Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

-Arkitekturarbete på Lokaldelen-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "-Arkitekturarbete på Lokaldelen-"— Presentationens avskrift:

1 -Arkitekturarbete på Lokaldelen-
Från ord till handling -Arkitekturarbete på Lokaldelen- SWEAN

2 Agenda Lokaldelen i ord och siffror Lokaldelens affärsmodell
Arkitekturvision Arkitekturprojekt 2008

3 Jani Minler Lokaldelen, Halmstad Systemutv chef, IT-arkitekt

4 Jimmy Sterner Sogeti, Helsingborg Arkitekt, konsult
Medlem i SEAN (Sogeti Enterprise Architect Network)

5

6 Så startade det… 2005 European Directories blir majoritetsägare
1995 Telenor Media AS förvärvar 34% av aktierna 1999 TDC Forlag A/S blir majoritetsägare 1986 Familjen Elander 1940 1950 1960 1990 2000 1970 2005 1980 1943 Katalogförlaget i Halmstad 1982 Elanders Tryckeri 1997 Telenor Media AS blir majoritetsägare 2005 European Directories blir majoritetsägare Milstolpar 1943 Katalogförlaget i Halmstad (Lokaldelen) 1982 Elanders Tryckeri (Lokaldelen). Företaget döps till Lokaldelen. 1986 Familjen Elander (Lokaldelen. I början på 90-talet så startades även Annonsbokningen upp i nämnvärd skala, hade tidigare bara sålt AMS, men nu började det ta fart med Volvo m fl.) 1995 Telenor Media AS förvärvar 34 % av aktierna. 1997 Telenor Media AS blir majoritetsägare. Telenor köper inte bara Lokaldelen och Annonsbokningen av Familjen Elander, utan tar nu även över StorTele, ISO-Guiden och Sveriges Handelskalender från Bonnier. 1999 TDC Forlag A/S blir majoritetsägare. I samband med detta köper TDC Förlag även Företagstele från Mediaförlaget och slår ihop den med StorTele 2001 TDC Forlag A/S köper FöretagsFakta av Ljungbergs Tryckeri 2005 European Directories blir majoritetsägare  EDSA Förlag AB 2006 Omfattande strukturarbete genomförs och Lokaldelen och FöretagsFakta slås still stor del ihop under ett och samma brand (Lokaldelen), både på katalog- och onlinesidan.

7 Om Lokaldelen i Sverige AB
Drygt 580 anställda Kontor på 9 orter runt om i Sverige Huvudkontor i Halmstad ca 300 säljare Omsättning:724 mkr Umeå Arbrå Stockholm Karlstad Norrköping Jönköping Halmstad Kalmar Lund

8 LOKALDELEN - marknadsledande på den lokala katalogmarknaden i Sverige
Varje år delas drygt 4 miljoner LOKALDELEN-kataloger kostnadsfritt ut via posten till alla företag och hushåll på 245 orter från norr till söder i Sverige. Minitele som innehåller företags- och branschregister, ges ut till alla företag på 70 orter. Under 2006 lades LOKALDELEN-katalogerna ihop med FöretagsFaktas kommunkataloger. Genom sammanslagningen har LOKALDELEN blivit en ännu starkare produkt med mer och djupare information om företag och kommuner. LOKALDELEN ges till stor del ut i samarbete med lokala och regionala Företagarföreningar och Svensk Handel runt om i Sverige.

9 Vision Affärsidé Lokaldelen ska göra det lätt för användarna
att söka och finna information om personer, företag, produkter och tjänster, oavsett tid och plats. Vision Lokaldelen ska ha den ledande positionen på den lokala katalog- och sökmarknaden.

10 Lokaldelens affärsmodell
Informationssökning oavsett tid och plats Ökad användning Komplett Korrekt Användare Databasen Starkt varumärke Säljkåren Lokaldelens kärnkompetenser Kunder Ökad annonsering Flera förfrågningar Merförsäljning

11 Varför behövs arkitektur ?

12 Här kommer en ny cool grej!
Nu är det övertid som gäller Vi måste ha ett status möte nu! Detta är affärskritiskt!! Jasså, det också! Kan vi trycka in detta också? När? -Jo, men vad!”#!!! Arkitektur, nä tack! Scrum - projektmodell Hur svårt kan det va? Vi får ingen information!!! Jani Utv-chef

13 Systemarkitektur ”as-is” (2007)

14 Avsaknad av processer och arbetsmodeller

15 Förändring ( ) TDC EDSA Svenska Torget Lokaldelen

16 Orsak (ett axplock) Avsaknad av riktlinjer, vilket leder till lösningar utan governance och avsaknad av nyttjande av best practises och mönster I utvecklingsprocessen. Oklara roller och ansvar Otydliga eller odefinierade processer vilket leder till en otydlighet I vad som skall göras och hur. Avsaknad av arbetsmodeller , leder till att man återuppfinner hjulet. Otydliga eller otillräckliga kravspecifikationer, leder till att fel saker utvecklas I fel ordning. Låg kvalitet på dokumentation samt spridd dokumentation. Overrun (tid och pengar) i projekt. ….

17 Inspiration till metodik
Våren 2005 Hösten 2006

18 Infrastruktur Teknologi
DYA som målbild IT Governance Utveckling UTOM Arkitektur Verksamhetslösningar Projektportfölj Förstudier, Analyser Strategisk Dialog Utveckling INOM Arkitektur Verksamhets- lösningar Arkitektur- support DYA Principer, Regler, Modeller, Dokumentation, Konfigurationer, Mallar Arkitektur Verksamhet Processer Applikationer Information Infrastruktur Teknologi

19 Nyttovärdes logik Kortare TTM Lägre kostnader Högre kvalitet Kontroll
Arkitektur Lägre kostnader Realisering av affärsidén Realisering av visionen Struktur Högre kvalitet

20 Inledande övergripande arkitekturmål
Från ad-hoc till struktur Från ’brandsläckning’ till kontroll

21 Arkitektur vision - Vad vi skall göra -

22 Orsak (ett axplock) Avsaknad av riktlinjer, vilket leder till lösningar utan governance och avsaknad av nyttjande av best practises och mönster I utvecklingsprocessen. Oklara roller och ansvar Otydliga eller odefinierade processer vilket leder till en otydlighet I vad som skall göras och hur. Avsaknad av arbetsmodeller , leder till att man återuppfinner hjulet. Otydliga eller otillräckliga kravspecifikationer, leder till att fel saker utvecklas I fel ordning. Låg kvalitet på dokumentation samt spridd dokumentation. Overrun (tid och pengar) i projekt. ….

23 Fokusområden Arkitekturvisionen kommer inledningsvis att begränsas till att omfatta IT avdelningens domän, med fokus på följande delområden (de fetstilta är det vi kommer att börja arbeta med) Produkter/Tjänster Processer Organisation Data Applikationer Integration Infrastruktur Orsak till att starta med de fetstilta områdena: Produkter och tjänster för att synliggöra vilka produkter och tjänster som arkitekturenheten kan erbjuda organisationen. Organisation för att synliggöra arkitekturfunktionen samt marknadsföra IT avdelningen och för att få tid, pengar och mandat. Processer för att skapa kontroll och ett ordnat effektivt arbetssätt samt identifiera möjligt systemstöd för processerna, för att kunna kontrollera och mäta processerna effektivt.

24 Vi gräver där vi står De gule sider (Danmark) Pkt.pl De Telefoongids
Lokaldelen European DIRECTORIES SCOPE De gule sider (Danmark) IT avd Pkt.pl (Polen) De Telefoongids (Holland) Zlaté stránky (Tjeckien) Herold.at Fonecta (Finland)

25 Mål Stödja project portfolio management.
Arbeta bort barriärer mellan avdelningar. Stödja utvecklingen via guidelines,principer, mönster och modeller Arkitekturstöd för projekt (PSA) Identifiera,beskriva och kommunicera processer och modeller inom IT avdelning Mäta IT-avdelningens huvudprocesser (KPI). Införa integrationsarkitektur. Identifiera och skapa nödvändiga mallar och guidelines Stärka, deltaga i och främja den strategiska dialogen

26 Arkitektur tjänster Samordna projekt med IT arkitekturen via projekt uppstarts arkitektur. Stödja och hjälpa till med processbeskrivning Hjälpa organisationen i kravspecifikationsprocessen. Hjälpa till vid framtagandet av business case. Stödja projekt med arkitektur Facilitera systemdesign workshops. Stödja eller hjälpa till med IT relaterade förstudier. Vara ansvariga för koherensen mellan stadskarta,stadsplan och strategi. Aktivt stödja och vara en naturlig del av utvecklingen av en IT strategi Samordna arkitektur och strategi. Stödja governance Stödja integrationsarkitektur Stödja och ansvara för framtagandet av riktlinjer och policys för IT avdelingen. Ha hand om omvärldsbevakning.

27 Leverabler Mall för projektuppstarts arkitektur.
Mall och riktlinjer för kravspecifikationsarbete Mall och riktlinjer för business case Systemstöd för och framtagande av systemkarta Stadsplan Mallar för integrationsarkitektur Technical Innovation Report (monthly) Mallar och riktlinjer för utveckling. Process beskrivningar för IT avdelningen. Arkitektur version 1.0

28 Arkitekturarbete -När och hur vi skall göra det-

29 Q2-Q3 2008 Q2 Q3 Införande av Projektuppstarts arkitektur Införande av
Arkitekturråd Framtagande Av stadskarta Införande av integrationsarkitektur 1:a version av arkitekturen Q2 Q3 Framtagande av Mallar, riktlinjer och policys Införande av DMP Framtagande Av stadsplan

30 Frågor…

31  Kontaktuppgifter: …embrace change och ha en underbar dag
Jani Minler, Lokaldelen Telefon:+46(0) Jimmy Sterner,Sogeti Telefon: +46(0) …embrace change och ha en underbar dag Tack för er uppmärksamhet…


Ladda ner ppt "-Arkitekturarbete på Lokaldelen-"

Liknande presentationer


Google-annonser