positionen på den lokala katalog- och sökmarknaden.

10 10 Lokaldelens affärsmodell DatabasenStarkt varumärke Säljkåren Användare Kunder Lokaldelens kärnkompetenser Komplett Korrekt Ökad användning Flera förfrågningar Ökad annonsering Merförsäljning Informationssökning oavsett tid och plats

11 11 Varför behövs arkitektur ?

12 12 Vi måste ha ett status möte nu! Detta är affärskritiskt!! Jasså, det också! När? -Jo, men vad!”#!!! Nu är det övertid som gäller Kan vi trycka in detta också? Vi får ingen information!!! Hur svårt kan det va? Arkitektur, nä tack! Här kommer en ny cool grej! Scrum - projektmodell Jani Utv-chef

13 13 Systemarkitektur ”as-is ” (2007)

14 14 Avsaknad av processer och arbetsmodeller

15 15 Förändring (2006-2007) EDSATDC Svenska TorgetLokaldelen

16 16 Orsak (ett axplock) •Avsaknad av riktlinjer, vilket leder till lösningar utan governance och avsaknad av nyttjande av best practises och mönster I utvecklingsprocessen. •Oklara roller och ansvar •Otydliga eller odefinierade processer vilket leder till en otydlighet I vad som skall göras och hur. •Avsaknad av arbetsmodeller, leder till att man återuppfinner hjulet. •Otydliga eller otillräckliga kravspecifikationer, leder till att fel saker utvecklas I fel ordning. •Låg kvalitet på dokumentation samt spridd dokumentation. •Overrun (tid och pengar) i projekt. ….

17 17 Inspiration till metodik Våren 2005Hösten 2006

18 18 DYA som målbild DYA Förstudier, Analyser Verksamhets- lösningar Utveckling UTOM Arkitektur Verksamhetslösningar IT Governance Arkitektur Verksamhet Processer Applikationer Information Infrastruktur Teknologi Projektportfölj Arkitektur- support Strategisk Dialog Utveckling INOM Arkitektur Principer, Regler, Modeller, Dokumentation, Konfigurationer, Mallar

19 19 Nyttovärdes logik Kontroll Struktur Lägre kostnader Kortare TTM Arkitektur Högre kvalitet Realisering av affärsidén Realisering av visionen

20 20 Inledande övergripande arkitekturmål •Från ad-hoc till struktur •Från ’brandsläckning’ till kontroll

21 21 Arkitektur vision - Vad vi skall göra -

22 22 Orsak (ett axplock) •Avsaknad av riktlinjer, vilket leder till lösningar utan governance och avsaknad av nyttjande av best practises och mönster I utvecklingsprocessen. •Oklara roller och ansvar •Otydliga eller odefinierade processer vilket leder till en otydlighet I vad som skall göras och hur. •Avsaknad av arbetsmodeller, leder till att man återuppfinner hjulet. •Otydliga eller otillräckliga kravspecifikationer, leder till att fel saker utvecklas I fel ordning. •Låg kvalitet på dokumentation samt spridd dokumentation. •Overrun (tid och pengar) i projekt. ….

23 23 Fokusområden Arkitekturvisionen kommer inledningsvis att begränsas till att omfatta IT avdelningens domän, med fokus på följande delområden (de fetstilta är det vi kommer att börja arbeta med) Produkter/Tjänster Processer Organisation Data Applikationer Integration Infrastruktur Orsak till att starta med de fetstilta områdena: •Produkter och tjänster för att synliggöra vilka produkter och tjänster som arkitekturenheten kan erbjuda organisationen. •Organisation för att synliggöra arkitekturfunktionen samt marknadsföra IT avdelningen och för att få tid, pengar och mandat. •Processer för att skapa kontroll och ett ordnat effektivt arbetssätt samt identifiera möjligt systemstöd för processerna, för att kunna kontrollera och mäta processerna effektivt.

24 24 Vi gräver där vi står IT avd Lokaldelen SCOPE De gule sider (Danmark) Zlaté stránky (Tjeckien) Pkt.pl (Polen) De Telefoongids (Holland) Fonecta (Finland) Herold.at European DIRECTORIES

25 25 Mål •Stödja project portfolio management. •Arbeta bort barriärer mellan avdelningar. •Stödja utvecklingen via guidelines,principer, mönster och modeller •Arkitekturstöd för projekt (PSA) •Identifiera,beskriva och kommunicera processer och modeller inom IT avdelning •Mäta IT-avdelningens huvudprocesser (KPI). •Införa integrationsarkitektur. •Identifiera och skapa nödvändiga mallar och guidelines •Stärka, deltaga i och främja den strategiska dialogen

26 26 Arkitektur tjänster •Samordna projekt med IT arkitekturen via projekt uppstarts arkitektur. •Stödja och hjälpa till med processbeskrivning •Hjälpa organisationen i kravspecifikationsprocessen. •Hjälpa till vid framtagandet av business case. •Stödja projekt med arkitektur •Facilitera systemdesign workshops. •Stödja eller hjälpa till med IT relaterade förstudier. •Vara ansvariga för koherensen mellan stadskarta,stadsplan och strategi. •Aktivt stödja och vara en naturlig del av utvecklingen av en IT strategi •Samordna arkitektur och strategi. •Stödja governance •Stödja integrationsarkitektur •Stödja och ansvara för framtagandet av riktlinjer och policys för IT avdelingen. •Ha hand om omvärldsbevakning.

27 27 Leverabler •Mall för projektuppstarts arkitektur. •Mall och riktlinjer för kravspecifikationsarbete •Mall och riktlinjer för business case •Systemstöd för och framtagande av systemkarta •Stadsplan •Mallar för integrationsarkitektur •Technical Innovation Report (monthly) •Mallar och riktlinjer för utveckling. •Process beskrivningar för IT avdelningen. •Arkitektur version 1.0

28 28 Arkitekturarbete -När och hur vi skall göra det-

29 29 Q2-Q3 2008 Införande av Arkitekturråd Införande av Projektuppstarts arkitektur Införande av integrationsarkitektur Införande av DMP Framtagande Av stadskarta Framtagande Av stadsplan 1:a version av arkitekturen Framtagande av Mallar, riktlinjer och policys Q2Q3

30 30 Frågor…

31 31 Kontaktuppgifter: Jani Minler, Lokaldelen Email:jani.minler@lokaldelen.se Telefon:+46(0)733-118402 Jimmy Sterner,Sogeti E-mail: jimmy.sterner@sogeti.seimmy.sterner@sogeti.se Telefon: +46(0)705-364346 …embrace change och ha en underbar dag  Tack för er uppmärksamhet…


Ladda ner ppt "1 Från ord till handling -Arkitekturarbete på Lokaldelen- SWEAN 2008-04-09."

Liknande presentationer


Google-annonser